Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Den svåra vägen från idé till praktik

Jag sitter på Fjällgården i Åre på Lärarförbundets skrivarinternat för forskarstuderande och doktorer. Har verkligen längtat efter att få sammanhängande skrivtid för mitt avhandlingsarbete, skriver Jaana Nehez.

Väl här räcker det att jag hör representanten från Lärarförbundet nämna ”skola på vetenskaplig grund” för att jag i tanken ska vara tillbaka på förvaltningskontoret och mitt arbete där. Representanten talar om förbundets vision om att en tredjedel av lärarna i skolan ska vara verksamma i forskarutbildning och ytterligare en tredjedel ska vara forskarutbildade samt att kommunerna ska lägga mer pengar på forskning. Forskarutbildade lärare beskrivs som spjutspetsar i skolan och stort hopp sätts till lektorer men även till förstelärare.

Jag kan inte låta bli att reflektera över att det finns många goda tankar om hur skolan kan förbättras och komma att vila på en vetenskaplig grund. Idéerna kan många gånger vara goda utan att den praktiska tillämpningen blir det. Det finns en översättningsproblematik här och jag undrar hur skolan, den verksamhet som jag som både utvecklingsledare och kommundoktorand verkar för, kan agera och stöttas för att överbrygga denna problematik.

Vi ska hela tiden gå så fort fram. Jag ser det bland lärare som jag möter i mitt arbete och jag ser det bland kollegor på kontoret; policybeslut ska omsättas och fort ska det gå. Jag ser det i forskningsprojekt jag är involverad i som kommundoktorand; initiering av nya idéer sker glatt utifrån olika lokala behov, men det nya hinner sällan implementeras innan det är dags för ännu en ny idé att initieras. Jag ser det i den forskning jag bedriver i mitt avhandlingsarbete; verksamma i skolan är satta att implementera tankar de inte förstår och heller inte klarar av att prioritera att förstå. Hur rimmar allt detta med en skola på vetenskaplig grund och vad gör vi åt det, undrar jag.

Med orden ”from good ideas to a silly practice” sammanfattade Gert Biesta detta när jag nyligen lyssnade på honom på European Conference on Educational Research (ECER) i Istanbul. Han talade just om nya trender i läroplaner och vad det blir av dessa planer i praktiken. Ja, jag släpper tanken för den här gången och återvänder till mitt avhandlingsskrivande, det som jag är här för. Förhoppningsvis kan jag med detta bidra till diskussionen om skolans praktik och vilka möjligheter och hinder som finns när idéer ska omsättas till praktisk handling.

Mer om skribenten

  • porträttbild Jaana Nehez

    Kommundoktorand

    Jaana Nehez skriver om livet som kommundoktorand och vad hon gör för att verka för en skola på vetenskaplig grund.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 8 april 2013

Redaktionen

Hon skriver om humanioras plats i en alltmer nyttofixerad forskningsvärld. Annasara Hammar är doktorand i historia vid Umeå universitet och forskar om social ordning i den svenska ...

Krönika 18 december 2013

Nu har det gått ett par veckor sedan PISA-rapporten slog ner som en bomb hos många i vårt avlånga land, skriver Jaana Nehez.

Krönika 3 december 2013

I ett tidigare inlägg hävdade jag att skolan ibland vilar på ovetenskaplig grund och mångas intresse fångades av just det exempel som jag lyfte, nämligen läxor, skriver Jaana Nehez.