Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Lösa tankar om rektors uppdrag

Vikten av rektors ledarskap för skolans utveckling har betonats under lång tid. Förmodligen har svårigheterna för rektor att utveckla skolan varit kända lika länge. Nu har rektors uppdrag återigen hamnat på den politiska agendan, säger Jaana Nehez. 

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, föreslår i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att det nuvarande rektorsuppdraget delas upp i två roller. En intendent med fokus på administration och en rektor med fokus på pedagogisk utveckling.

De som är av en annan politisk åsikt kommer då troligtvis att hävda motsatsen. Jag tycker förstås att debatten är intressant att följa eftersom jag forskar kring just rektors praktik i utvecklingsarbete samt hinder och möjligheter för rektor att verka för en planerad förändring. Frågan är vad som tas i beaktande i debatten. Hur ser det egentligen ut idag och hur skulle det kunna se ut utifrån rådande förutsättningar?

Karriärtjänster i skolan, såsom lektorer och förstelärare, är i ropet och statsbidrag delas ut för att möjliggöra sådana tjänster. Många kommuner har hoppat på tåget, men inte alla. Vad ingår då i dessa personers uppdrag? Vad har de fått för utökade ansvarsområden? För de gör väl inte ”enbart” det som de har gjort förut? På vilket sätt leder de och tillåts leda den pedagogiska utvecklingen på skolor och hur påverkar det rektors uppdrag? Karriärtjänster inom skolan är ju dessutom inget nytt.

Vad finns det exempelvis att lära av de skolor som arbetat med förändringsagenter, lärledare, utvecklingsledarare, processledare (kärt barn har många namn)? Många av dessa har lett arbetet med att utveckla skolan och borde väl ha kunnat verka som stöd för rektor i det pedagogiska arbetet? Hur ser rektors praktik egentligen ut och hur kan den se ut i förhållande till mellanledare som exempelvis förstelärare och utvecklingsledare i skolan. Är inte det ett område som tappas bort i den politiska debatten? Rektors uppdrag hänger väl samman med mycket annat?

I Helsingborg lägger vi upp frågan om rektors uppdrag just med tanke på mellanledare, i detta fall processledare, på bordet i morgon. Då återkopplar vi till en studie gjord av forskningsmiljön PULO vid Göteborgs universitet i samarbete med mig och min doktorandkollega här på Skol- och fritidsförvaltningen.

Studien omfattar ett 20-tal rektorer och förskolechefer samt ett 50-tal processledare. Resultaten visar på stora olikheter i det delade ledarskapet ute på våra skolor och förskolor och det ska bli intressant att höra hur detta landar och hur arbetet går vidare. Rektor kan enligt gällande skollag delegera enskilda ledningsuppgifter till anställda som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att klara av dessa uppgifter, men frågan är om det görs. Ett viktigt och spännande arbete väntar, med andra ord!

Debattinlägg i DN Debatt: Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska uppdraget Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • porträttbild Jaana Nehez

    Kommundoktorand

    Jaana Nehez skriver om livet som kommundoktorand och vad hon gör för att verka för en skola på vetenskaplig grund.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 11 mars 2024

Natalie von der Lehr

Hur handleder man doktorander och hur påverkar deras studieplan det fria kunskapssökandet? Curie har pratat med några forskare som fördjupat sig i handledarrollen och de utmaningar...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...