Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Närbild på en stämpel och en stämpeldyna.

Hittills har över 50 monografier och antologier gått i tryck med Kriteriumstämpel. Foto: Depositphotos.

debatt

Replik: Det finns redan bra sätt att publicera böcker med open access

Redan idag kan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap få hjälp att publicera monografier med open access på plattformen Kriterium. Det skriver Ulf Zander, huvudredaktör för Kriterium, i en replik på John Hennesseys debattinlägg.

porträttbild Ulf Zander

Ulf Zander. Foto: Kennet Ruona

John Hennessey slår i sitt debattinlägg Öppen vetenskap kräver nya regler för bokutgivning ett slag för monografin. Samtidigt pekar han på svårigheterna att finansiera sådana publikationer i kostsamma Open Access-sammanhang. Han uppmanar Vetenskapsrådet och andra finansiärer att utveckla ett nytt, reformerat system som underlättar för dem som även fortsättningsvis ämnar publicera monografier.

Faktum är att en hel del av det som Hennessey efterlyser redan finns på plats inom ramen för Kriterium. Det är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker, flertalet skrivna av forskare i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Plattformen, med knappa tio år på nacken, är ett samarbete mellan ett dussintal svenska lärosäten, ett flertal förlag samt Kungliga Biblioteket. Kriterium har även fått finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Faktum är att en hel del av det som Hennessey efterlyser redan finns på plats inom ramen för Kriterium.

Hittills har över 50 monografier och antologier gått i tryck med Kriteriumstämpel. Processen som föregått publiceringarna har inneburit att manuskripten i ett första skede godkänts för granskning av ett redaktionsråd bestående av sju forskare med skilda ämneskompetenser. Därefter har texterna genomgått en dubbelblind peer review-granskning under ledning av en vetenskapligt ansvarig person som utser två granskare och i slutskedet sammanställer deras synpunkter. I skrivande stund befinner sig ett tiotal manuskript i olika skeden av denna granskningsprocess.

Det bör understrykas att Kriterium inte är ett förlag, men arbetet sker i nära samarbete med förlag som är positivt inställda till den granskning som manuskripten genomgår och till open access-publicering. Kriterium är således en oberoende aktör vars verksamhet har utformats för att ge framför allt forskare i humaniora och samhällsvetenskap ett attraktivt och finansiellt fördelaktigt alternativ för publicering.

En annan fördel är att den digitala versionen av boken får god spridning via Kriterium

Till skillnad från i många andra publiceringssammanhang behöver forskaren inte söka och erhålla medel för granskningen och för publicering av den digitala bokversionen. Det är nämligen utgifter som Kriterium står för. En annan fördel är att den digitala versionen av boken får god spridning via Kriteriums hemsida och open access-publicering via bland annat DOAB, OAPEN och JSTOR.

Kriterium löser inte alla de svårigheter som Hennessey pekar på. Men för många forskare vars manuskript blir accepterade för granskning är denna plattform lösningen på de problem som de ställs inför i dagens publiceringslandskap.

Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet och huvudredaktör för Kriterium

Kriteriums webbplats Länk till annan webbplats.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 14 maj 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Ett rejält klavertramp. Så beskriver Göran Arnqvist vid Uppsala universitet, de statliga forskningsfinansiärernas finansiering av Bibsams avtal med förlaget Frontier. Stora delar a...

Debatt 12 mars 2024

John Hennessey, Lunds universitet

Alltfler forskningsfinansiärer kräver att också monografier publiceras med open access. Det skapar problem, även när det är tillåtet att ta upp kostnader för detta i projektets bud...

Krönika 30 januari 2024

Nu är de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap klara. Erik Stattin skriver om arbetet med regeringsuppdraget och hur riktlinjerna tagits emot.