Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man tittar fram bakom en massa böcker, bokhyllor i bakgrunden. 

Foto: David Frederiksen/KB

NYHET

Erik Stattin ny krönikör i Curie

Han skriver om öppen vetenskap och andra frågor som gränsar till digital tillgång till information. Erik Stattin arbetar som handläggare på Kungliga biblioteket med frågor om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. På fritiden ägnar han sig helst åt att laga mat.

Vad arbetar du med?
Jag arbetar på Kungliga biblioteket som handläggare kring frågor om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen vetenskap i stort. Just nu är arbetet fokuserat på att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap, ett uppdrag som KB har sedan sommaren 2022.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Frågan om öppen vetenskap och möjligheterna för fri och gränslös tillgång till information och kunskap, i kölvattnet av digitalisering och internet, har löpt genom hela mitt yrkesliv. Genom mina erfarenheter från forsknings- och universitetsbibliotek har det varit intressant att följa utvecklingen – att vi har och får tillgång till såna oerhörda mängder av information! Men det ger också kunskap om och ödmjukhet inför det ibland osynliga arbete som ligger till grund för infrastrukturer för kunskap som vi ofta tar för givet.

Vad gör du helst när du är ledig?
Lagar mat!

Vad läste du senast?
I jobbet: Open Knowledge Institutions, ett slags manifest av ett antal forskare som vill uppmana universitet och andra kunskapsinstitutioner att anamma öppenhet på ett klokt sätt. På fritiden: The English Understand Wool, av Helen DeWitt.

Vad tänker du skriva om?
Jag kommer att skriva ganska mycket om öppen vetenskap, med anledning av det uppdrag om nationella riktlinjer som jag arbetar med tillsammans med kolleger på Kungliga biblioteket. Men andra frågor som gränsar till det här med digital tillgång till information och vad det för med sig kanske kommer att dyka upp.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Mina förväntningar är både att uppmärksamma fler på frågan om öppen vetenskap och att det i sin tur kan sätta igång tankar om vilka möjligheter och lösningar som finns. Jag vet att läsekretsen är både kunnig och engagerad och hoppas att det jag skriver också kan leda till diskussion!

Läs krönikor av Erik Stattin i Curie.

Relaterat innehåll

Nyhet 25 september 2023

Helena Östlund

Boken som vetenskaplig publikation har mångåriga anor. Den ger forskaren möjlighet att fördjupa och utveckla sina resonemang. Men boken har svårt att konkurrera med vetenskapliga a...

Krönika 21 augusti 2023

Hur ska vi egentligen se på öppen vetenskap? Erik Stattin tar hjälp av en filosof för att reda ut begreppen.

Debatt 14 juni 2023

Johan Jönsson

Öppen tillg å ng till vetenskapliga artiklar betyder mycket för många yrkesgrupper som försö ker hå lla sig ajour med vad som händer inom deras fält. För oss som försö ker v å ...