Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man tittar fram bakom en massa böcker, bokhyllor i bakgrunden. 

Erik Stattin arbetar på Kungliga biblioteket med frågor som rör öppen vetenskap. Foto: David Frederiksen/KB

NYHET

Erik Stattin ny krönikör i Curie

Han skriver om öppen vetenskap och andra frågor som gränsar till digital tillgång till information. Erik Stattin arbetar som handläggare på Kungliga biblioteket med frågor om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. På fritiden ägnar han sig helst åt att laga mat.

Vad arbetar du med?
Jag arbetar på Kungliga biblioteket som handläggare kring frågor om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen vetenskap i stort. Just nu är arbetet fokuserat på att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap, ett uppdrag som KB har sedan sommaren 2022.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Frågan om öppen vetenskap och möjligheterna för fri och gränslös tillgång till information och kunskap, i kölvattnet av digitalisering och internet, har löpt genom hela mitt yrkesliv. Genom mina erfarenheter från forsknings- och universitetsbibliotek har det varit intressant att följa utvecklingen – att vi har och får tillgång till såna oerhörda mängder av information! Men det ger också kunskap om och ödmjukhet inför det ibland osynliga arbete som ligger till grund för infrastrukturer för kunskap som vi ofta tar för givet.

Vad gör du helst när du är ledig?
Lagar mat!

Vad läste du senast?
I jobbet: Open Knowledge Institutions, ett slags manifest av ett antal forskare som vill uppmana universitet och andra kunskapsinstitutioner att anamma öppenhet på ett klokt sätt. På fritiden: The English Understand Wool, av Helen DeWitt.

Vad tänker du skriva om?
Jag kommer att skriva ganska mycket om öppen vetenskap, med anledning av det uppdrag om nationella riktlinjer som jag arbetar med tillsammans med kolleger på Kungliga biblioteket. Men andra frågor som gränsar till det här med digital tillgång till information och vad det för med sig kanske kommer att dyka upp.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Mina förväntningar är både att uppmärksamma fler på frågan om öppen vetenskap och att det i sin tur kan sätta igång tankar om vilka möjligheter och lösningar som finns. Jag vet att läsekretsen är både kunnig och engagerad och hoppas att det jag skriver också kan leda till diskussion!

Läs krönikor av Erik Stattin i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...

Debatt 27 maj 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Rovtidskrifterna lurar i skuggorna, legitimerade av forskningsråd och stärkta av etablerade forskare som publicerar i dem. Denna mörka sida av vetenskapen hotar inte bara forskarna...