Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Man på äng full av människor och parkerade bilar.

Kasper Moth-Poulsens forskning ligger ofta i gränslandet mellan kemi, fysik och nanovetenskap.

NYHET

Kasper Moth-Poulsen ny krönikör i Curie

Han skriver om forskningsexcellens och vad som avgör hur snabbt forskningsidéer kan omsättas i publikationer. Kasper Moth-Poulsen forskar vid Chalmers och försöker utveckla nya metoder för energilagring, solenergi, batterier och framtidens elektronik. På sin fritid leker han med sina tre barn och är gärna ute i naturen.

Vad forskar du om?
–Jag är i grunden organisk kemist, men jobbar med nanomaterialkemi. Min grupp arbetar med organisk syntes, nanopartikelsyntes och självsamlande system. Min forskning ligger ofta i gränslandet mellan kemi, fysik och nanovetenskap. Mycket av forskningen handlar om de utmaningar vårt samhälle står inför. Vi försöker till exempel utveckla nya metoder för energilagring, solenergi, batterier och framtidens elektronik. Samtidigt har min forskning ett starkt element av nyfikenhet och grundforskning i sig. Det gör att tillämpningar ofta är något som ligger längre in i framtiden.

Hur blev du intresserad av ämnet?
–Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskap. När jag pluggade i gymnasiet kunde ”intresserade ungdomar” besöka universiteten i Köpenhamn och lyssna på forskarna en gång i veckan. Det var också möjligt att göra mindre projekt där. Mitt specifika intresse för kemi växte fram under gymnasietiden och jag deltog bland annat i kemiolympiaden i Montreal i Kanada. Det var inte svårt att sedan välja kemiutbildningen på universitetet.

Vad gör du helst när du är ledig?
–Jag leker med mina tre barn, vi gillar att vara aktiva i naturen, simma i havet, åka skidor, cykla eller promenera.

Vad läste du senast?
–Tiden går mest åt till barnlitteratur, Astrid Lindgren eller H.C. Andersen. När jag har tid blir det böcker om ledarskap, eller vetenskapliga artiklar såklart.

Vad tänker du skriva om?
–Jag tänker skriva om forskningsexcellens och min önskan om att göra forskning med hög kvalitet och impact. I det här sammanhanget ser jag tidsfaktorn som ett viktigt element, och kommer att diskutera såväl interna som externa faktorer som påverkar hur fort jag kan ta mina forskningsprojekt från ide till publikation.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag ser det som en möjlighet att sprida mina tankar kring forskning och excellens till en bredare publik och att kanske fundera lite djupare kring dessa frågor.

Läs krönikor av Kasper Moth-Poulsen i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 17 juni 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Forskare måste kunna välja fritt var de vill publicera sig. Men det innebär inte att offentliga medel ska användas för att bekosta alla former av vetenskapliga publikationer. Det s...

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...