Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Lås och betalbom

En sak som är trist med att blogga, twittra eller i annat forum tipsa om forskning är att så mycket ligger gömt bakom lås och bom, skriver Anne Brynolf.

De internationella medicinska tidskrifterna, och säkerligen många andra facktidningar, har upprättat betalväggar och signalerar medelst hänglås-ikoner att här finns inget att hämta för gratisläsaren. Systemet säkerställer också att prenumerationskostnader betalas.

Samtidigt är mycket av den forskning som presenteras finansierad med gemensamma medel, genom skattsedeln. Forskarna får sin lön av det offentliga, labben rattas med kronor från det allmänna, presstjänsten som skriver pressmeddelande på nya rön har lön från förvaltningen. Varför ska då inte den nyfikna allmänheten få tillgång till originalstudien?

I den belysningen känns den debattartikel av David Willet, forskningsminister i Storbritannien, som nyligen publicerades i The Guardian väldigt välkommen. Forskning som springer ur allmänna medel ska som regel vara fritt tillgänglig, åtkomlig för varje nyfiken. Willet har även talat om saken i parlamentet.

Texterna är väl värda att kikas igenom, ministern är ovanligt läsvärd. Inte minst eftersom att han också problematiserar förslaget – det är inte en helt enkelt reform att genomföra. Det handlar om att balansera lönsamhet mot öppenhet, för fackpressen lever inte på glädjen att få leverera spännande metaanalyser allena. Att tillhandahålla infrastruktur för referentgranskning och publicering kostar också pengar.

Men i denna sköna nya värld där mycken referentgranskning sker efter publikation – via Twitter, kommentarsfält, bloggar och allmänt surr finns all anledning att låta så många som möjligt få ta del av metod och material. Alltså ta del av själva forskningen, inte bara pressmeddelanden, sammanfattningar och nyhetsartiklar om densamma.

Debattartikel i The Guardian: Open, free access to academic research? This will be a seismic shift (English) Länk till annan webbplats.

Oral statement to Parliament: Public access to publicly-funded research (English) Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • Ann Brynolf

    Medicinsk redaktionschef

    Hon beskriver sig själv som en person med svart bälte i åsikter och bloggar gärna i gränslandet mellan forskning och allmänhet. Just nu är hon medicinsk redaktionschef på Läkartidningen och fortsätter till hösten sin utbildning till läkare.

Du kanske också vill läsa

Debatt 23 oktober 2018

Pernilla Wittung-Stafshede och Lynn Kamerlin

Forskning ska vara öppen och fritt tillgänglig. Men den plan för open access som i dagsläget elva europeiska länder står bakom går för långt och kan få allvarliga konsekvenser för ...

Debatt 28 februari 2018

Dan Larhammar

Syftet med open access är gott, men är det försvarbart att tvinga forskare att betala höga avgifter för att få sina forskningsresultat fritt tillgängliga? Det undrar Dan Larhamm...

Nyhet 13 januari 2021

Siv Engelmark

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisat...