Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Ett par hörlurar ligger på en analog skivspelare. I bakgrunden syns omslaget till ett Beatlesalbum.

Beatles är populärast bland de vetenskapliga artikeltitlarna. Deras album Rubber Soul kom 1965.

NYHET

Beatles brädar Dylan i citering

Forskare roar sig ibland med att smyga in citat från populärkulturen i vetenskapliga artiklar. Framför allt inom biomedicin. Låttitlar av The Beatles förekommer mer än dubbelt så ofta som Dylan.

Det var som bekant Bob Dylan som fick Nobelpriset i litteratur 2016. Men poeten har sedan tidigare många kopplingar till andra vetenskapsområden. Forskare inom biomedicin har sedan länge roat sig med att smyga in citat av Bob Dylan i sina vetenskapliga artiklar.

Men det är inte Dylan som är den mest citerade textförfattaren. Citaten av Beatles är mer än dubbelt så många. Det konstaterar den nederländske forskaren Ger Rijkers och hans kollegor vid University College Roosevelt i Middelburg.

De har i en ännu inte publicerad undersökning sökt bland de biomedicinska artiklarna i databaserna Pubmed och Web of Science och hittat 211 citat av Dylan i titlarna – och 589 av Beatles.

Mest Beatles inom immunologi

I get height with a little help from my friends: herd protection from sanitation on child growth in rural Ecuador”, är en av många fyndiga titlar.

Titeln är en travesti på textraden ”I get high with a little help from my friends” från en Beatleslåt med nästan samma namn. Den är en ordlek med resultaten som presenteras i artikeln: förbättrad hygien i ett hushåll gynnar omgivande hushåll, vilket tillväxten hos barn pekar på.

Beatles citeras mest inom immunologi, vilket råkar vara Ger Rijkers eget område. ”The long and winding road to IgA deficiency: causes and consequences” är titeln på en av två artiklar med Beatles-citat han själv publicerat. Denna handlar om de många faktorer som kan orsaka brist på proteinet IgA, som är viktigt i kroppens immunförsvar. Beatleslåten i titeln är The long and Winding road.

– Min personliga favorit är dock varken Beatles eller Dylan utan ett citat ur en låt av Jerry Lee Lewis i en artikel med titeln ”Great balls of fire (Lewislåt, red:s amn) and the vicious cycle: a study of the effects of cycling on male fertility”, berättar han för Curie.

Dylan-citat väl undersökta

På Karolinska institutet (KI) kartlade tre av institutets anställda redan i fjol förekomsten av Dylan-citat. De sökte i den medicinska artikeldatabasen Medline och hittade 213 säkra referenser till Dylan. De mest populära låttitlarna är The Times They Are A-Changin’ och Blowin’ In The Wind.

Bakgrunden till kartläggningen är att det vid KI sedan några år pågår en tävling mellan forskare om vem som lyckas lägga in flest citat. KI-bibliotekarien Carl Gornitzki är en av upphovsmännen bakom undersökningen som publicerades i en artikel i julnumret av BMJ (tidigare British Medical Journal) i fjol. Julnumret innehåller artiklar med humoristisk knorr.

– Mitt favorit-citat finns i titeln ”Blood on the tracks: a simple twist of fate?” som är en artikel av två KI-forskare. Det var det citatet som fick mig att upptäcka fenomenet, berättar han.

Artikeln frågar om blodceller kan ändra öde och bli nervceller. Titeln innehåller både namn på ett Dylan-album (Blood on the tracks) och en låttitel (Simple twist of fate).

Hög medelålder

Det finns dock skäl att tro att varken Dylan eller The Beatles kommer att vara de mest citerade ur populärkulturen så väldigt länge till. Rijkers och hans kollegor har nämligen konstaterat att många av de forskare som citerar Dylan och The Beatles nu närmar sig pensionen.

– Medelåldern hos de forskare som citerar Dylan är 58 år.

Frågan är vem som tar över. De nederländska forskarna har letat efter senare artister som Abba och U2 men fynden kom inte ens i närheten av Beatles eller Dylan, berättar Ger Rijkers.

– Personligen tror jag att Adeles sångtitlar skulle kunna passa att använda i publikationer men tiden får visa det.

Humanisternas forskningsobjekt

Det är i artiklar inom naturvetenskap och medicin som de populärkulturella referenserna finns. Humanisterna studerar objekt som naturvetare och medicinare använder som referenser, konstaterar Jonas Nordin vid Kungliga Bibliotekets enhet för kunskapsuppbyggnad.

Carl Gornitzki märkte just detta när han började leta efter Dylan-citat i en multidisciplinär databas.

– Det fanns hur mycket artiklar som helst om Bob Dylan.

De populärkulturella referenserna är inte ovanliga i vetenskapliga artiklar inom andra områden, säger Jonas Nordin. Han känner dock inte till något exempel från ett annat forskningsområde där citering görs på samma regelmässiga sätt som Dylan och Beatles.

Du kanske också vill läsa

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...

Debatt 27 maj 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Rovtidskrifterna lurar i skuggorna, legitimerade av forskningsråd och stärkta av etablerade forskare som publicerar i dem. Denna mörka sida av vetenskapen hotar inte bara forskarna...