Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Siv Engelmark

Nyhet 6 maj 2024

Siv Engelmark

Efter att i flera år utvecklat modeller för väderprognoser på SMHI i Norrköping flyttade forskaren Lisa Bengtsson för sju år sedan till myndighetens motsvarighet i Boulder i USA. ...

Nyhet 1 februari 2024

Siv Engelmark

Förslaget till ny struktur för forskningsfinansieringen möter kritik från flera av de finansiärer som Curie pratat med. Avsaknad av helhetsperspektiv, för skarp skillnad mellan gru...

Nyhet 29 januari 2024

Siv Engelmark

Hon har gjort examensarbete på Nasa, doktorerat om planeten Mars och kan varenda replik i filmen Stjärnornas krig. En livslång passion för rymden har lett Ella Carlsson till det nu...

Nyhet 23 januari 2024

Siv Engelmark

I år skickas den första satelliten upp från den nya rymdhamnen på Esrange utanför Kiruna – den enda i Europa som kan sända upp satelliter i omloppsbana. Satsningen är ett av många ...

Nyhet 28 november 2023

Siv Engelmark

Nu ska de avtal som reglerar svenska forskares publiceringar i vetenskapliga tidskrifter omförhandlas. En färsk rapport från SUHF ska ge underlag för arbetet. Målet är att publicer...

Nyhet 2 oktober 2023

Siv Engelmark

Kvinnor får allt fler av de mindre priserna i medicin. De stora och prestigetunga priserna går dock fortfarande mest till män. En transparent process kan vara ett sätt att utjämna ...

Nyhet 29 augusti 2023

Siv Engelmark

Det är inte längre kontroversiellt för en forskare att bli entreprenör. Men det kan fortfarande vara svårt. I det nordiska programmet Reach kan forskare få hjälp att omsätta idé...

Nyhet 28 augusti 2023

Siv Engelmark

En maskininlärningsmodell som känner igen hat och hot på nätet och en sensor som kontinuerligt detekterar järnvägsspår för att upptäcka skador. Det är några av forskningsprojekten ...

Nyhet 19 juni 2023

Siv Engelmark

Doktorsexamen i miljövetenskap ledde henne till FN:s klimatpanel och ett intensivt men tacksamt arbete med den sjätte bedömningsrapporten som kom i höstas. – Det var som en andra ...

Nyhet 30 maj 2023

Siv Engelmark

Sveriges forskande myndigheter lägger årligen miljardbelopp på forskning och utveckling. Riksrevisionens rapport från 2021 avslöjade dock brister i hur de säkrar kvaliteten i sina ...

Nyhet 22 februari 2023

Siv Engelmark

Mellan 2013 och 2019 växte forskningens andel av industrins FoU från 14 till 25 procent. Allra mest ökar satsningarna på grundforskning. Det visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

Nyhet 23 januari 2023

Siv Engelmark

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansierin...

Nyhet 14 november 2022

Siv Engelmark

Galileo Galilei hittade bevis för att jorden kretsade kring solen och hamnade för det i husarrest under resten av sitt liv. Nu spelas pjäsen Galileis liv på Dramatens lilla scen.

Nyhet 26 oktober 2022

Siv Engelmark

The Conversation är en internationell populärvetenskaplig webbtidning som skrivs av forskare. Andra medier kan fritt återpublicera texterna som får stor spridning. – Det är ett br...

Nyhet 13 september 2022

Siv Engelmark

Hon har arbetat med fyra utbildningsministrar, lett arbetet med två forskningspropositioner och suttit i en rad styrelser i sektorn. Vetenskapsrådets nya generaldirektör Katarina B...

Nyhet 15 juni 2022

Siv Engelmark

Forskares mätbara prestationer spelar allt större roll när pengar delas ut till forskning i Sverige. Systemet skapar stress och minskar kreativiteten, enligt en studie från Örebro ...

Nyhet 8 juni 2022

Siv Engelmark

Fler än 80 doktorander har utbildats vid företagsforskarskolan i Umeå sedan starten. Numera finns doktoranderna inte bara i företag utan också i exempelvis kommuner, regioner och i...

Nyhet 3 maj 2022

Siv Engelmark

Intresset för forskning och medicin har funnits sedan barnsben. Både hennes mamma och mormor var gynekologer. Själv doktorerade Karin Tegmark Wisell, i dag generaldirektör vid Folk...

Nyhet 2 mars 2022

Siv Engelmark

Sverige får allt fler universitet – senast i raden är Mälardalens. Men vad som avgör om ett lärosäte ska få universitetsstatus är oklart. Nu har Universitetskanslersämbetet tagit f...

Nyhet 15 februari 2022

Siv Engelmark

Hundratals forskare vid Lunds universitet har någon gång sökt till det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet med en idé som de själva har valt. Frågeställningen ska vara nyskapande...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...

Nyhet 30 november 2021

Siv Engelmark

Från och med i år finns ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. En färsk nationell strategi ska få svenska forskare och företag att söka fler...

Nyhet 4 oktober 2021

Siv Engelmark

Det är inte bara stora internationella priser som Nobelpriset som i huvudsak tilldelas män. Även mindre, nationella priser ges oftare till män, visar preliminära resultat i en tysk...

Nyhet 21 september 2021

Siv Engelmark

Den 1 juli 2021 skrevs lärosätenas ansvar för ett livslångt lärande in i högskolelagen. Högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsma...

Nyhet 18 augusti 2021

Siv Engelmark

Bilden av det svarta hålets skugga utsågs av tidskriften Science till årets vetenskapliga genombrott 2019. I mars i år kunde John Conway och de 300 andra forskarna bakom bedrift...

Nyhet 3 maj 2021

Siv Engelmark

Hundra procent öppen publicering, lägre kostnader och en transparent prismodell. Det är SUHF:s mål för de avtal mellan svenska lärosäten och vetenskapliga förlag som ska ersätta de...

Nyhet 6 april 2021

Siv Engelmark

Ett seminarium med varje utskott och ett avslutande gemensamt seminarium med två Nobelpristagare. Det är schemat för riksdagens forskningsdag den 8 april. – Pandemin har satt blix...

Nyhet 16 mars 2021

Siv Engelmark

Lärosätenas innovationskontor hjälper forskare att omsätta sina idéer till nytta. Nu breddar de sitt fokus och riktar sig också mot sociala innovationer och idéer från forskning in...

Nyhet 1 mars 2021

Siv Engelmark

För sex år sedan utsågs hans bild av ett jättevirus till en av årets tio bästa vetenskapliga bilder av tidskriften Nature. Nu har han tillsammans med kolleger gjort ett stort genom...

Nyhet 10 februari 2021

Siv Engelmark

Göteborgsforskaren Astrid von Mentzer studerar den sjukdomsframkallande bakterien ETEC. Ett viktigt verktyg är elektronmikroskopets bilder, som bidragit till viktiga kunskaper om h...

Nyhet 13 januari 2021

Siv Engelmark

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisat...

Nyhet 7 december 2020

Siv Engelmark

Diskussionerna bakom årets val av pristagare är skyddade av sekretess – i 50 år. Det gäller det mesta som rör Nobelpriset. Och det är mycket sällan något läcker ut – trots att mång...

Nyhet 17 november 2020

Siv Engelmark

Många länder i Europa har speciella system för vetenskaplig rådgivning till beslutsfattare – men inte Sverige. Coronavirusets spridning gör dock frågan allt mer aktuell också här.

Nyhet 5 oktober 2020

Siv Engelmark

Coronapandemin får konsekvenser för årets Nobelpris. Nobelbanketten ställs in och Nobelpriserna delas ut i pristagarnas hemländer, kanske av en tidigare pristagare. Firandet samord...

Nyhet 29 september 2020

Siv Engelmark

Fredrik Pleijel är marinbiolog och forskar om havsborstmaskar. För att säkrare kunna artbestämma de små maskarna tar han bilder av dem. På så sätt sparas viktig information om dera...

Nyhet 7 september 2020

Siv Engelmark

För neuroforskaren Saida Hadjab är bilden ett verktyg i arbetet. Med konfokalmikroskop får hon allt skarpare bilder av celler – och svar på vetenskapliga frågor om smärta.

Nyhet 9 juni 2020

Siv Engelmark

Nyhetssajten Scidevnet bevakar forskning och innovationer i låginkomstländer. Ofta finns inga andra medier i regionen som tar upp dessa frågor. I många av länderna där journalister...

Nyhet 5 maj 2020

Siv Engelmark

Forskarvärlden kraftsamlar för att möta hotet från coronaviruset. Forskare styr om sina projekt. Privata och offentliga finansiärer gör särskilda satsningar på forskning om covid-19.

Nyhet 14 april 2020

Siv Engelmark

Hur effektiva är karantänåtgärder för att kontrollera coronavirusets spridning och minska dödligheten? Det är en av många medicinska frågeställningar som organisationen Cochrane fö...

Nyhet 3 mars 2020

Siv Engelmark

Utveckla undervisningen och skapa gemensamma forskningsmiljöer eller hitta modeller för hur frågeställningar processas fram. Det är vad några av ett 30-tal olika projekt inom forsk...

Nyhet 25 februari 2020

Siv Engelmark

Gemensamma forskningsprojekt stärker den vetenskapliga grunden i skolan och på lärarutbildningarna. Idéerna ska komma från lärare och slipas till forskningsfrågor i samarbete med f...

Nyhet 11 december 2019

Siv Engelmark

Det nya avtalet mellan svenska lärosäten och förlaget Elsevier är på plats. Svenska forskningsartiklar kommer därmed att kunna publiceras med omedelbar öppen tillgång till över 2 0...

Nyhet 19 november 2019

Siv Engelmark

Nederländerna ligger i topp när det gäller flera mått för att mäta forskningsframgångar. Den främsta framgångsfaktorn är öppenhet, enligt Ingrid van Engelshoven som är minister för...

Nyhet 7 oktober 2019

Siv Engelmark

Det händer att valen av Nobelpristagare blir kontroversiella av olika skäl. Ett exempel är medicinpristagaren Gerhard Domagk. När han 1939 belönades för upptäckten av den första an...

Nyhet 30 september 2019

Siv Engelmark

Artificiell intelligens påverkar samhället och individer på många nivåer. För att AI ska fungera på ett sätt som överensstämmer med våra etiska värderingar krävs ett tvärvetenskapl...

Nyhet 23 september 2019

Siv Engelmark

Sedan 2012 har utvecklingen inom maskinlärning och AI exploderat. Idag används teknikerna bland annat inom medicinområdet, i finansvärlden och för självkörande fordon. Än så länge ...

Nyhet 17 juni 2019

Siv Engelmark

Intresset för alternativa världar är stort – inte minst bland forskare. Ett stort antal vetenskapliga publikationer handlar om sagovärldar. En sökning på Game of Thrones i Google S...

Nyhet 22 maj 2019

Siv Engelmark

Att kunna betala med kontanter eller att valsedlar inte borde plockas offentligt. Frågor som rör integritet intresserar den politiskt engagerade matematikprofessorn Svante Linusson...

Nyhet 23 april 2019

Siv Engelmark

Forskare skriver ofta egna, skräddarsydda, program för sina forskningsprojekt. Men få av forskarna är programmeringsexperter. Följden kan bli felaktiga slutsatser eller att det är ...

Nyhet 12 mars 2019

Siv Engelmark

Förhoppningarna om vad 5G kan åstadkomma är stora. Uppkopplade bilar och smarta hem är bara ett par exempel på områden där tekniken förutspås få stor betydelse. Flera svenska unive...

Nyhet 17 december 2018

Siv Engelmark

Forskare, upptäckare, författare och politiker. Det är många som genom historien fått ge namn åt enheter, himlakroppar, växter, djur och annat i naturen. Men det är ett vanligt sät...

Nyhet 5 december 2018

Siv Engelmark

Nobelpriset är ett mått på framgång och symboliserar framstående forskning. När Nils Hansson forskar om excellensbegreppet inom medicinen söker han sig därför till Nobelprisarkiven...

Nyhet 22 november 2018

Siv Engelmark

Rapporterna om att forskningsresultat inte går att upprepa blir allt fler. Det är ett generellt problem inom forskningen, säger Handelsprofessorn Anna Dreber Almenberg. Hon har i f...

Nyhet 17 oktober 2018

Siv Engelmark

Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Enligt planen ska alla vetenskapliga resultat som ...

Nyhet 10 oktober 2018

Siv Engelmark

Det finns mycket pengar kvar inom Horisont 2020 att söka för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. För en del utlysningar gäller att de projekt som finansieras bör ha med ...

Nyhet 3 oktober 2018

Siv Engelmark

Donna Strickland är en av årets Nobelpristagare i fysik. Hon är blott den tredje kvinnan som tilldelas fysikpriset. Den skeva könsfördelningen bland Nobelpristagare har lett till a...

Nyhet 26 september 2018

Siv Engelmark

Ungefär 3,5 procent av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Men med bättre kunskaper om granskningsprocessen och vassare formulerade ansökningar går det att dra hem mer. Det mena...

Nyhet 29 augusti 2018

Siv Engelmark

Inrätta en särskild lag som reglerar forskningsdatabaser. Det föreslår forskningsdatautredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i juni. Syftet är att underlätta för forsk...

Nyhet 19 juni 2018

Siv Engelmark

Tre år efter examen är över 80 procent av de doktorsexaminerade etablerade på arbetsmarknaden. Andelen är ungefär lika stor för dem som har högskoleutbildning på grundläggande och ...

Nyhet 18 april 2018

Siv Engelmark

Svensk klinisk forskning håller generellt hög kvalitet. Men bättre samordning, större internationellt utbyte och fler disputerade överläkare kan höja kvaliteten ytterligare. Det vi...

Nyhet 20 mars 2018

Siv Engelmark

Algoritmer får allt större betydelse för både samhället och individen. De styr vad vi ser på sociala medier och kan ta beslut som påverkar vår vardag – utan att vi får insyn i hur ...

Nyhet 14 februari 2018

Siv Engelmark

Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i St...

Nyhet 24 januari 2018

Siv Engelmark

Länge tvekade forskningsfinansiärer att stödja kartläggande forskning, men nu satsar finansiärerna stort. Senast ut är Facebooks grundare Mark Zuckerberg som stödjer en internation...

Nyhet 7 december 2017

Siv Engelmark

Jämställdheten ökar långsamt i forskarvärlden. Publiceringsgapet mellan män och kvinnor är lika stort som i slutet av 1960-talet och antalet kvinnor på rektorsposter har minskat se...

Nyhet 5 december 2017

Siv Engelmark

Inget av de vetenskapliga Nobelprisen har de senaste två åren gått till en kvinna. Den bristande jämställdheten finns i hela processen. Mest män nomineras – och nominerar. Det vill...

Nyhet 26 september 2017

Siv Engelmark

Den akademiska friheten minskar i flera av Europas länder. Det visar årliga mätningar i det internationella forskningssamarbetet V-dem. Sverige ligger bra till i deras mätningar. M...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet, ERC, grundades. Ett mål var att stärka den globala konkurrenskraften hos europeisk forskning. Och det ser ut att ha lyckats. Ga...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

Forskare i Sverige som söker forskningspengar från Europeiska forskningsrådet beviljas medel i lägre grad än genomsnittet bland sökande. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrå...

Nyhet 29 augusti 2017

Siv Engelmark

Nya kriminaltekniska metoder utvecklas med hjälp av artificiell intelligens, DNA- och visualiseringsteknik. Men också befintlig teknik behöver utforskas mer. Det gäller särskilt mi...

Nyhet 7 mars 2017

Siv Engelmark

Nästa år får Sverige sitt femtonde universitet när högskolan i Malmö får universitetsstatus. Det ger lärosätet rätt att utbilda forskare inom alla områden – och mer pengar till for...

Nyhet 20 februari 2017

Siv Engelmark

Det finns långt fler finansieringskällor för forskning idag än för 100 år sedan. När Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bildades 1917 var den ett viktigt tillskott. Idag är stift...

Nyhet 16 februari 2017

Siv Engelmark

Samverkan genomsyrar forskningspropositionen som lades fram i fjol. Vid de tekniska högskolorna har samverkan med företag en lång tradition. Men lärosätena måste hantera industrins...

Nyhet 14 februari 2017

Siv Engelmark

När nya medel till forskning och utbildning fördelas ska också samverkan vägas in. I höstens budgetproposition kommer förslag om hur det ska gå till, baserat bland annat på en mode...

Nyhet 19 december 2016

Siv Engelmark

Forskare roar sig ibland med att smyga in citat från populärkulturen i vetenskapliga artiklar. Framför allt inom biomedicin. Låttitlar av The Beatles förekommer mer än dubbelt s...

Nyhet 1 december 2016

Siv Engelmark

Forskningen ska hjälpa samhället att möta utmaningar inom digitalisering, klimat- och hälsoområdena. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället ska öka – och premieras. Det ...

Nyhet 22 november 2016

Siv Engelmark

Spel är en växande trend inom det som kallas medborgarforskning. Svenska forskare har tagit hjälp av dataspelare för att göra en cellatlas. I december presenterar de kartan som vis...

Nyhet 27 oktober 2016

Siv Engelmark

Universitetskansler, utredare och statssekreterare. Det är några poster där man kan hitta en tidigare rektor. Den som har varit ledare för ett lärosäte är eftertraktad för nya uppd...

Nyhet 22 september 2016

Siv Engelmark

Desinformation och konspirationsteorier sprids snabbt via sociala medier. När det gäller politik kan syftet vara att påverka vår samstämmiga bild av verkligheten. Risken är att det...

Nyhet 20 september 2016

Siv Engelmark

Faktaresistens och förnekande av kunskap är något många forskare ofta möter. Basfakta är ofta lika mycket värt som någons känsla, menar forskaren Heléne Lööw. – Vi lever i känslan...

Nyhet 5 juli 2016

Siv Engelmark

Sommarlovet har börjat. Doktorander, forskare och universitetslärare har upp till 35 dagars semester. Men gränsen mellan arbete och ledighet är inte alltid skarp. Semestern används...

Nyhet 19 maj 2016

Siv Engelmark

Lärosäten och näringsliv samarbetar sedan lång tid om gemensamma doktorander. KK-stiftelsen finansierar forskarskolor för nya universitet och högskolor där de samarbetar med indust...

Nyhet 17 maj 2016

Siv Engelmark

University College är den korrekta engelska översättningen av högskola. Men nästan inga svenska högskolor använder den översättningen. De flesta kallar sig University . Medan d...

Nyhet 25 februari 2016

Siv Engelmark

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 27 januari 2016

Siv Engelmark

Var den akademiska forskningen finns har betydelse när företag väljer var de ska göra nyinvesteringar. Närheten underlättar samarbeten och rekrytering. Det menar företagsrepresenta...

Nyhet 26 januari 2016

Siv Engelmark

Sverige satsar allt mindre på forskning och utveckling och det är företagen som drar ned. Deras andel av investeringarna minskade från 75 till 67 procent mellan 2003 och 2014. Men ...

Nyhet 9 december 2015

Siv Engelmark

Igår utsågs nya ledamöter till Formas och Fortes styrelser samt till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd – majoriteten valda av forskarsamhället. I våra grannländer är det minis...

Nyhet 19 mars 2015

Siv Engelmark

En ny lag som ska göra det möjligt att bygga forskningsdatabaser för framtida projekt. Det var ett av förslagen från registerutredningen som redovisades i fjol. I februari gick rem...

Nyhet 14 maj 2014

Siv Engelmark

Trots att det talas alltmer om kopplingen mellan forskning och innovationer finns inget enkelt sätt att ta reda på hur många patent som söks av forskare vid lärosäten. Nu bygger do...

Nyhet 13 maj 2014

Siv Engelmark

Ett patent skyddar en uppfinning och rätten att kommersialisera den. Svenska uppfinnare söker färre färre patent i Sverige än tidigare. Men patentansökningarna totalt minskar inte....

Nyhet 3 september 2013

Siv Engelmark

Varje år betalar staten ut stora summor till landstingen som dessa använder till klinisk forskning. Nu lägger Vetenskapsrådet fram ett förslag där nyttan för hälso- och sjukvården ...

Nyhet 7 mars 2013

Siv Engelmark

Sverige hamnar högt upp på topplistorna när det handlar om att söka patent. Men att omsätta dessa till nya företag är svårare. Statliga investeringar i forskningsbolag skulle under...

Nyhet 17 september 2012

Siv Engelmark

Efter satsningarna på stora forskningsmiljöer kommer nya trender. Idag är det elitforskning och forskning för att lösa stora samhällsproblem som gäller. Det finns dock risker med t...

Nyhet 14 september 2012

Siv Engelmark

Linnémiljöerna bedriver nyskapande spetsforskning och mång- och tvärvetenskapliga samarbeten, enligt den utvärdering av miljöerna som publicerades i juni. De ger också utrymme för ...

Nyhet 22 maj 2012

Siv Engelmark

Över hälften av forskarna vid lärosätet École Polytechnique Federal de Lausanne, EPFL, kommer från andra länder än Schweiz. De lockas av resurser och goda möjligheter att bedriv...

Nyhet 22 maj 2012

Siv Engelmark

Schweiziska lärosätet École Polyteqnique Federal i Lausanne, EPFL, är bara 40 år gammalt. Trots detta placerar det sig i toppen på rankningslistorna av tekniska universitet. En ny ...