Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Kollage av bild på Michael Mitchell och på Rolex Learning Center i Lausanne.

Rolex Learning Center har finansierats till hälften av staten, till hälften av bland andra Credit Suisse, Rolex, Logitech, Nestlé och Novartis. Michael Mitchell är ansvarig för internationella presskontakter. Foto: Siv Engelmark (tv) och EPFL.

NYHET

Snabb marsch till toppen

Schweiziska lärosätet École Polyteqnique Federal i Lausanne, EPFL, är bara 40 år gammalt. Trots detta placerar det sig i toppen på rankningslistorna av tekniska universitet. En ny karriärväg som lockar unga forskare bidrar starkt till resultaten.

École Polytechnique Federal de Lausanne i den västra, franskspråkiga delen av Schweiz vid Genèvesjön, är ett av de högst rankade universiteten i Europa. I rankningen från holländska Leiden – som baseras på vetenskapliga publikationer – hamnar lärosätet på plats tolv och bäst i Europa.

På listan från brittiska Times Higher Education Länk till annan webbplats. – som väger in också till exempel intäkter, internationalisering och innovationer – placerar de sig näst bäst av de tekniska universiteten, slagen bara av det äldre ETH i Zürich.

EPFL är också ett av de lärosäten som har fått flest prestigefyllda stöd från Europeiska forskningsrådet, ERC. Totalt 54 stycken, näst flest efter universitetet i Cambridge.

Snabb ökning

Men till skillnad från anrika Cambridge är EPFL, som bara funnits i 40 år, utan långa traditioner och historiska meriter som kan locka kapital och forskare.Framgångarna har dessutom kommit främst de senaste tio åren, berättar pressansvarige Michael Mitchell som kan visa en rad uppåtgående kurvor. Till exempel har de externa medlen ökat mer än tre gånger sedan 1990. Antalet publikationer har mer än fördubblats och citeringarna fyrdubblats sedan år 2000.

– De goda resultaten beror främst på att vi infört en ny karriärväg för unga forskare med inspiration från USA. Det är ett meritbaserat tjänstesystem med solid finansiering för forskare inom alla områden, berättar han för Curie.

Lockar unga stjärnskott

Närmare 60 unga stjärnskott har hittills rekryterats till systemet, som ger forskarna ett eget labb med rejäl budget och hög lön. Två av tre som fått stödet har senare blivit professorer.– Universitetet rekryterar globalt och får in unga, hungriga forskare. Det har gjort skillnad, säger den svenska professorn Jan-Anders Månson som är chef för laboratoriet för komposit och polymerteknologi vid lärosätet.

– Vi hoppas också att karriärvägen ska locka fler kvinnor, säger Michael Mitchell

Jämställdhet är ett område där lärosätet hittills inte har lyckats särskilt bra. Bara 43 av 274 professorer är kvinnor.

Mycket pengar

Forskningen bedrivs inom en rad teknikområden. På senare år har satsningarna på bioteknik ökat och nu byggs ett helt nytt forskningscenter. Målet är att utveckla teknik för att lindra eller bota ryggmärgsskador och snabbt implementera den i vården.

Forskningen har nyligen har fått en stor privat donation på nio miljoner dollar. Och tillgången till pengar är generellt god. EPFL har en budget som svenska rektorer bara kan drömma om. De årliga intäkterna är 700 miljoner schweizerfranc, vilket är omkring 40 procent mer än till exempel KTH.

Den schweiziska staten är främsta bidragsgivare. EPFL är liksom den tekniska högskolan i Zürich statligt ägda. För övriga lärosäten är kantonerna huvudmän.

Internationellt lärosäte

Utåt sett påminner skolan om svenska lärosäten från samma tid, som i Linköping och Luleå. Två eller tre plan höga lådor med flyttbara moduler så att lokalerna snabbt kan omvandlas för helt andra användningsområden.

Nya Rolex learning center sticker ut. Den rymdskeppsliknande byggnaden ligger mitt i campusområdet och har ritats av japanska Sanaa architects (som också har ritat New Museum of Contemporary Art in New York).

Inuti finns bibliotek och studierum för studenterna som nu är närmare 8000, dubbelt så många som 1990. Runt 43 procent kommer från andra länder i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Av forskare och doktorander kommer mer än hälften från andra länder.

– Schweiz har bara sju miljoner invånare. Det räcker inte för att nå upp till en kritisk massa, säger Michael Mitchell, själv bördig från USA.

Läs mer i Curie om École Polytechnique Federal de Lausanne: Bra klimat för innovationer

Du kanske också vill läsa

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...

Krönika 2 april 2024

Forskande läkare kan bidra till nya lösningar och frågeställningar. Men andelen läkare som disputerar minskar. Johan Frostegård vill att det ska bli lättare att kombinera de båda r...

Nyhet 11 mars 2024

Natalie von der Lehr

Hur handleder man doktorander och hur påverkar deras studieplan det fria kunskapssökandet? Curie har pratat med några forskare som fördjupat sig i handledarrollen och de utmaningar...