Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Nätbokhandlare säljer plagierade böcker

Krönika av Peter Gärdenfors, seniorprofessor vid Lunds universitet, om plagiering av akademisk litteratur.

Jag har nått en ny nivå i min akademiska karriär. Jag har blivit plagierad. Min bok How Homo Became Sapiens säljs nu av Amazon för 27 dollar under titeln From Monkey to Homo Sapiens. För att tag sen fick jag ett mejl från en amerikansk kollega som informerade mig om detta. Enligt Amazons hemsida ska boken ha publicerats av Charlie Creative Lab – engelskt förlag och litterär agent, men på deras hemsidor finns inga spår av den. Jag skrev direkt till Oxford University Press, det förlag som publicerat min bok, och påpekade plagiatet. Till svar fick jag ett kort mejl där de frågade om Amazonlänken till det, men sedan dess har jag inte hört av förlaget.

Som författare till plagiatet anges Elias Jefferson. Enligt Google finns ingen person med detta namn som liknar en akademisk författare, så namnet är troligen påhittat. Det finns tre andra böcker av Elias Jefferson till salu på Amazon. När jag gjorde några enkla sökningar visade det sig att de också är plagiat. Två är kopior av masteruppsatser och en av en doktorsavhandling. Alla fyra böckerna är publicerade hösten 2020. Denne Elias Jefferson är till synes en mycket produktiv författare. Personen bakom namnet är inte unik utan det finns säkert många andra som försöker slå mynt av att plagiera andras verk.

Som författare till plagiatet anges Elias Jefferson. Enligt Google finns ingen person med detta namn som liknar en akademisk författare…

Frågan är hur plagierandet kan ske så öppet. En anledning är att Amazon säljer många självpublicerade böcker som inte granskats av något förlag. I fallet med min bok verkar Amazon inte heller ha kontrollerat att det påstådda förlaget verkligen varit inblandat. En del av de självpublicerade alstren är plagiat. Fenomenet uppmärksammades redan 2016 i en artikel av Joy Lanzendorfer i tidskriften The Atlantic. Hon skriver där att för en självpublicerad bok behåller Amazon 30 procent av royalties och skickar resten till författaren. Så Amazon tjänar pengar oberoende av om boken är ett plagiat eller ej.

Frågan är hur plagierandet kan ske så öppet.

En annan, och kanske viktigare, anledning till att det förekommer plagiat är den juridiska situationen. Ett traditionellt förlag är skadeståndsskyldigt om de publicerar en bok som bryter mot copyright, men Amazon skyddas av en amerikansk federal lag från detta – om de bara tar bort materialet som bryter mot reglerna när detta påpekas för dem. Lanzendorfer skriver att Amazon i allmänhet följer denna regel. Det kan dock ta tid innan ett plagiat upptäcks och sedan tas bort, vilket ger plagiatörerna pengar under tiden. Detta leder i sin tur till att de verkliga förlagen och författarna förlorar inkomster. Och ett plagiat kan snart komma tillbaka under en annan titel och med ett annat författarnamn. Det finns säkert många förutom personen bakom namnet Elias Jefferson som utnyttjar denna möjlighet att tjäna pengar.

Det kan dock ta tid innan ett plagiat upptäcks och sedan tas bort, vilket ger plagiatörerna pengar under tiden.

Även andra bokhandlare på nätet som Barnes & Noble, iBookstore och Waterfront drabbas av plagiat. De fyra ”böckerna” av Elias Jefferson finns också till salu också på Adlibris, förmodligen genom en överenskommelse med Amazon. Jag vet inte vad den svenska lagstiftningen säger om denna situation. Men Amazon dominerar: Man har uppskattat att de står för 85 procent av försäljningen av självpublicerade böcker. De har därmed störst ansvar för att stävja plagiatverksamheten. Det är inte svårt att kontrollera om en text är plagierad och det borde Amazon göra innan de lägger ut en bok till försäljning.

Det verkar vara en universell princip att om det finns ett kryphål i ett system, så uppstår det snart parasiter som utnyttjar det. Jag tror jag ska publicera ett plagiat av Jeffersons From Monkey to Homo Sapiens och kalla den From Homo Sapiens to Monkey Business.

Mer om skribenten

  • Seniorprofessor i kognitionsvetenskap

    Personbeskrivning

Relaterat innehåll

Nyhet 25 september 2023

Helena Östlund

Boken som vetenskaplig publikation har mångåriga anor. Den ger forskaren möjlighet att fördjupa och utveckla sina resonemang. Men boken har svårt att konkurrera med vetenskapliga a...

Nyhet 15 maj 2023

Natalie von der Lehr

Publicera eller ta patent? Meritera sig eller kommersialisera forskningsresultaten? Curie har frågat tre experter om hur forskare bör tänka.

Nyhet 11 april 2023

Sara Nilsson

Inte perfekt, men det minst dåliga. Så beskrivs ibland peer review, den kollegiala granskningsprocess som idag är ett självklart inslag i den akademiska vardagen. Medan vissa vill ...