Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Ett äldre par håller hand och tittar ut över vatten. 

Forskning om äldre och åldrande får en egen publikation knuten till den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum.

NYHET

Ny tidskrift för forskning om äldre

En ny svensk vetenskaplig tidskrift har sett dagens ljus. Forskning om äldre och åldrande får en egen publikation knuten till den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum. Den ska ge utrymme för studier som annars kanske inte publiceras och även bidra till att knyta forskningen närmare praktiken.

Prenumeranterna på den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i centrum har under mars månad dessutom fått ett forskningssupplement hem i brevlådan. Den digitala upplagan invigdes redan i februari på den nya sajten aicvs.se – en svenskspråkig plattform för forskning om äldre och åldrande.

Det är stiftelsen Äldrecentrum, en FoU-enhet instiftad av Stockholms stad och Region Stockholm, som driver både sajt och tidskrifter. Idén om att starta en vetenskaplig tidskrift kom från dess direktör Åsa Hedberg Rundgren som tillträdde 2018. Hon är själv forskare och har ofta sett hur svårt det är att få bra studier att nå ut till den praktiska verksamheten.

– Det är otroligt viktigt att forskning når ut, det är ett av forskarens uppdrag. Jag har länge velat hitta former för det, på ett sätt som kliniker kan ta till sig, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Hon konstaterar att praktiker sällan läser traditionell akademisk litteratur. Samtidigt görs mycket bra och välskriven forskning som inte publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Hon syftar på den så kallade grå litteraturen, exempelvis studier från FoU-enheter, rapporter och lokala undersökningar.

– Grå rapporter kan vara väldigt bra och välskrivna. Men den forskningen kommer inte fram och det är synd, det blir väldigt lokal kunskap.

Plattform för grå litteratur

Ett av syftena med den nya forskningstidskriften är just att vara en plattform för grå litteratur.

– För att de här resultaten ska kunna användas som referens i akademisk forskning behöver de ha plats i en vetenskaplig publikation, och då är tanken att det här ska vara en sådan publikation, säger chefredaktören Jonas Nilsson.

Redaktionen hoppas att den nya tidskriften ska fungera som en länk mellan teori och praktik. Både vara en referensbank för forskare, och samtidigt nå ut till yrkesverksamma inom äldreomsorgen.

Jonas Nilsson tror att det kan bidra till att höja kvaliteten ute i verksamheterna, och även höja kvaliteten på den grå litteraturen genom att den får gå igenom en vetenskaplig process.

Det var självklart att tidskriften skulle vara svenskspråkig. Varje artikel får dock ett abstract på engelska och indexeras även med engelska sökord.

– Vi vill göra tröskeln lite lägre för dem som inte är vana att läsa vetenskapliga publikationer. Och samtidigt ha en bredd i material så att både en undersköterska och en teoretiskt inriktad forskare kan ha utbyte av att läsa. Vem som helst som är intresserad av dessa frågor ska kunna ta artiklarna till sig.

Vedertagen process

Redaktionen arbetar enligt den vedertagna processen för vetenskaplig publicering, med ett vetenskapligt råd, referentgranskning och indexering av sökord. På sajten finns anvisningar för skribenter om bland annat disposition och omfång, hur rådet gör sina bedömningar av om manuset är relevant.

När manuset är antaget för redaktörerna en tät dialog med författarna och arbetar noggrant med språket i artiklarna, exempelvis genom att ändra passiva verbformer till aktiva och se till att det blir ett bra flöde i texten.

– Vi vill inte ha forskarlingo, det akademiska språket kan vara tillkrånglat i onödan. Vi försöker räta ut och göra det tydligt och klart. Det är till gagn för både dem som skriver och för läsarna.

Under arbetet med att utveckla tidskriften har redaktionen tittat på både svenska och internationella tidskrifter. Förebilder bland de svenska är Socionomen med dess forskningssupplement, och Socialvetenskaplig tidskrift som ägs av Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA.

Det krävs inget speciellt för att få starta en vetenskaplig tidskrift – men det gäller att artiklarna citeras för att de ska nå ut i forskarvärlden.

– Att bli indexerad av sökmotorer är något som byggs upp, som en snöboll. Ju mer man publicerar och ju mer ens artiklar blir citerade i andra vetenskapliga artiklar, desto bättre citeringsindex. Man måste börja på botten och arbeta sig uppåt.

Uppförsbacke i början

Det har gått aningen trögt att få in artiklar till det första numret. Jonas Nilsson konstaterar att de inte precis blivit översköljda med manus.

– Vi har en liten uppförsbacke i och med att vi är nystartade. Men nu har vi en fysisk tidskrift som man kan se och ta på och det finns en etablerad webbplats. Man kan begripa vad det är för fågel som börjat flyga här, och det tror vi kommer att göra att det blir lättare att attrahera manus, säger han.

Den populärvetenskapliga modertidningen Äldre i centrum ges som tidigare ut fyra gånger per år, medan forskningssupplementet kommer att ges ut som papperstidning en gång per år till en början, kanske två gånger så småningom. Den finansieras av Äldrecentrum, men förhoppningen är att den också ska kvalificera sig för publiceringsstöd från forskningsrådet Forte och Vetenskapsrådet.

I den digitala versionen är alla artiklar tillgängliga som open access. De läggs ut efterhand som de är klara och Jonas Nilsson bedömer att redaktionen kommer att kunna publicera ett tiotal artiklar varje år.

– Vår vision är att tidskriften ska hjälpa till att sprida evidensbaserad kunskap, så att äldre faktiskt erbjuds bästa möjliga vård och omsorg. Kan vi bidra till att äldreomsorgen blir ännu mycket bättre har vi uppnått något väldigt stort, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Tidskrift: Äldre i Centrum - Vetenskapligt supplement (ÄiCVS) Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Barkeman

Ett enkelt föremål kan berätta en stark historia. Nobelprismuseets nya utställning innehåller över 280 saker från Nobelpristagare, ting som vittnar om märkvärdiga upptäckter och li...

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...