Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Trygga anställningar ger bättre kvalitet i forskning och utbildning

En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på svensk arbetsmarknad, skriver Per Klingbjer och Tobias Lundquist på Naturvetarna. Avsaknaden av trygghet och långsiktighet drabbar både medarbetarna och kvaliteten i forskning och undervisning.

Tidsbegränsade anställningar inom högskolan överanvänds idag på många håll på ett sätt som inte är förenligt med lagstiftningens syfte. Med de möjligheter som finns att tidsbegränsa anställningar inom högskolesektorn (doktorand, postdoktor, meriteringsanställning, allmän visstid, vikariat) kan en person ha tidsbegränsade anställningar i 14 år. Bland våra medlemmar är det inte ovanligt med den första tillsvidareanställningen först efter fyllda 40 år.

Att en doktorandtjänst är en utbildningsanställning under en begränsad tid är rimligt men att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra är inte acceptabelt. Det är inte tillåtet på arbetsmarknaden i övrigt och ska heller inte vara det inom den akademiska världen. På svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställningar norm och huvudregeln i lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställning. Naturvetarna anser att det är en självklarhet att forskare och undervisande personal ska ha samma trygghet som alla andra. Dagens system leder till kortsiktighet hos både anställda och lärosätena.

Vi vill att de riksdagspartier som tycker att detta är en bra ordning förklarar varför. Annars är det hög tid att förtydliga lagstiftningen för att stävja missbruket.

De mest osäkra anställningsvillkoren bland våra disputerade medlemmar har de som arbetar med forskning inom universitet och högskolor – mer än hälften har tidsbegränsade anställningar. Av dem som arbetar minst 80 procent med forskning och forskningsledning inom universitet och högskolor är mer än två tredjedelar tidsbegränsat anställda.

Det är orimligt att varannan forskare har en tidsbegränsad anställning.

Att möjligheten att tidsbegränsa anställning finns är rimligt om det samtidigt ses som ett undantag. Det är däremot orimligt att varannan forskare har en tidsbegränsad anställning. Avsaknaden av trygghet och långsiktighet drabbar både medarbetarna och kvaliteten i forskning och undervisning. En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på svensk arbetsmarknad.

Idag är det mycket svårt för en forskare eller lärare att få bostadslån, bilda familj och planera den egna ekonomin. Det gör det också svårare att påverka sin egen arbetssituation och att våga angripa nya forskningsfrågor. Följden blir ineffektivitet i forskningssatsningarna, mindre användbar och banbrytande forskning och lägre kvalitet i undervisningen.

Många lovande forskarutbildade väljer därför helt enkelt bort akademin från start. Vi anser inte att detta bygger ett innovativt kunskapsland för framtiden. Unga forskare måste både kunna och vilja välja en akademisk karriär.

Vi menar att tillsvidareanställning ska erbjudas direkt efter en genomförd postdoktor. Sex år är tillräckligt för att bedöma forskarens kvalifikationer för en fortsatt anställning inom akademin. Tidsbegränsade tjänster ska bara användas då det är motiverat av särskilda skäl, såsom doktorandtjänster. Senast efter postdok ska tillsvidareanställning vara norm.

Meriteringsanställningar är en tidsbegränsad anställningsform som endast finns i högskolan. Naturvetarnas åsikt är att den särskilda meriteringsanställningen i högskoleförordningen ska tas bort. Vi vill ha tillsvidareanställningar istället för meriteringsanställningar.

I ett system där människor erbjuds tillsvidaretjänster behövs inga särlösningar eller undantag för att forskare ska kunna meritera sig och göra karriär. Där sker meriteringen naturligt, men med den anställningstrygghet och förutsägbarhet som Sveriges forskare förtjänar.

Vi har tre förslag som vi vill att partierna tar ställning till inför riksdagsvalet:

  1. Förbjud stapling av visstidsanställningar inom högskolan. Tillsvidareanställning ska vara norm och arbetsmarknadens parter ansvarar för de tekniska lösningarna.
  2. Ta bort den särskilda meriteringsanställningen ur högskoleförordningen.
  3. Anställningar enligt högskoleförordningen inklusive postdoktor ska omfattas av kedjereglerna i LAS. Inför en konverteringsregel likt den i kommun- och landstingssektorns kollektivavtal i det statliga Villkorsavtalet eller genom att införliva LAS §5 regler gällande konvertering i högskoleförordningen.

Per Klingbjer, förbundsdirektör, Naturvetarna
Tobias Lundquist, utredare, Naturvetarna

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 22 april 2024

Redaktionen

Han skriver om unga forskares villkor och vad en forskarutbildning egentligen är. Jonatan Nästesjö forskar om akademiska karriärer vid Lunds universitet. På sin fritid leker han he...

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...

Krönika 2 april 2024

Forskande läkare kan bidra till nya lösningar och frågeställningar. Men andelen läkare som disputerar minskar. Johan Frostegård vill att det ska bli lättare att kombinera de båda r...