Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Susanna Bächle står på lager med högar av förpackningar.

Susanna Bächle arbetar på den icke-vinstdrivande organisationen Addgene i Boston i USA. Organisationen främjar utbyte av genetiskt material mellan laboratorier runt om i världen.

NYHET

Nätverkande blev nyckeln till en karriär utanför akademin

När Susanna Bächle började doktorera var siktet inställt på en karriär inom akademin. Men halvvägs in i utbildningen insåg hon att det inte var vad hon ville göra. Genom att nätverka och kombinera kunskaper inom företagande och vetenskap har hon idag hittat en karriär som passar henne.

Idag arbetar Susanna Bächle som Outreach Scientist and Strategic Partnership Manager på den icke-vinstdrivande organisationen Addgene i Boston i USA. Addgene främjar utbyte av genetiskt material mellan laboratorier runt om i världen.

Organisationen hjälper forskare att dela med sig av genetiskt material till andra forskare genom ett förvar och en databas för kvalitetsgranskade plasmider.

– Mitt arbete är att förklara för forskare hur det här fungerar, att det är gratis och att visa hur viktigt det är för forskningen och den vetenskapliga reproducerbarheten att vi delar med oss av kvalitetsgranskat material, säger Susanna Bächle.

Susanna Bächle har en kandidatexamen i molekylärmedicin från Tyskland, följt av en masterutbildning inom biomedicin med studier av malaria vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm. Hennes fascination för infektionssjukdomar ledde henne vidare till forskarutbildning och studier av hiv-virusets interaktion med immunsystemet.

Bredare förståelse hellre än smal expertkunskap

Sakta började det gå upp för henne att en karriär inom akademin inte omfattade alla aspekter hon ville kombinera.

– Jag hade förmodligen känt så en längre tid, men erkände det till slut för mig själv. Det var skrämmande och jag kände mig väldigt misslyckad.

Det fanns flera anledningar till det, bland annat att hon kände att hennes intressen och styrkor passade bättre utanför akademin.

– Jag älskar förvisso att tänka på en biologisk fråga och sedan gå in i labbet och göra ett experiment. Forskare är det coolaste jobbet du kan ha, men jag kände att det var för stort fokus på att publicera resultat och söka forskningsbidrag. Jag är väldigt intresserad av andras forskning, att möta andra forskare och tycker om att gå på konferenser.

Hon drog slutsatsen att hon förmodligen skulle uppskatta ett arbete med större fokus på att lära känna många forskningsområden och bredare förståelse, istället för att vara expert inom ett smalt område.

Karriärkurser blev ögonöppnare

Susanna Bächle började nätverka för att hitta alternativa karriärvägar och anmälde sig till ett par karriärkurser vid Karolinska institutet, bland annat kursen Career Skills for Scientists. Kursen blev något av en vändpunkt. Gruppen bestod av 10-15 personer som diskuterade vad man kan göra med en doktorsexamen, lyssnade till inbjudna gäster och gjorde tester av personlighet och styrkor.

– Jag insåg att jag hade varit väldigt okunnig innan, skrattar hon. Kurserna blev riktiga ögonöppnare och helt livsomvälvande. Tidigare hade jag tänkt att alternativet till en postdoktorstjänst skulle vara något trist arbete, men nu förstod jag att det inte behövde vara så. Människorna jag träffade hade superintressanta arbeten och jag blev väldigt hoppfull.

Efter kurserna började Susanna Bächle fundera mer över alternativa karriärvägar.

– Jag kände att jag behövde få ett bredare perspektiv och började aktivt fråga människor om deras karriärväg. Jag gjorde informella intervjuer för att få en inblick i vilken typ av arbete som skulle kunna passa mig.

Mer än bara forskare

Nästa steg blev att utöka kunskapen om världen utanför akademin.

– Jag insåg att om jag ville ta steget ut från akademin så ville jag inte vara ”bara” en forskare. Jag ville vara en person som faktiskt förstår mig på den bransch jag ger mig in i.

Därför gick hon kurser i bioentreprenörskap vid Karolinska institutet och började gå kvälls- och helgkurser vid Stockholm School of Entreprenurship (SSES), vars kurser riktar sig till studenter från KI, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Handelshögskolan och Stockholms universitet.

– I början var jag jättenervös, men det visade sig vara superintressant och inspirerande och jag insåg att det här var frågor som jag verkligen var intresserad av.

Susanna Bächle fortsatte att gå kurser och deltog i seminarier vid Handelshögskolan och Stockholms universitet. Vid det laget visste hon att hon skulle flytta till Boston med maken, som fått en postdoktorstjänst där. Ett år i förväg började hon aktivt söka efter kurser och kontakter som kunde ge en tillhörighet till ett nätverk där, bland annat vid Harvard Business School.

– Kurserna stärkte mig verkligen i att det går att lära sig affärsspråk som forskare och gav mig självförtroende att kombinera områdena forskning och affärer.

Hårt arbete skapade möjligheter

Bara två dagar efter att Susanna Bächle landat i Boston hjälpte hon till som volontär på en life science-konferens arrangerad av Svensk-amerikanska Handelskammaren. Där lyckades hon få kontakt med en person, vilket ledde till hennes första arbete.

Arbetet var på det svenska bioteknikföretaget Olink Proteomics som precis skulle starta verksamhet i Boston.

– Man kan tänka att jag bara haft tur, men det är inte sant. Jag har verkligen arbetat hårt för att det här skulle hända. Visst handlar det delvis om tur, men jag tror du kan skapa din egen lycka genom att skapa många möjligheter för dig själv.

Arbetet handlade om affärsutveckling och affärsanalys, vilket Susanna Bächle tyckte var intressant. Men hon saknade den direkta kontakten med forskarna och ville ha ledarskapserfarenhet och bestämde sig för att söka sig vidare.

Mycket kontakt med forskarvärlden

I sitt nuvarande arbete på Addgene arbetar hon med affärsutveckling men har även mycket kontakt med forskarvärlden.

– Jag får resa mycket, träffa forskare, hålla seminarier, skriva vetenskapliga texter och samtidigt ägna mig åt affärsutveckling. Det stämmer väldigt bra överens med vad jag vill göra. Arbetet är mycket varierat och jag får möta många människor, vilket jag verkligen gillar.

Susanna Bächle besöker konferenser och pratar med forskare för att förstå vad som är nytt i fältet och vilka andra verktyg som skulle behövas i vetenskapssamhället. Hon arbetar även med affärsutveckling och pratar med andra organisationer och företag om möjliga partnerskap och affärsrelationer.

– Jag är också chef över en liten arbetsgrupp, vilket definitivt är en positiv utmaning och känns som ett viktigt steg i min karriär just nu.

Brinner för karriärutveckling

Hon har engagerat sig ideellt i karriärmässor riktade till forskare så som CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) vid Karolinska institutet och European Career Fair vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston.

Susanna Bächle brinner för karriärutveckling för forskare. Hon tycker att det är viktigt att forskarstudenter är medvetna om vilka valmöjligheter som finns så att de kan göra välgrundade val, oavsett om de väljer att fortsätta inom akademin eller inte.

– Det var ganska tufft att inse att jag inte längre ville bli professor. Jag kände mig misslyckad och visste inte vad jag skulle göra. Efter att ha investerat så många år i en utbildning ska ingen behöva känna så, utan man ska vara medveten om de valmöjligheter som finns och känna sig entusiastisk och stärkt att välja det som passar en bäst.

I framtiden vill Susanna Bächle utvecklas vidare inom arbete med vetenskap, affärsutveckling och strategi, gärna inom området infektionssjukdomar och global hälsa.

De råd hon vill ge andra är att nätverka och att vara öppen för att hitta ett yrke som stämmer överens med de egna önskemålen och styrkorna.

– Var positiv och strategisk. Anpassa din kompetens och läs kurser för att nå ditt mål. Det finns så många spännande utmaningar där ute att välja bland, säger Susanna Bächle.

Artikelserie: Doktor – och sen då?

Hur väcktes deras nyfikenhet för forskning? Vad fick dem att lämna akademin? Vilken glädje har de haft av sin forskarutbildning?
Möt människorna som disputerat och sedan gjort karriär utanför akademin.

Läs alla artiklar i Curies artikelserie Doktor – och sen då?

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Annell

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård har alltid varit intresserad av kultur och strävar efter att studenterna ska utvecklas som människor. Han värnar om akademisk frihet och v...

Nyhet 11 juni 2024

Johan Frisk

Sverige behöver fler forskare. Vid svenska lärosäten finns många doktorander och postdoktorer från länder utanför EU. Men långa handläggningstider och krångliga regelverk gör det s...

Debatt 4 juni 2024

Naturvetarna, Junior Faculty på KI och Future Faculty på SLU

Vägen till en fast tjänst som forskare i Sverige är lång – särskilt för doktorander som kommer från andra länder. Följden är att många lämnar landet några år efter disputationen. O...