Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Redan under läkarutbildningen tyckte Anna-Karin Edstedt Bonamy att vården av nyfödda och för tidigt födda var det mest spännande. Foto: Ulf Sirborn

NYHET

Anna-Karin Edstedt ny krönikör i Curie

Hon skriver om forskningsfinansiering och vad som händer efter disputationen. Anna-Karin Edstedt Bonamy arbetar som barnläkare och forskar bland annat om för tidigt födda. På sin fritid bakar hon gärna matbröd med barnen.

Vad forskar du om?
Jag arbetar som barnläkare och forskar om vilken betydelse fosterlivet och den första tiden i livet har för senare hälsa. Framförallt har jag undersökt vilken betydelse för tidig födelse har för hjärt-kärlsystemets utveckling.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Redan under läkarutbildningen tyckte jag att vården av nyfödda och för tidigt födda var det mest spännande. 1999 kom jag för första gången i kontakt med denna typ av forskning i mitt examensarbete och sedan har det rullat på.

Vad gör du helst när du är ledig?
Det går lite i vågor, men på sistone har jag börjat baka mycket, framförallt matbröd och upptäcker nya recept och mjölsorter varje vecka. Även barnen är väldigt förtjusta i bakning, så det är ett trevligt sätt att umgås i familjen.

Vad läste du senast?
Jag har nyligen skrivit en översiktsartikel om graviditetskomplikationer och hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor, så just nu har det varit mycket vetenskapliga artiklar även på fritiden. I slutet av hösten läste jag Vi måste prata om Kevin av Lionel Shriver- en bok som tyvärr känns väldigt aktuell med tanke på skolmassakern i Connecticut.

Vad tänker du skriva om?
Min skrivperiod infaller under årets mest hektiska anslagsansökningsperiod så jag kommer nog skriva en del om forskningsfinansiering. Jag kommer också föreläsa på vår forskarskola för kliniker om ”Efter disputationen- vad händer sen?”, vilket kanske ger inspiration till ett inlägg eller två.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag gillar att skriva och har även tidigare skrivit om mitt arbete som barnläkare och min forskning. Det känns väldigt roligt att få medverka i Curie och dela med mig av min bild av forskarvärlden.

Läs krönikor av Anna-Karin Edstedt Bonamy i Curie.

Relaterat innehåll

Nyhet 30 maj 2023

Siv Engelmark

Sveriges forskande myndigheter lägger årligen miljardbelopp på forskning och utveckling. Riksrevisionens rapport från 2021 avslöjade dock brister i hur de säkrar kvaliteten i sina ...

Debatt 10 maj 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

Idag finns ingen samordnad nordisk finansiering av forskning som rör samer och Sápmi. De nordiska forskningsfinansiärerna saknar också strategier och etiska riktlinjer för sådan fo...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...