Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Bild över Malmö med Turning Torso i bakgrunden

I Öresundsregionen är jobbmöjligheterna utanför akademin goda. Forskare söker sig bland annat till läkemedelsbolag och företag inom livsvetenskap, men också till förlag och statliga myndigheter.

NYHET

Forskare får stöd att lämna akademin

Det blir allt vanligare att lärosäten inrättar karriärcentrum för att stötta forskare i deras fortsatta yrkesliv. En orsak är att det inte finns tillräckligt många tjänster inom akademin. Därför behöver postdoktorer och doktorander få tips om karriärvägar utanför universiteten.

Lunds universitet har inrättat ett engelskspråkigt karriärprogram online. Det är ett exempel på hur ett lärosäte kan hjälpa unga forskare vidare. Karriärprogrammet vänder sig till personer som just har disputerat och har en temporär tjänst eller ett forskningsstipendium. Hittills har cirka 400 personer gått programmet.

– Det tydliggör vad som krävs för att göra karriär inom akademin och visar även på karriärvägar utanför universitetet, förklarar Åsa Thormählen som är internationell HR-koordinator vid lärosätet.

Kan inte anställa alla

Nyligen krävde Saco, Sulf och Sveriges ingenjörer i ett debattinlägg Länk till annan webbplats. att regeringen ska ställa krav på universiteten att erbjuda anställning till samtliga doktorander och postdoktorer istället för stipendier. Det är dock ingen realistisk lösning, menar Åsa Thormählen.

– Vi kan helt enkelt inte anställa alla som vill stanna kvar hos oss.

Att lämna akademin behöver inte vara något negativt, betonar hon.

– Det finns en uppfattning om att det är ett misslyckande för individen att söka sig utanför akademin. Vi vill slå hål på den uppfattningen genom att visa vilka möjligheter som finns. Vår ambition är också att göra tillvaron inom akademin mer överskådlig för dem som stannar kvar.

Skriva en icke-akademisk cv

Karriärprogrammet innehåller seminarier och det finns också möjlighet till individuell rådgivning. Som komplement genomför man även workshops och seminarier med fokus på karriärutveckling. De kan till exempel handla om internationell mobilitet, att skriva en icke-akademisk cv eller om hur man ska hitta finansiering.

–Att formulera sina meriter så att arbetsgivare utanför akademin förstår innebörden är ett hantverk. Vi pratar också om hur arbetsmarknaden ser ut och var jobben faktiskt finns.

Generellt är jobbmöjligheterna goda utanför akademien i Öresundsregionen.

De flesta som lämnar universitetet är doktorander och postdoktorer inom medicin och naturvetenskap. De söker sig bland annat till läkemedelsbolag och företag inom livsvetenskap. Men även för doktorander inom humaniora finns en relativt god arbetsmarknad med förlag och statliga myndigheter.

Hjälp att starta företag

Intill universitetet finns både Medicon Village och företagsparken Ideon med många nystartade företag inom medicinteknik och innovation. Lund University Innovation hjälper också forskare att omvandla resultat och idéer till nya produkter och tjänster, och ger stöd till den som vill starta eget företag.

– Mitt råd är att våga söka sig vidare, men se först till att du har verktygen. Läs på och gör din research om det företag du vill jobba för, skapa nätverk och prata med folk. Ta reda på vad du kan bidra med och beskriv det på ett bra sätt.

Att Lunds universitet satsar tid och kraft på forskare som lämnar akademien beror på att det finns ett egenintresse, menar Åsa Thormählen.

– Det klart att vi har ett intresse i att briljanta hjärnor från Lunds universitet startar eget, börjar på Novonordisk eller blir stjärnutredare på Malmö stad. De bildar ett nätverk som vi kan samverka med på ett djupare plan i framtiden. Jag ser det här som ett långsiktigt strategiskt arbete!

Positiv respons på karriärplanering

Även i andra ändan av Sverige, vid Luleå tekniska universitet, finns ett karriärcenter med syftet att förbereda studenter, doktorander och postdoktorer för ett arbete i näringslivet.

–Vi har bland annat ett seminarieprogram med sju föreläsningar på temat karriärplanering. Responsen har varit mycket positiv och deltagarna tycker att de har blivit mycket säkrare på att presentera sig själva, berättar projektledaren Heather Jacksic.

Seminarierna ger bland annat tips och råd om hur man skriver ett cv, presenterar sig på Linkedin och gör en ”elevator pitch”. Heather Jacksic, som själv är från Kanada, skrattar när jag ber henne förklara vad det är.

–Det handlar om att kunna sälja sig själv koncentrerat och koncist. Det ska gå ungefär lika snabbt som det tar att göra en vanlig hisstur. Jag brukar ge rådet att inte tänka på det som ”sälj”, utan att man presenterar fakta om sig själv. Jag har märkt att ni svenskar ibland är lite rädda för att skryta, kanske beror det på det ni kallar för Jantelagen.

Studenter får yrkesverksam mentor

Redan som student vid Luleå tekniska universitet ges möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. För närvarande har 68 personer en yrkesverksam mentor, som i många fall är en tidigare student eller forskare vid universitetet.

–Vi märker att våra studenter och forskare är attraktiva för näringslivet, det underlättar rekryteringen av kompetent personal här i Norrbotten. Som universitet vill vi förstås att de ska vara framgångsrika, eftersom det också stärker vårt varumärke, säger Heather Jacksic.

Hur ser då verkligheten ut för forskare efter att de har disputerat? Hösten 2018 gjorde SCB en enkätundersökning bland cirka 23 000 personer som avlagt en doktorsexamen under de senaste tio åren.

Undersökningen visade bland annat att nästan nio av tio hade ett arbete som huvudsaklig sysselsättning och att endast sju procent var arbetslösa. De flesta (42 procent) arbetar vid ett lärosäte, 30 procent inom den privata sektorn, 16 procent inom landstinget, 10 procent inom annan statlig verksamhet och 2 procent arbetar kommunalt.

Vid tiden för doktorsexamen uppgav knappt hälften att de ville arbeta på universitet eller högskola. Av dessa var det sedan cirka sju av tio som fick en sådan anställning. De allra flesta, två av tre, anser också att deras arbetsuppgifter kräver kunskaper som motsvarar deras utbildningsnivå.

Relaterat innehåll

Nyhet 27 september 2023

Marie Granmar

Det finns skillnader mellan industri och akademi, men likheterna blir allt fler, tycker Mattias Thuvander, som gått från akademin till industrin och tillbaka igen. Men det är inget...

Nyhet 19 september 2023

Teresia Borgman

Briljanta forskare är inte alltid briljanta chefer. Nina Gennebäck har erfarenhet av både bra och dåliga arbetsmiljöer. En lärdom är vikten av arbete tvärs över avdelningsgränser. ...

Nyhet 6 september 2023

Ulla Karlsson-Ottosson

Redan under utbildningen visste Marlene Malmström att hon både ville forska och arbeta som sjuksköterska. Idag är hon problemfångare vid Skånes universitetssjukhus, docent samt for...