Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
porträttbild Anna Wetterbom

Som vd för Sveriges unga akademi har Anna Wetterbom nytta av sina tidigare erfarenheter av forskarvärlden. Foto: Erik Thor.

NYHET

Hon hjälper unga forskare att göra skillnad

Anna Wetterbom lämnade forskarkarriären för att arbeta med forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet och Regeringskansliet. Idag är hon vd för Sveriges unga akademi och hjälper unga forskare som vill göra skillnad i samhället.

Sin grundutbildning läste Anna Wetterbom på civilingenjörsprogrammet vid Linköpings universitet med inriktning mot teknisk biologi. Men även om hon fått höra sedan barnsben att hon nog skulle bli forskare i framtiden, hade hon inledningsvis svårt att se sig själv i den rollen.

– Alla andra drömde om att stå på ett labb och pipettera, men jag nästan dog av tristess. Inte kunde jag bli forskare, jag klarade ju inte av att labba, skrattar hon.

Istället tog hon kurser i programmering och gjorde examensarbete inom bioinformatik.

– Det blev en ögonöppnare för mig. Jag insåg att all forskning inte innebär att stå på labbet.

Hon tog examen strax efter millennieskiftet. Siktet var inställt på industrin och hon tänkte att en forskarexamen skulle vara nyckeln till läkemedelsindustrin, som hon var intresserad av. Hon kom in på forskarutbildningen i bioinformatik vid Uppsala universitet och studerade genetiska skillnader mellan schimpanser och människor.

– Precis då kom en teknisk revolution som gjorde att vi fick enorma mängder data. Det blev plötsligt helt rätt att forska på det vis jag tyckte om.

Vill jobba med olika saker

År 2010 disputerade Anna Wetterbom. Därefter följde några års postdoktorstjänst vid SciLifeLab där hon arbetade med att kartlägga granens arvsmassa. Under sin postdoktorstid valde hon medvetet att bli projektledare och ansvara för projektet som helhet istället för att fördjupa sig vidare inom bioinformatik eller någon av de vetenskapliga delarna i projektet.

– Det var en erfarenhet som var fantastiskt rolig och jag hade mina två bästa år inom forskningen där.

När projektets första etapp var klar dök det upp en tjänst på Vetenskapsrådet som forskningssekreterare inom e-vetenskap och infrastruktur som hon sökte. Anna Wetterbom fick tjänsten och valde att lämna forskningen.

– Det finns vissa delar i forskningen som jag tycker är fantastiska, att få använda hjärnan och vara kreativ. Men jag är för otålig för att ägna mig åt forskning hela livet och tycker om att jobba med olika saker.

Hon arbetade i fem år på Vetenskapsrådet med digitalisering och forskningsinfrastruktur. Under en period var hon utlånad på halvtid som ämnesexpert på forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet. I arbetet hade hon stor nytta av sin forskarbakgrund.

– Jag arbetade mycket i Europa och där spelar en doktorsexamen en större roll som merit. Det var också nyttigt att ha en förstahandsupplevelse av att vara forskare. Man blir duktig på problemlösning, att ta in mycket information, analysera snabbt och dra slutsatser.

Leder unga forskare

När hon blev tipsad om en ledig tjänst som vd för Sveriges unga akademi (SUA) ställdes hon inför en möjlighet hon förmodligen bara skulle få en gång i livet.

– Det finns bara ett sådant här jobb och det blir inte ledigt så ofta. Jag insåg att om jag inte tog chansen nu så skulle jag ångra mig.

Hon valde att söka tjänsten och fick jobbet. Sedan tre år tillbaka arbetar hon för Sveriges unga akademi, som är en tvärvetenskaplig akademi med 35-40 invalda ledamöter. Fyra gånger om året möts ledamöterna på internat för att välja företrädare, fatta beslut och planera aktiviteter. Till sin hjälp har akademin ett kansli med fyra anställda som leds av Anna Wetterbom.

– Idéerna kommer från ledamöterna och vi på kansliet ser till aktiviteterna kan genomföras, säger hon.

Breda arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna handlar om allt från administration, ekonomi, att skriva debattartiklar och remissvar till nätverkande och utåtriktad verksamhet.

– Vi jobbar mycket mot barn och unga för att visa att forskning och vetenskap är kul och relevant. Vi vill visa nyfikna barn att de kan välja forskning som jobb i framtiden.

Erfarenheterna från tidigare arbetsplatser har hon stor nytta av i sitt nuvarande arbete.

– Eftersom Sveriges unga akademi vill påverka forskningspolitiken är det en fördel att jag förstår både politik och forskning. Jag har också stor nytta av att jag kan hantera avtal och budgetar.

En femtedel av ledamöterna i akademin byts ut varje år och nya väljs in på basis av vetenskapliga meriter och samhällsengagemang.

– Det kommer hela tiden ny energi och nya idéer. Det är härligt att jobba med en grupp människor som har ett sådant engagemang och vill göra så mycket.

Vill jobba nära forskare

Även om hon trivs planerar hon inte att stanna på Sveriges unga akademi till pensionen.

– Jag bör vara i ungefär samma ålder som dem jag företräder och kommer att sluta innan jag blir äldst. Exakt när det inträffar funderar jag på, säger hon.

Vad hon ska göra sen är oklart, men hon arbetar gärna nära forskning och högre utbildning.

– Forskning är helt nödvändig om vi ska bygga ett bättre samhälle och det är inom det området jag har kompetens att bidra och kan göra störst nytta.

Hon har fortfarande en fot kvar i forskningen och är ordförande i styrgruppen för Swedish Biodiversity Data Infrastructure, en forskningsinfrastruktur som handlar om att tillgängliggöra data om biologisk mångfald.

– Det är roligt att behålla den här kopplingen till min gamla värld, säger hon.

Intressanta tjänster inom statlig förvaltning

Genom karriären har hon inte fått någon vägledning inför olika karriärsteg och besluten har vuxit fram i dialog med handledare, familj och vänner.

– Jag har aldrig haft en tydlig plan eller exakt bild av vad jag ska göra om tio år. Det kan kanske vara skönt att höra för dem som är yngre. Jag har valt väg utifrån att jag vill ha roligt, göra nytta och lära mig nya saker och det har fungerat väldigt bra för mig.

Hon märker att många doktorander ser det som ett nederlag att inte fortsätta forska och att de oroar sig över att det inte finns andra spännande tjänster utanför forskningen.

– Jag var också orolig för det, men har insett att det inte stämmer. Det finns till exempel många jobb inom statlig förvaltning som kan vara väl så meningsfulla och intellektuellt stimulerande.

Artikelserie: Doktor – och sen då?

Hur väcktes deras nyfikenhet för forskning? Vad fick dem att lämna akademin? Vilken glädje har de haft av sin forskarutbildning?
Möt människorna som disputerat och sedan gjort karriär utanför akademin.

Läs alla artiklar i Curies artikelserie Doktor – och sen då?

Du kanske också vill läsa

Nyhet 22 april 2024

Redaktionen

Han skriver om unga forskares villkor och vad en forskarutbildning egentligen är. Jonatan Nästesjö forskar om akademiska karriärer vid Lunds universitet. På sin fritid leker han he...

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...

Krönika 2 april 2024

Forskande läkare kan bidra till nya lösningar och frågeställningar. Men andelen läkare som disputerar minskar. Johan Frostegård vill att det ska bli lättare att kombinera de båda r...