Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Marie Curie ståendes i tågvagn.

Marie Curie på väg till USA. Under sin turné tog hon emot ett gram radium som amerikanska kvinnor samlat i hop pengar till. År 1920 var priset på ett gram radium 100 000 dollar. Foto: SZ-Photo / IBL Bildbyrå.

NYHET

Curie forskade för mänskligheten

En forskare med en makalös historia som gjorde revolutionerande upptäckter och använde dem till nytta för mänskligheten. Men också en person som upplevde många motgångar och angreps av både press och kolleger. Marie Curie är en av forskningens verkliga ikoner.

Marie Curie fick två nobelpris. Men båda höll hon egentligen på att bli utan på grund av tidens omständigheter. Vid tiden för hennes första pris 1903, kom hon först inte på tal därför att hon var kvinna och betraktades som maken Pierre Curies assistent. Det var han som stod upp för henne och krävde att också hon skulle få dela nobelpriset i fysik.

I medierna fick nobelpriset 1903 stor uppmärksamhet. Men makarna Curie kom inte ens till Stockholm för att hämta det.

– De var inte intresserade av ära och berömmelse och helt ointresserade av att kapitalisera på forskningen för egen del, med patent eller liknande. De ville att deras forskning skulle gagna mänskligheten, säger Anders Bárány, professor i fysik som arbetat vid Nobelmuseet och skrivit mycket om Marie Curie.

Speglar deras bakgrund

Han ser detta som ett resultat av deras bakgrunder. Marie Curie föddes i Polen som då var en del av det ryska tsarväldet. Familjen pratade polska i smyg, modern dog tidigt och när möjligheterna till utbildning var begränsade gjorde hon och hennes syster upp om att i tur och ordning försörja varandra medan den andra studerade.

Pierre Curie var en idealist, från ett fritänkande hem, helt utan ambitioner för egen karriär, som drevs av sin nyfikenhet för forskning. De förälskade sig när hon var student i Paris och det var han som lockade henne in i forskningen på Sorbonneuniversitetet.

– Han var som en fjäril som kan flyga från blomma till blomma och ta lite nektar här och där, lätt i tanken. Hon var uppvuxen med den ryska piskan och sin personliga piska över sig. Hon hade organisationsförmåga och arbetade otroligt målinriktat och energiskt. Det var två olika personligheter som tillsammans blev en toppforskare.

De studerade hur malm svärtar fotoplåtar och med nobelpriset 1903 blev de belönade för sina resultat kring radioaktivitet. Marie Curie såg också genast tillämpningsmöjligheter och drev på för att få till stånd ett radiumhem för sjukvården.

Blev ifrågasatt

Tyvärr omkom Pierre Curie i en trafikolycka 1906 och strax därefter ifrågasatte forskaren Lord Kelvin offentligt makarna Curies upptäckt av radium.

Till en början var det svårt för henne att försvara sig eftersom hon inte hade radium i ren form utan i kristallform. Efter en tids debatt bestämde hon sig för att det fick vara nog, hon skulle ta fram den rena formen.

– Då visade hon högsta graden av kreativitet. Hon insåg att arbetet måste skalas upp om det skulle lyckas och såg till att det startades industrier runt om i Frankrike. Det gav henne tillgång till större mängder material och till slut lyckades hon bryta sönder kristaller till en metallkula. Entreprenören Marie Curie har trätt fram.

Ombeds avstå

År 1911 tilldelades hon nobelpriset i kemi för upptäckterna av radium och polonium. Men vid den tidpunkten blev hon också omskriven i de franska medierna av helt andra skäl. Dels hade Marie Curie nekats tillträde till den franska vetenskapsakademin, bland annat på grund av sitt kön. Dels hade hennes kärleksaffär med en gift fransk man upmärksammats i pressen.

I ett numera ökänt brev från en representant för Vetenskapsakademien ombads Marie Curie att avstå från att hämta sitt nobelpris i Stockholm. Men hon höll huvudet högt, trotsade rekommendationerna och åkte i alla fall.

– Det blev också ett sigill på att hon hade vunnit kampen mot Lord Kelvin, summerar Anders Bárány.

Under lång tid var alltså Marie Curie jagad i den franska pressen. Men när första världskriget kom ställde hon ändå upp för Frankrike och arrangerade ambulanser med röntgenapparatur till fronten. Hon var själv med och vårdade krigsskadade och fick av det röntgenskador som sannolikt bidrog till att hon dog i förtid.

– Hon drevs av envishet och entreprenörskap. Ärelystnad var ett element, men inte för egen del utan för att hon ville lyfta fram Pierre. Hon forskade och arbetade för att gagna mänskligheten.

Läs också i Curie:

Marie Curie blev sitt eget varumärke (Curie)

Forskning i Marie Curies andra (Curie)

Jag och Marie Curie (Curie)

Kan människan skapa ett geni? (Curie)

Om Marie Curie

Marie Curie föddes 4 november 1867 i Polen som då tillhörde Ryssland. Hon flytttade till Paris där hon bland annat studerade fysik och matematik på Sorbonne. Där träffade hon också Pierre Curie som hon gifte sig med 1895.

År 1903 fick hon Nobelpriset i fysik tillsammans med Henri Becquerel och sin make Pierre Curie Länk till annan webbplats. för forskningen om radioaktivitet. Åtta år senare tilldelades Marie Curie Nobelpriset i kemi Länk till annan webbplats. för upptäckten av grundämnena radium och polonium.

År 1925 blev hon chef och hedersprofessor vid det nyinrättade radiuminstitutet i Warszawa. Hon fick också grundämnet curium och måttenheten curie uppkallade efter sig.

Marie Curie avled 1934 i en allvarlig blodsjukdom, troligen till följd av den strålning som hon utsattes för i sin forskning.

Du kanske också vill läsa

Debatt 20 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Ta bort åldersgränsen för när forskare måste gå i pension. Äldre forskare har ofta byggt upp omfattande kompetens och kontaktnät som kan vara av stor betydelse för universiteten. D...

Nyhet 13 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Gör det möjligt för fler forskare att ha förenade anställningar. Och förläng tiden som får gå mellan disputation och anställning som biträdande lektor. Regeringens förslag för ökad...

Nyhet 6 maj 2024

Siv Engelmark

Efter att i flera år utvecklat modeller för väderprognoser på SMHI i Norrköping flyttade forskaren Lisa Bengtsson för sju år sedan till myndighetens motsvarighet i Boulder i USA. ...