Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Två personer cyklar på en tandemcykel på lina.

Johanna Junback cyklar på lina tillsammans med kollegan Anna Bergdahl Gustafsson på Tom Tits experiment i Södertälje. Foto: Cecilia Ekstrand.

NYHET

Johanna kombinerar vetenskap och pedagogik

Efter forskarutbildning i marinbiologi i Wales läste hon vidare till lärare. Att vara skolad i att hitta information, analysera, se samband och dra slutsatser kan vara både en styrka och en förbannelse, menar Johanna Junback som idag arbetar som pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment i Södertälje.

porträttbild Johanna Junback

Johanna Junback

Johanna Junbacks intresse för marinbiologi har funnits med sedan hon var liten.

– En granne på landet var fiskare och mina föräldrar har berättat hur jag närmast dissekerade den orensade strömmingen för att se hur den såg ut inuti och för att försöka förstå.
Efter gymnasiet ville hon gå biologutbildningen, men när betygen inte räckte föll valet istället på historisk geologi och paleontologi i Uppsala.

Antogs till universitetet i Oxford

Ett utbytesår i Kanada gav fina referenser, vilket ledde vidare till masterutbildning vid universitetet i Oxford. Johanna Junback tycker att det är väldigt stora skillnader mellan Sverige och Storbritannien vid antagning till utbildningar och rekrytering.

– Där tittar de inte lika noga på exakt vilken utbildning en sökande har, utan går mer på referenser, personliga egenskaper och intervju. På intervjun i Oxford ville de se hur jag tog till mig ny information och resonerade i förhållande till kunskap jag redan hade. De tittade framför allt efter det som på engelska kallas transferable skills, egenskaper som kan överföras mellan olika typer av jobb.

I utbildningen ingick ett forskningsprojekt som handlade om hur mycket energi blåmeshonor lägger på att föda upp sina ungar beroende på hur attraktiv hanen är.

– Det var fantastiskt roligt. När vi började få in data som gick emot vad min handledare själv trodde, blev han alldeles till sig av lycka. Det blev en trigger för mig att söka mig vidare till forskarutbildning.

Forskade inom marinbiologi

Johanna Junback gick sen forskarutbildningen vid Bangoruniversitetet i Wales. Projektet handlade om hur djurlivet påverkas av ebb och flod. Hon undersökte den hala slemfilmen i strandkanten och hur den påverkar var marina larver sätter sig fast.

Efter disputationen gav hon sig själv ett år att hitta en postdoktorstjänst och arbetade samtidigt som undervisningsassistent. Efter ett år hade hon sökt flera postdoktorstjänster men ännu inte fått någon och valde istället att läsa vidare till lärare.

– Eftersom utvecklingen gick så snabbt inom mitt forskningsområde tänkte jag att det skulle bli svårt att få en tjänst när ett år hade gått. Men jag har alltid haft ett intresse för undervisning och bestämde mig för att läsa en ettårig påbyggnadsutbildning till lärare i biologi och NO och arbetade sedan en tid på en skola för pojkar. Det var en bra skola med trevliga kollegor, men arbetstakten var hög, dagarna långa och helgerna gick åt till förberedelser.

Flyttade tillbaka till Sverige

Johanna Junback hade länge upplevt att livskvaliteten och möjligheterna varit större för henne i Storbritannien än i Sverige, men de höga kraven i arbetslivet och bristen på fritid gjorde att hon nu kom till en punkt där det inte längre kändes så. Hon bestämde sig för att flytta tillbaka till Sverige och fick via kontakter en tjänst som museipedagog på Nobelmuseet. Till en början bestod arbetet mest av visningar för att sen allt mer inrikta sig på utåtriktade projekt mot skolor.

När projektet tog slut sökte hon sig vidare till en liknande tjänst på science centret Tom Tits Experiment i Södertälje. Arbetsuppgifterna handlar om att ta fram ett program för besökarna och fortbilda lärare i biologi och kemi. Arbetet är varierat och det pågår ständigt flera parallella projekt i olika faser. Den senaste tiden har det handlat om att ta fram en utställning om kraft och rörelse, att samarbeta med experimentbyggare och skriva utställningstexter.

Stor glädje av forskarutbildningen

Hon tycker sig ha haft stor nytta av forskarutbildningen både i arbetslivet och privat.

– Jag har blivit skolad i att hitta information, analysera, se samband och dra slutsatser och går numera igenom den här processen per automatik. Det kan vara både en styrka och en förbannelse. En styrka på så vis att jag kan vara trygg med att ha fattat det bästa beslutet jag kunnat. Samtidigt kan det vara frustrerande när inte andra går igenom samma strukturerade beslutsprocess. Jag kan uppleva att de har svårt att komma fram till och hålla fast vid ett beslut.

Johanna Junback tycker sig ibland se att disputerade och andra experter kan ha en syn på den egna kompetensen som skiljer sig från personer som inte är lika specialiserade inom ett område.

– Ju mer kunskap jag har fått, ju mer har jag förstått vad jag inte kan. Inom vissa områden är jag trygg med att vara en expert, medan jag inom andra områden kan vara öppen med att inte alls veta. När något ligger utanför mitt område sätter jag gärna kollegorna i expertrollen och litar på deras beslut.

Stängt på grund av corona

I samband med coronakrisen har Tom Tits Experiment fått stänga för besökare, vilket påverkat arbetsuppgifterna. Johanna Junback är permitterad på deltid och arbetar resten av tiden med en utbildning för ingenjörs- och lärarstudenter tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

– Kursen handlar om experiment och informella lärmiljöer. I vanliga fall kommer studenterna till museet och utvecklar ett upplägg för gymnasieklasser, men nu får ingen befinna sig i byggnaden och kursen sker digitalt.

I dagsläget är det oklart när museet öppnar igen. Johanna Junback hoppas att den svåra situationen ändå kommer att medföra att det ska bli lättare för människor i Sverige att byta bransch och tar som exempel hur den permitterade kabinpersonalen på SAS nu snabbutbildas för att arbeta inom sjukvården.

– Vi är många som kan tillföra något just därför att vi har en annan bakgrund. I mötet mellan olika kompetenser föds ny kunskap. Jag hoppas att vi framöver kommer titta mer på personers egenskaper och kompetens snarare än faktisk utbildning.

Artikelserie: Doktor – och sen då?

Hur väcktes deras nyfikenhet för forskning? Vad fick dem att lämna akademin? Vilken glädje har de haft av sin forskarutbildning?
Möt människorna som disputerat och sedan gjort karriär utanför akademin.

Läs alla artiklar i Curies artikelserie Doktor – och sen då?

Du kanske också vill läsa

Debatt 20 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Ta bort åldersgränsen för när forskare måste gå i pension. Äldre forskare har ofta byggt upp omfattande kompetens och kontaktnät som kan vara av stor betydelse för universiteten. D...

Nyhet 13 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Gör det möjligt för fler forskare att ha förenade anställningar. Och förläng tiden som får gå mellan disputation och anställning som biträdande lektor. Regeringens förslag för ökad...

Nyhet 6 maj 2024

Siv Engelmark

Efter att i flera år utvecklat modeller för väderprognoser på SMHI i Norrköping flyttade forskaren Lisa Bengtsson för sju år sedan till myndighetens motsvarighet i Boulder i USA. ...