Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Bottenplacering fick oss att satsa på jämställdhet

Krönika av Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers, som leder lärosätets jämställdhetssatsning Genie sedan starten 2019.

Kanske var det Chalmers bottenplacering som fick oss att satsa på riktigt? Mitt universitet är nämligen sämst i landet när det gäller andelen kvinnliga professorer, endast 17 procent av lärosätets professorer är kvinnor.

Men vi är inte ensamma om problemet. Sverige är på många sätt ett jämställt land, men när det kommer till toppositioner råder samma snedfördelning som i resten av världen. Av Sveriges totala mängd professorer är blott 29 procent kvinnor.

Sverige är på många sätt ett jämställt land, men när det kommer till toppositioner råder samma snedfördelning som i resten av världen.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra akademisk karriär. Jag blir arg då jag läser vetenskapliga studier (se Resources on gender equality | Chalmers webbplats Länk till annan webbplats.) som visar på skillnader i hur kvinnor och män bedöms i olika akademiska sammanhang. Detta görs ju oftast inte med mening utan beror på samhällets normer. Men vi kan inte acceptera detta. Att satsa på ökad jämställdhet är ett sätt att förbättra både akademisk miljö och vetenskaplig excellens. Vetenskapliga studier (se Resources on gender equality | Chalmers webbplats) visar att jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång, publikationer med högre genomslag och bättre arbetsmiljö både för män och kvinnor.

Jag blir arg då jag läser vetenskapliga studier som visar på skillnader i hur kvinnor och män bedöms i olika akademiska sammanhang.

Därför startade Chalmersstiftelsen Gender Initiative for Excellence, Genie, 2019 Länk till annan webbplats.. Satsningens mål är att ​öka andelen kvinnor inom lärosätet, undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer samt att skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning. Det är inte självklart hur vi når dit, men vi har lärt oss massor under de här första två åren – idag vet vi vad vi vill satsa på och hur. Mycket är också redan igång.

Att satsa på ökad jämställdhet är ett sätt att förbättra både akademisk miljö och vetenskaplig excellens.

Vi delar upp Genies arbete i tre delar. En handlar om centrala satsningar. Här kan vi ge pengar till rekryteringar av kvinnor på olika nivåer, till gästforskare, till att stötta projekt som främjar jämställdhet och till att utbilda och informera. En annan del rör data. Vi vill vara öppna med hur det ser ut på Chalmers så vi tar fram statistik om andelen kvinnor på olika positioner/institutioner/avdelningar, samt om skillnader i lön och sjukfrånvaro och publicerar detta offentligt. Dessutom vill vi mäta kulturen. Det är svårt och här nyttjar vi just nu medarbetarenkäten där vi fört in nya frågor.

Men viktigast är den tredje delen: Att få Chalmers 13 institutioner att engagera sig och ta eget ansvar för lokalt arbete. Här hjälper vi institutionerna med pengar och konkreta förslag om var de ska börja, och uppmuntrar till jämställdhetsplaner med specifika mål. Institutionernas utgångspunkter är olika så det behövs skräddarsydda lösningar. Poängen är att snabba på förändringar, inte att tvinga på någon en viss lösning. Det fungerar inte.

Efter två år ser vi att medvetenheten och engagemanget inom lärosätet har ökat. Och vi har redan rekryterat 10 kvinnor till fakulteten, och lika många som gästforskare. Men vi har fortfarande långt kvar. Nu gäller det att fortsätta kämpa och inte låta corona och ekonomi stoppa oss. I dessa tider är vikten av lika möjligheter att göra akademisk karriär och bedriva forskning med olika infallsvinklar ännu större. Så på Internationella kvinnodagen vill jag hurra för alla därute som kämpar.

Mer om skribenten

  • Kvinna med mörkt långt lockigt hår

    professor i kemisk biologi

    Hon skriver om kvinnor, Nobelpris, inavel och andra ämnen med anknytning till universitetsvärlden. Pernilla Wittung-Stafshede forskar om hur proteiner veckar sig.

Du kanske också vill läsa

Debatt 16 april 2024

Pernilla Wittung-Stafshede

Sexuella trakasserier och mobbning är vanligt på universitet och högskolor i Sverige. Mest utsatta är kvinnliga studenter och doktorander. Webbaserade anmälningssystem ser bra ut p...

Krönika 6 mars 2024

Det är hög tid att fler lärosäten lever som de lär och lyfter dem som bryter gamla beteenden och mönster. Att stå upp för jämlikhet och mångfald är också ett sätt att inte bara loc...

Krönika 16 oktober 2023

AI kan vara ett hinder i jämställdhetsarbetet. Men AI-lösningar kan också bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet i vårt samhälle, skriver Annie Lindmark.