Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Uppmuntra en duktig kvinna

Bland dem som tar examen från grundutbildningen är mer än hälften (55 procent) kvinnor. Men sedan sjunker andelen kvinnor ju högre upp i den akademiska hierarkin man kommer. Det framgår av SCB:s publikation På tal om kvinnor och män från 2012, skriver Marie Wiberg.

Bland dem som disputerar är 49 procent kvinnor, på lektorsnivå 45 procent och på professorsnivå 22 procent. Jag utgår från att vi inte är nöjda förrän vi når en 40/60-representation mellan könen på alla nivåer. Hur ska vi då kunna nå dit snabbare än med dagens takt?

Jag tror inte att det finns någon genväg för att uppnå en jämställd akademi. Jag tror att det är viktigt att det finns attraktiva anställningar tidigt i karriären och att det finns ett tydligt karriärsystem. Det kan även finnas en del arbete att göra i en del granskningsprocesser. Det har dock även betydelse på vilket sätt externa medel delas ut.

I december 2010 lades det fram en rapport som granskade excellenssatsningarna i teknik, naturvetenskap och medicin. Det var ingen rolig läsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Författarnas övergripande slutsatser var att kvinnor har missgynnats av excellenssatsningarna på ett flertal sätt. Några exempel: färre kvalificerade kvinnor än män känner sig manade att söka excellensmedel, kvinnor har lägre beviljandegrad i hälften av utlysningarna – trots att de är lika välmeriterade. Av de 20 forskare som erhållit de högsta summorna är 19 män.

Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Vi måste våga ifrågasätta excellenssatsningarna i dess nuvarande form, vi måste kvalitetssäkra granskningsprocessen. Även om rapporten har några år på nacken så tror jag att mycket fortfarande är som det var då och det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta aktivt med jämställdheten inom akademin. Jag tror på att synliggöra strukturer, på att skapa likvärdiga förutsättningar, på att våga se orättvisor och att våga göra något åt dem.

Ett annat tydligt sätt är att skapa fler projektbidrag än riktade satsningar, ge fler möjligheter att prova sina idéer så att de bästa sållas fram. Andra konkreta förslag är: transparenta karriärsystem (vilket tenderar att missgynna kvinnor i en lägre grad), uppmuntra kvinnor till en karriär, erbjud dem plats i styrelser, nämnder och delaktighet.

Jag utmanar nu alla akademiker – uppmuntra en duktig kvinna i er närhet den närmsta tiden!

SCB:s rapport: På tal om kvinnor och män Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • porträttbild Marie Wiberg

    Unviersitetslektor

    Hon skriver om unga forskare, kunskapsprov och hur man mäter kunskapsnivåer. Marie Wiberg forskar i gränslandet mellan statistik och psykologi och är ledamot i Sveriges unga akademi.

Relaterat innehåll

Debatt 23 augusti 2023

Pernilla Wittung-Stafshede

Chalmers jämställdhetssatsning Genie skulle förändra universitetet. Förväntan var hög. Och visst hände bra saker. Men problemen hopade sig. Professor Pernilla Wittung-Stafshede ber...

Debatt 8 juni 2023

Bri Gauger, Heba Allah Khalil, Liane Thuvander

Gästforskarprogrammet Genie är ett viktig led i Chalmers jämställdhetsarbete. Men avsaknaden av ett centralt stödsystem för mottagande innebar för oss så mycket obetalt merarbete a...

Nyhet 3 maj 2023

Lisa Kirsebom

Medan 15 procent av männen fick sin ansökan beviljad gällde det bara 10 procent av kvinnorna – så såg det ut när Vetenskapsrådet delade ut projektbidrag inom utbildningsvetenskap 2...