Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Pengar och kreativitet

I mina två tidigare inlägg har jag skrivit om de negativa effekter pengar har för oss som människor. En viktig anledning till att jag tar upp detta ämne är att vi ofta med självklarhet förutsätter att pengar är något eftersträvansvärt, skriver Per Kristensson.

Det är något som ska minska våra problem och leda till lycka. Läser man kvällstidningarnas löpsedlar eller så kallad självhjälpslitteratur eller går till någon ekonomisk rådgivare så kretsar just nu mycket kring hur du kan tjäna mer pengar och bli rik.

För att kunna tjäna mer pengar efterfrågar företag och organisationer idag ofta kreativa idéer. Kreativitet har blivit ett modebegrepp. För företag och organisationer ska kreativa idéer leda till bättre erbjudanden eller nya sätt att behålla och vinna nya kunder. Det är inget fel i detta. Naturligtvis ska företag sträva efter att hela tiden bättre tjäna sina kunder. Problemet ligger istället i hur de försöker stimulera till kreativa idéer.

Det vanligaste incitamentet i organisationer är idag nämligen just pengar. Är du kreativ blir du belönad på olika sätt, med ersättningar, ökad lön eller bonus. Tyvärr visar forskning att pengar är ett dåligt sätt att organisera för ökad kreativitet.

I en studie publicerad i ansedda Review of Economic Studies bad Ariely (et al) personer på gatan att lösa ett problem som krävde kreativ förmåga. Den första gruppen fick höra att problemet uppfattades som spännande och roligt av andra personer och blev tillfrågade om de också ville försöka lösa problemet. Den andra gruppen fick veta att om de lyckades lösa problemet skulle de få motsvarande två veckors lön i ersättning. Och den tredje gruppen skulle få fem månadslöner i ersättning om de lyckades lösa den kreativa uppgiften.

Vilken grupp tror du lyckades bäst? Precis som jag tror du anar var det gruppen som tog sig an problemet för att det kunde vara roligt och spännande som hade de bästa lösningarna. När pengar kommer in i bilden verkar det förstöra vår kreativa förmåga och vi börjar tänka på ett mer strömlinjeformat sätt. Har vi däremot roligt och känner stimulans tar vi in fler perspektiv och nyanser och lösningarna blir därmed mer kreativa.

Läs också i Curie:

Att bli rik är inte så roligt som det låter (Curie)

Ta gärna en penna för 20 kronor men inte 20 kronor (Curie)

Mer om skribenten

  • Porträttbild Per Kristensson

    Professor

    Han skriver om hur kreativa idéer kommer till och hur människor fattar beslut nära de handlar. Per Kristensson forskar om innovation och konsumtion.

Du kanske också vill läsa

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...