Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Martin Karlsson.

Martin Karlsson forskar om informationsteknikens betydelse för demokratin. Foto: Privat

NYHET

Martin Karlsson ny krönikör i Curie

Han skriver om ämnen som ligger nära hans egen forskning. Martin Karlsson är doktor i statskunskap vid Örebro universitet och forskar om politisk representation och informationsteknikens betydelse för demokratin. På sin lediga tid umgås han med familjen, ser på film och underhåller sin nyvunna besatthet för frisbeegolf.

Vad forskar du om?
Min forskning handlar om den representativa demokratins legitimitet och relationen mellan medborgare och politiska institutioner. Jag är framförallt intresserad av hur medborgerligt politiskt deltagande vid sidan av traditionella påverkanskanaler, så som val och partiorganisering, utvecklar och utmanar demokratin. Mycket av min forskning har kommit att handla om de möjligheter för politiskt deltagande och politisk kommunikation som växt fram i takt med utvecklingen av ny informationsteknik.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Mitt intresse för dessa frågor väcktes när jag läste Benjamin Barbers bok Strong democracy under grundutbildningen i statskunskap. Det är en bok som på många sätt är daterad idag, men som presenterade hissnande perspektiv om hur tekniska möjligheter kan komma att utmana rådande föreställningar om demokrati, representation och politik.

Vad gör du helst när du är ledig?
Utöver att umgås med min underbara familj försöker jag oförtrutet att etablera sunda vanor, se osunt mycket film och underhålla min nyvunna besatthet för frisbeegolf.

Vad läste du senast?
Gone girl av Gillian Flynn.

Vad tänker du skriva om?
Jag vill skriva om ämnen som ligger nära min egen forskningsinriktning, inte minst genom att lyfta fram andras forskning inom den lilla statsvetenskapliga subdisciplin (Internet and politics) som allt för sällan når ut en bredare läsekrets. Detta trots att informationstekniken så uppenbart blivit en viktig del av politiken och samhällets omedelbara kontext.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag hoppas på att utvecklas som skribent och inte minst lära mig att fatta mig kort.

Läs krönikor av Martin Karlsson i Curie.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 13 januari 2014

Redaktionen

Hon skriver om elevers lust och motivation att lära i skolan. Joanna Giota är docent i pedagogik och motivationsforskare vid Göteborgs universitet. På sin lediga tid lyssnar hon på...

Nyhet 21 augusti 2013

Redaktionen

Hon skriver om samtida händelser och frågor som dyker upp i hennes forskning. Lisa Folkmarson Käll är skolad som filosof och genusvetare och är docent i teoretisk filosofi och fors...

Nyhet 19 augusti 2013

Redaktionen

Han skriver om hur kreativa idéer kommer till och hur människor fattar beslut när de handlar. Per Kristensson är professor vid Karlstads universitet och forskar om innovation och k...