Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Orgel Acusticum.

Den nya jätteorgeln Orgel Acusticum invigs av bland andra Hans-Ola Ericsson och Benny Andersson. Foto: Riklund AB

NYHET

Alla tiders musik på unik orgel

Han är organist, tonsättare och forskare. På lördag inviger professor Hans-Ola Ericsson Orgel Acusticum, en unik orgel i Piteå, med nyskriven musik och ett vetenskapligt symposium.
– Vi hoppas att orgeln blir stilbildande för framtiden, säger Hans-Ola Ericsson i telefon från McGill-universitetet i Kanada.

Det nya instrumentet är som flera orglar i en. Orgel Acusticums tonvärld gör det möjligt att spela musik av Johannes Sebastian Bach på ett idealiskt sätt, men också klassiska, symfoniska och nutida verk och musik som ännu inte skapats.

Under hela bygget har Hans-Ola Ericsson, professor vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, haft ett nära samarbete med Gerard Woehl, en av Europas främsta i orgelbyggare, samt en internationell expertgrupp från Tyskland, England och Frankrike.

– Projektet bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden, säger Hans-Ola Ericsson.

Konstnärlig vision

I sitt forskningsarbete har Hans-Ola Ericsson intresserat sig för olika aspekter av interpretation, vad som händer i mötet mellan intonatören, den som skapar klangen i orgeln, och organistens framförande av musiken från olika epoker. Intonatören bearbetar, intonerar, piporna en efter en så att de tillsammans bildar en helhet.

– Orgeln blir ett konstverk, om än tyst, till dess en musiker låter dess pipor klinga. Hur klangen ska formas och vilken musik som kan klinga är ett resultat av en konstnärlig, en klanglig, vision, förklarar Hans-Ola Ericsson.

Innan intonatören börjar sitt arbete har orgelns disposition, vilka stämmor som ska ingå, lagts fast efter omfattande diskussioner.

I forskningsprojektet Från vision till klingande musik – orgelintonation som konstnärlig process avsåg Hans-Ola Ericsson att utforska denna process under skapandet av Orgel Acusticum. Detta skulle ske genom intervjuer och samtal mellan intonatör, projektets forskare och expertgruppen. Resultaten skulle presenteras som skriftliga analyser och musikinspelningar.

I ett annat forskningsspår inom studien skulle fokus ligga på samspelet mellan en musiker och intonatören och på musikerns reflektioner över den klangvärld som växer fram under tolkningen av verket. Forskning, som fått stöd av Vetenskapsrådet, bedrivs nu av doktoranden av Joao Segurado.

– Genom Joao Segurados arbete får vi möjlighet utforska orgelns klangliga möjligheter baserade på erfarenheter och observationer av intonationsprocessen. Resultat presenteras som dokumenterande klingande improvisationer och etyder, berättar Hans-Ola Ericsson.

Orgel från stormaktstiden

En viktig grund för skapandet av Orgel Acusticum är de studier av instrumentbyggnation som Hans-Ola Ericsson genomfört. Den första var en vetenskaplig dokumentation av orgeln i Övertorneå när den restaurerades. Orgeln var byggd under den svenska stormaktstiden och en gång placerad i Tyska kyrkan i Stockholm.

– Tyska kyrkans orgel var stormaktstidens främsta musikaliska redskap. På detta instrument kan man framföra musik från 1600-talet och tidigt 1700-tal med stor trovärdighet. Därför är denna rekonstruktion av stort kulturhistoriskt värde, säger Hans-Ola Ericsson.

När den nya orgeln i Piteå är färdigbyggd kommer den med hjälp av modern teknik att kunna spelas på från var som helst i världen.

Det är praktiskt för Hans-Ola Ericsson, som efter 25 år i Piteå tillträtt en tjänst som professor vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada. Universitetet har 35 000 studenter, lika många människor som det bor i hans tidigare hemstad Piteå.

– Jag och min hustru, som också är musiker och forskare, tog chansen att i mogen ålder prova något annat. Det kan tyckas underligt att säga ja, men orgeln i Studio Acusticum finns ju bara en flygresa bort.

Hans-Ola Ericssons webbsida på Lulea tekniska universitet. Länk till annan webbplats.

Orgel Acusticum

Orgel Acusticum i Piteå är tre våningar hög, har 9000 pipor och är egentligen flera orglar i en.

Instrumentet har hittills kostat 25,5 miljoner kronor. Hela planen omfattar ytterligare 10 miljoner som det återstår att få ihop.

Orgeln är bland annat byggd för musikaliskt forskningsarbete och möjliggör helt nya klanger.

Instrumentets tonvärld gör det möjligt att spela såväl klassiska och nutida verk som musik som ännu inte har skapats.

När den nya orgeln är färdigbyggd ska man med hjälp av modern teknik kunna spela på den från var som helst i världen.

Under invigningsveckan framför Benny Andersson för första gången sitt verk En skrift i snön med text av Kristina Lugn. Verket är specialkomponerat för den nya jätteorgeln vid Luleå tekniska universitet.

Du kanske också vill läsa

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...