Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Erika Alm står framför ett räcke och tittar ut över vattnet.

Erika Alm är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om normer kring kropp, kön och begär. Foto: Privat

NYHET

Erika Alm ny krönikör i Curie

Hon skriver om allt från könstester i samband med OS till nätverkande som feministisk kunskapsform. Erika Alm är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och har i sin forskning undersökt normer kring kropp, kön och begär. På sin fritid gillar hon att läsa, springa och titta på havet.

Vad forskar du om?
Jag har genom åren undersökt normer kring kropp, kön och begär. Särskilt hur de som formuleras inom medicin och lagstiftning, formar föreställningar om vad som kännetecknar erkännbara subjekt och hur dessa föreställningar påverkar människors faktiska livssituationer. Materialet har varit allt från statliga offentliga utredningar till medicinska vetenskapliga artiklar och däremellan intervjuer med människor som organiserat sig i kritik mot sagda normer.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Feministisk kritik och mobilisering har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Mitt intresse för vetenskapsteoretiska frågor om vad som räknas som legitima kunskapsanspråk och hur gränsdragningar mellan exempelvis expertkunskap och lekmannakunskap formar hela kunskapsfält och etablerade praktiker, och därmed präglar människors vardagsliv, är något som har utvecklats under min studietid.

Vad gör du helst när du är ledig?
Det gamla vanliga: jag tycker mycket om att läsa, springa, krama träd och titta på havet; gärna ihop med människor jag tycker särskilt mycket om.

Vad läste du senast?
Jag tillhör den läsartyp som läser flera böcker parallellt, och har precis lagt Ida Lindes Till Norrland åker man för att dö och Siri Hustvedts The shaking woman or a history of my nerves till handlingarna. På nattduksbordet ligger bland annat antologin Transgender migration och Virginia Woolfs Orlando, som jag läser om för en bokcirkel.

Vad tänker du skriva om?
Jag kommer att skriva om vetenskapsteoretiskt och politiskt viktiga frågor såsom de gör sig påminda i min vardag, om allt från könstester i samband med OS till nätverkande som feministisk kunskapsform.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag ser det som en möjlighet att tvinga mig själv att skriva i en annan form än den torra vetenskapliga artikeln, och hoppas att mina vardagliga reflektioner kan ge upphov till samtal om de ämnen jag lyfter.

Erika Alms webbsida på Göteborgs universitet. Länk till annan webbplats.

Läs krönikor av Erika Alm i Curie.

Du kanske också vill läsa

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...