Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Per Christensson

Per Kristensson forskar om innovation och konsumtion.

NYHET

Per Kristensson ny krönikör i Curie

Han skriver om hur kreativa idéer kommer till och hur människor fattar beslut när de handlar. Per Kristensson är professor vid Karlstads universitet och forskar om innovation och konsumtion. Sin lediga tid ägnar han helst åt familjen och att fixa i trädgården.

Vad forskar du om?
Jag forskar om två olika spår som delvis är relaterade till varandra, innovation och konsumtion.

Det ena, och äldsta spåret, handlar om innovation. Det gäller till exempel hur kreativitet i en organisation främjas (och stjälps) samt hur idéer kommer till och hur de utvärderas. Inom det spåret har jag också gjort studier av hur icke-tekniska innovationer kommer till. Dessa drivs oftast utanför traditionella FoU-avdelningar (och handlar ofta om tjänster varför jag ofta benämner detta tjänsteinnovation).

Det andra spåret handlar om konsumentpsykologi och berör alla de processer vi råkar ut för i våra liv som konsumenter. En god del av våra liv spenderas som konsument där vi ofta fattar beslut om att köpa eller inte köpa något (använda något eller inte använda något). Här är jag speciellt intresserad av hur yttre variabler påverkar köp, till exempel säljarens beteende, butiksmiljön, förmågan hos säljaren att förstå vad kunden vill ha, osv. Jag är också på väg att studera hur och varför en del konsumenter väljer att engagera sig (köpa) miljövänliga produkter (som de ofta betalar mer för).

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag har ju min bakgrund i psykologi och finner det väldigt givande att se hur psykologiska teorier kan förklara så pass mycket av processer relaterade till innovation och konsumtion. I Sverige har den mesta av psykologiforskningen bedrivits inom andra fält. Det gäller till exempel utvecklingspsykologi och klinisk psykologi – medan mina fält lämnats därhän. I USA finns det dock en hel del forskare med samma profil och bakgrund som jag.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag tillbringar helst min tid med familjen. Vi gillar att vara utomhus, samtliga är väldigt idrottsintresserade så en hel del tid går åt till att skjutsa till och från idrottsarenor och evenemang. Jag tycker också om att fixa i trädgården, det är ett sätt att koppla bort tankarna och på så sätt vila.

Vad läste du senast?
Jag läser extremt mycket forskningslitteratur, oftast i form av akademiska artiklar. Om vi räknar bort dessa och går till min senaste lästa bok så blir det novellen Båten av en vietnamesisk författare. Tyvärr kannibaliserar all forskningslitteratur lite på möjligheten att läsa annan litteratur.

Vad tänker du skriva om?
Jag tänker naturligtvis skriva om upptäckter inom de fält jag studerar, så man kan förvänta sig en del tankar om hur kreativa idéer kommer till, och hur människor fattar beslut när de handlar. Utöver detta tänker jag också dela med mig av funderingar kring saker som händer i min ”forskningsvardag” som professor.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Det blir roligt, jag tycker att som statligt finansierad forskare är det mycket viktigt att dela med sig av forskningens resultat, även utanför universitetens väggar och till andra än studenter. Här spelar Curie en viktig roll.

Läs krönikor av Per Kristensson i Curie.

Relaterat innehåll

Krönika 26 september 2023

En svag signal kan vara ett första tecken på ett framväxande fenomen. Annie Lindmark skriver om hur man håller utkik efter framtiden.

Nyhet 11 september 2023

Redaktionen

Hon skriver om nya teknikområden och hur vi kan arbeta med framsyn. Annie Lindmark arbetar som programledare på Vinnova med forskning och innovation. På fritiden ägnar hon sig gärn...

Krönika 11 september 2023

Ju mer vi lär oss tänka på det okända, desto bättre blir vi på att möta de många helt nya utmaningar vi står inför. Annie Lindmark skriver om behovet av framsyn.