Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Hanna Hallgren.

Hanna Hallgren har genom åren ägnat sig åt skrivande inom flera olika genrer – poesi, litteraturkritik och akademisk texter.

NYHET

Hanna Hallgren ny krönikör i Curie

Hon skriver om sin forskarvardag. Hanna Hallgren är poet, genusvetare och verksam inom konstnärlig forskning. På sin fritid umgås hon med nära och kära.

Vad forskar du om?
Jag är verksam inom konstnärlig forskning, och intresserar mig för hur litteraturens och konstens uttryck och materialiteter kan fungera kunskapsskapande och teoriutvecklande. Som genusvetare knyter jag också samman dessa frågor med feministisk teori.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Genom många års skrivande inom olika genrer – poesi, litteraturkritik, akademisk text – förundras jag ständigt över likheterna i skrivhantverk, och de stora skillnaderna rörande hur texterna blir lästa. I någon mening handlar ju detta om genrens och diskursens tvingande kraft, och disciplinerande föreställningar om hur kunskap skapas.

Vad gör du helst när du är ledig?
Umgås med nära och kära.

Vad läste du senast?
En ny och fantastisk dikt av poeten Jenny Tunedal som ska publiceras i Lyrikvännen.

Vad tänker du skriva om?
Jag vill göra vardagsbeskrivningar av mitt arbete som lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Jag tycker att det finns för få, konkretiserande berättelser som känntänker kring universitetet som arbetsplats. Detta är ju lite paradoxalt, eftersom universitetet annars är en tänkandets plats.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Som poet skriver jag ”för de ännu ofödda och för de redan döda”. Det tror jag inte riktigt lämpar sig i det här sammanhanget. Men – eftersom detta är min premiär som bloggare vet jag inte riktigt vad en kan förvänta sig. Jag hoppas att det innebär att få tänka tillsammans med andra.

Läs krönikor av Hanna Hallgren i Curie.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 14 januari 2015

Redaktionen

Han skriver om möten och varför de är så viktiga för kreativa processer. Fredrik Lundell, lektor på KTH, forskar om strömningsfysik och studerar tvärvetenskapligt hur biobaserade m...

Nyhet 8 mars 2022

Natalie von der Lehr

Under mer än 70 år har Nordiskt Sommaruniversitet erbjudit ett forum för vetenskapliga samtal för alla som är intresserade. – NSU har lyckats bevara det kollegiala styret och har ...

Nyhet 1 februari 2022

Lisa Kirsebom

Swedish Collegium for Advanced Study grundades för nästan 40 år sedan. Idag kommer forskare från hela världen till Uppsala för en tid av eget fokus och livlig gemensam diskussion.