Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Om det fasansfulla på olika sätt

Idag disputerar en av mina vänner och tidigare kollegor på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, Jill Trenholm. Hennes avhandling handlar om sexuellt våld som vapen i krig, närmare bestämt i östra delen av Demokratiska Republiken Kongo, skriver Lisa Folkmarson Käll.

När Jill har pratat om sin forskning har jag fyllts av både undran och beundran av hur hon har orkat möta det hon har mött under sitt fältarbete. Hon har intervjuat tidigare barnsoldater som med systematik och våldsamma metoder har konstruerats att bli våldsutövare. Men också kvinnor som utsatts för olika former av brutalt sexuellt våld och som trots enorm fysisk och psykisk smärta från till exempel fistelskador, stigmatisering och utfrysning hittar vägar att läka och hantera sin vardagliga tillvaro.

Jills avhandling synliggör en verklighet som ter sig nästan overklig trots att den är i allra högsta grad verklig. Före detta barnsoldater vittnar om hur de på olika sätt, till exempel genom olika former av droger, försöker frikoppla och avskärma sig från den verklighet som utgör deras vardag. Kvinnor, överlevare efter brutala övergrepp, talar om mångdimensionella förluster av identitet och av känslan av att vara människa.

Det material Jill lyfter fram i sin avhandling, de erfarenheter hon synliggör, är så fasansfulla att de får mig att må fysiskt illa och jag märker att jag måste svälja en återkommande klump i halsen under läsningen. Samtidigt gör Jills sätt att framställa och närma sig materialet avhandlingen till upplyftande läsning. Den är en fantastisk motvikt mot mediabilder som exploaterar utsatta flickor och kvinnor enbart som offer. En uppmärksammad artikel i Läkartidningen för en dryg månad sedan inleds till exempel med konstaterandet att i Kongo är det farligare att vara flicka än soldat och rapporterar sedan om det ena fasansfulla övergreppet efter det andra.

Fokus i artikeln är på de utsatta flickorna och kvinnorna som offer och de reduceras till trasiga kroppar, till objekt för andras blick. De blir brickor i ett medialt spel drivet av sensationslystnad. Till skillnad från den här bilden synliggör Jill i sitt arbete de utsatta kvinnornas kraft och motstånd, deras egen fokusering på och strategier för överlevnad och hon ger också en komplex bild av förövarna som ofta är barnsoldater som söker egna strategier för överlevnad.

Till alla som läst och förfasats över mediabilderna från krigets Kongo är min uppmaning att läsa Jill Trenholms avhandling, inte för att förminska känslan av fasa eller förneka att det fasansfulla är fasansfullt, utan för att nyansera alltför ensidiga perspektiv som exploaterar och förminskar individers erfarenheter och berättelser.

Läkartidningen: Två miljoner våldtagna i krigets Kongo Länk till annan webbplats.

Jill Trenholms avhandling Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • porträttbild Lisa Folkmarsson Käll

    Docent i teoretisk filosofi

    Hon skriver om samtida händelser och frågor som dyker upp i hennes forskning. Lisa Folkmarson Käll är skolad som filosof och genusvetare och i sin forskning intresserar hon sig för relationen mellan självet och andra.

Relaterat innehåll

Krönika 13 november 2023

Är det ens möjligt att eliminera vissa åsikter, och kan provocerande idéer hänga samman med värdefulla egenskaper? Julia Aspernäs skriver om politisk psykologi.

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...

Krönika 8 november 2023

Det räcker inte att leta statistiska samband framför datorn. Medicinsk forskning bygger på ett växelspel mellan hypoteser och experiment och att vara öppen för det oväntade, skrive...