Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Mathias Klang. I bakgrunden syns träd med höstgula löv.

Mathias Klang vill uppmärksamma teknikens roll i vår kommunikation och samhällsengagemang. Foto: Kerstin Danielson Beijbom

NYHET

Mathias Klang ny krönikör i Curie

Han skriver om teknikens roll i vår kommunikation och för vårt samhällsengagemang. Mathias Klang forskar om digitala rättigheter och intresserar sig bland annat för demokrati, open access, etik och sociala medier. Just nu är han gästforskare vid University of Philadelphia.

Vad forskar du om?
Jag fascineras av hur teknik styr våra liv, hur vi försöker kontrollera teknik och hur teknik påverkar vårt beteende. Just nu har jag ett projekt där jag skriver om e-böcker: hur de påverkar skapande, spridande och konsumtion av kultur. Ett annat projekt rör hur civilt motstånd och civil oordning har påverkats av internet och sociala medier.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag började spela onlinespelet Diablo samtidigt som jag läste juridik 1996. I mina studier presenterades verkligheten som ett mer eller mindre komplett regelsystem som miljö och människor skulle förhålla sig till.

Världen beskrevs som ganska ordnad och relativt rationell. Men online skapades världar där juridiken var tvungen att förhålla sig till miljön, där sociala normer utvecklades utifrån spelarnas normer, och där ytterst speltillverkaren hade all makt. Jag såg till exempel att det inte spelade någon roll att jag har friheten att yttra mig eftersom min förmåga att yttra mig är kontrollerad av teknikplatformen. Skillnaden mellan teori och verklighet sporrade mig att forska inom ämnet. Spelandet har minskat men granskandet av teknikens makt har fortsatt.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag håller på att lära mig tango, undersöker lokala mikrobryggerier och upptäcker Philadelphia (jag bor här sedan 2013).

Vad läste du senast?
Jag har precis börjat läsa Rettberg Walkers Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves och har nästan läst färdigt Manguels A History of Reading.

Vad tänker du skriva om?
Jag vill uppmärksamma teknikens roll i vår kommunikation och samhällsengagemang, jag vill visa hur teknik och kultur påverkar varandra, samt ge exempel på hur juridik och etik försöker tolka utmaningar som tekniken ställer. Allt detta vill jag helst göra med humor så att läsare blir nyfikna på ämnet.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Min förhoppning är att komma i kontakt med nya människor. Jag hoppas att mina texter roar och får människor att tänka. Mest av allt vill jag att folk ska reagera och börja diskutera de frågor som jag brinner för.

Mathias Klangs webbsida Länk till annan webbplats.

Läs Mathias Klangs krönikor i Curie.

Relaterat innehåll

Krönika 13 november 2023

Är det ens möjligt att eliminera vissa åsikter, och kan provocerande idéer hänga samman med värdefulla egenskaper? Julia Aspernäs skriver om politisk psykologi.

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...

Krönika 8 november 2023

Det räcker inte att leta statistiska samband framför datorn. Medicinsk forskning bygger på ett växelspel mellan hypoteser och experiment och att vara öppen för det oväntade, skrive...