Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Marie Wiberg.

Marie Wiberg forskar om statistiska metoder för kunskapsprov. Foto: Elin Berge

NYHET

Marie Wiberg ny krönikör i Curie

Hon skriver om unga forskare, kunskapsprov och hur man mäter kunskapsnivåer. Marie Wiberg är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och forskar i gränslandet mellan statistik och psykologi. På fritiden åker hon slalom, läser böcker och umgås med vänner och familj.

Vad forskar du om?
Psykometri, det vill säga statistiska metoder för kunskapsprov. Jag har speciellt arbetat med att utveckla metoder för ekvivalering (statistiska metoder för att jämföra olika provtagare som gjort olika provversioner av ett standardiserat prov vid olika provtillfällen).

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag har alltid varit intresserad av siffror och statistik och efter att ha läst psykologi kom jag senare i kontakt med personer som utvecklar, analyserar och utvärderar olika kunskapsprov. Det visade sig att det fanns ett forskningsområde i gränslandet mellan statistik och psykologi: psykometri vilket numera är mitt huvudsakliga forskningsområde. Ekvivalering som jag framförallt forskar om blev jag intresserad av när jag arbetade i Nederländerna 2006.

Vad gör du helst när du är ledig?
Åker slalom, är ute i naturen, läser böcker och umgås med vänner och min familj.

Vad läste du senast?
Born to Run – Jakten på löpningens själ av Christopher McDougall.

Vad tänker du skriva om?
Hur man mäter och jämför kunskapsnivåer, kunskapsprov i allmänhet, internationella kunskapsmätningar samt unga forskares situation i Sverige.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Att delta mer aktiv som forskare i debatten samt sprida ljus på frågor kopplade till kunskapsprov och unga forskares situation i Sverige.

Läs krönikor av Marie Wiberg i Curie.

Relaterat innehåll

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...

Debatt 13 februari 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

När människan blir alltmer beroende av digital teknik behövs samhällsvetenskaplig kompetens mer än någonsin. Då räcker det inte med att satsa på utbildning inom teknik, matematik o...

Debatt 5 februari 2024

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildni...