Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Maria Solevid.

Maria Solevid forskar om valdeltagande och politiskt deltagande. Foto: Carl-Henrik Trapp

NYHET

Maria Solevid ny krönikör i Curie

Hon skriver om forskning inom politiskt beteende. Maria Solevid är forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar just nu om i vilken utsträckning korruption påverkar viljan att rösta. På sin fritid läser hon gärna deckare, bakar och tränar.

Vad forskar du om?
Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör det som inom statsvetenskapen benämns politiskt beteende. Det avser forskning om vad som påverkar en individs politiska ideologi, röstning, politiska åsikter och politiskt deltagande. Inom politiskt beteende ryms mycket av det vi också kallar opinions- och väljarforskning.

Mer specifikt är mitt huvudsakliga forskningsintresse valdeltagande och politiskt deltagande. Min nuvarande forskning handlar om i vilken utsträckning korruption påverkar viljan att rösta eller utföra olika politiska aktiviteter och hur detta samband skiljer sig åt mellan olika länder. Vilken roll spelar individens uppfattning av korruption för viljan att rösta eller engagera sig på andra sätt? Kan partier mobilisera väljare att gå och rösta genom att fokusera på korruptionsfrågor i kampanjen?

Gemensamt för den forskning jag bedriver är att det handlar om centrala förutsättningar i en demokrati och att väljarna/medborgarna alltid står i fokus. Utan väljare som röstar, utan väljare med en viss tilltro till det politiska systemet och utan personer som på andra sätt engagerar sig i det politiska livet fungerar inte demokratin.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag har länge varit intresserad av opinions- och väljarforskning och skrev redan som student uppsatser om politiskt förtroende, bland annat om hur välfärdsmissnöje påverkar politiskt förtroende. Det minskande politiska förtroendet som kunde observeras i många länder, inklusive Sverige, under 80- och 90-talet var en stor anledning till att jag blev intresserad av opinions- och väljarforskning. I min avhandling fortsatte jag sedan att undersöka missnöje som politisk drivkraft. Jag studerade under vilka omständigheter medborgare kanaliserade välfärdsmissnöje genom olika former av politiska handlingar som exempelvis kontakt med politiker och namninsamlingar. Efter min disputation 2009 har jag fortsatt att intressera mig för politiskt deltagande, både i samband med och utanför val.

Vad gör du helst när du är ledig?
Umgås med min familj och mina vänner, tränar, bakar och läser – gärna deckare.

Vad läste du senast?
438 dagar av Johan Persson & Martin Schibbye och Den sanna historien om Pinocchios näsa av Leif GW Persson.

Vad tänker du skriva om?
Jag kommer att skriva om forskning inom det breda ämnet politiskt beteende med fokus på opinions- och väljarforskning. Det blir både inlägg som specifikt handlar om Sverige vilket är särskilt aktuellt nu i samband med Supervalåret samt inlägg med resultat från länderjämförande forskning.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Att få fler utanför den statsvetenskapliga sfären att intressera sig för frågor och förklaringar som rör våra politiska val och våra politiska aktiviteter. Opinion- och väljarforskning är så mycket mer än den senaste opinionsundersökningen om svenskarnas partisympatier!

Maria Solevids webbsida på Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Läs krönikor av Maria Solevid i Curie.

Relaterat innehåll

Nyhet 25 januari 2023

Eva Annell

Innan dataspelsforskaren Mirjam Palosaari Eladhari upptäckte spelvärlden läste hon både beteendevetenskap och litteraturvetenskap. Det är hon tacksam för nu. Hon förstår berättande...

Nyhet 23 januari 2023

Siv Engelmark

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansierin...

Nyhet 6 december 2022

Redaktionen

Hon skriver om hur man kan använda erfarenheter från historia, litteratur och utlandet för att försöka tänka nytt. Lisa Hellman forskar vid Lunds universitet om globalhistoria unde...