Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Vad vi köper och vad vi borde köpa

I detta inlägg skriver jag om vår komplexa relation till pengar. Å ena sidan tycks människor förstå att dessa leder till problem, vilket manifesterar sig i uttryck som ”pengar leder bara till olycka”. Å andra sidan står mer pengar, och materialism i form av märkesvaror, högt på våra önskelistor, skriver Per Kristensson.

I en intressant nyutgiven bok skriver Michael Norton (Harvard) och Elizabeth Dunn (UBC) om vad vi egentligen borde köpa för att känna oss mer tillfreds. För att bli lyckligare ska vi enligt dem köpa:

 • Upplevelser (köp som innebär aktiviteter av olika slag snarare än saker)
 • Överraskningar (så fort något blir en vana för oss uppskattar vi det inte lika mycket)
 • Tid (att få tid över till det vi tycker är roligt är alltid en bra investering)
 • Investera i andra (att köpa något till andra eller köpa sociala aktiviteter med andra leder ofta till välbefinnande)

Men hur stämmer detta egentligen överens med hur vi faktiskt handlar? Enligt en sammanställning spenderar vi våra pengar på följande, uppräknat i storleksordning:

 • Boende (alla kostnader kring boende)
 • Transport (bil och kostnader kring resande)
 • Försäkringar, pensioner, avbetalningar
 • Mat
 • Materiella utgifter (kläder, husgeråd, m m)

Om man jämför dessa två punktvisa uppräkningar så upptäcker man snabbt stora skillnader. För mig är det ganska uppseendeväckande att vi inte verkar ha förmågan att inse vad vi ska köpa för att uppleva välmående och lycka.

Vad kan detta bero på? Det är såklart en komplex fråga, men en potentiell förklaring är att vi översätter pengars kvantitativa belopp till värde. Pengar är kvantitativ information och lurar oss möjligen att tro att vi blir lyckligare när vi köpt en dyr jacka för 5000 kronor än tagit en fika för 100 kronor. Trots att uppräkningen ovan visar att fika, som innebär tid, investering i andra och upplevelse, sannolikt leder till mer välbefinnande och glädje än en dyr jacka. En person som köpt ett hus för 4 miljoner kommer inte heller att uppleva dubbelt så mycket lycka som en person som köpt ett likvärdigt hus för hälften så mycket pengar.

Vi verkar förledas att tro att vi själva ska må bättre när vi köper dyra saker och inser inte att det är de små händelserna som sker tillsammans med andra som skapar sann glädje. Även om det kanske låter som ett ganska tråkigt svar så är det faktiskt väldigt bra – en ny jacka kostar mycket medan en fika på stan med en vän är förhållandevis billig.

Mer om skribenten

 • Porträttbild Per Kristensson

  Professor

  Han skriver om hur kreativa idéer kommer till och hur människor fattar beslut nära de handlar. Per Kristensson forskar om innovation och konsumtion.

Relaterat innehåll

Krönika 13 november 2023

Är det ens möjligt att eliminera vissa åsikter, och kan provocerande idéer hänga samman med värdefulla egenskaper? Julia Aspernäs skriver om politisk psykologi.

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...

Krönika 8 november 2023

Det räcker inte att leta statistiska samband framför datorn. Medicinsk forskning bygger på ett växelspel mellan hypoteser och experiment och att vara öppen för det oväntade, skrive...