Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Rapport från verkligheten

Som student får du då och då höra att ”ute i verkligheten är det minsann si”, eller att ”i det verkliga livet fungerar det så”, skriver Anna Fabler.

Själv har jag en fot kvar i ”verkligheten” genom diverse frilansuppdrag, vilket har visat sig vara en bra balans. Men det är ett annat inlägg. Denna text består av utdrag från min studentvardag i VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning). Eller kanske det borde stå för Verklighetsförlagd Utbildning?

MÅNDAG
Kursstart, och ny dag på ny adress och ny lokalitet. Letar mig fram genom blåsiga industrikvarter och hittar till slut rätt. Kommande terminshalva har jag kontor på stadens museiarkiv, vilket bland annat är resultatet av privata föreningskontakter och lyckliga omständigheter. Men perioden kommer även att fungera som underlag till min D-uppsats då arbetsuppgifterna knyter an till uppsatsämnet. Upplägget kretsar kring en kulturhistorisk miljösamling där jag intresserar mig för de folkliga textilierna. Miljösamling innebär i detta fall att föremålen är en del av en större kontext. Här införlivade i en gårdsmiljö bestående av kulturhistoriska byggnader, som tillsammans bildar en helhet. Paralleller kan dras till Skansens scenerier i form av byggnader med tillhörande lösa inventarier. Andra detaljer som gör samlingen unik leder till många potentiella problemformuleringar och frågeställningar. Överst på agendan står inventering och digitalisering av katalogkortsinformation. Det är ett moment i en behovsanalys av framtida hållbar vård och bevaring av såväl byggnader som inventarier.

TISDAG
Min bas är arkivet, men då och då ges anledning till utflykter. Museiavdelningarnas geografiska spridning tar oss, idag mig och min handledare, från stadsdel till stadsdel beroende på aktivitet. Det är intressant att ta del av den kulissverksamhet som pågår bakom den publika fasaden. Dagen börjar med enhetsmöte i stadens centralare delar, och sedan följer en tur till en fastighet donerad till staden och uppskattad som museets sommarfilial. Renovering pågår och praktiska detaljer ska inspekteras och godkännas i en kulturhistoriskt känslig interiör.

ONSDAG
Akut uttryckning till den miljösamling vi arbetar med. Textiliernas Voldemort (levande mal) har upptäckts. Så mycket som möjligt måste fort in till arkivet för frysning, och malfällor riggas. Minus 40 grader i två veckor brukar rekommenderas. När vi plastat in och tejpat ihop de otympliga tyggarderoberna är de kusligt lika body bags, och lilla tanten som passerar med hund tittar långt då plastpaketen kånkas till museets väntande skåpbil.

TORSDAG
Att arbeta med katalogkorten är att glänta på dörren till en svunnen tid. Den senaste inventeringen ägde rum på 1960-talet och en del beskrivande uttryck och termer känns förlegade. I vissa fall känner vi inte heller till föremålens faktiska funktion. Att min handledare är konservator ger nya perspektiv på kulturvård och bevarande. 1960-talets konservatorsinsatser i detta fall anses idag vetenskapligt ofullständiga, då de inte redovisar åtgärder utförligare än att föremålet är ”antimaskbehandlat” eller ”inoljat”. Antecknar oklarheter, föremål att titta närmre på för att se hur 1960-talets insatser har åldrats samt föremål som saknas.

FREDAG
Första veckan blir som första veckor brukar vara; intensiva. Rundvisningar, presentationer, möten och praktiska detaljer. En salig blandning av stockbåtar, industrihistoriska reliker och hättor på rad. Dagen ägnas åt skrivbordsjobb med avbrott för ett besök på universitetet. Arkiv är arkiv, och doftminnen tar mig tillbaka till barndomens lustfyllda lässtunder i förortens biblioteksfilial. Det blir bra det här.

Mer om skribenten

  • Masterstudent i kulturvård

    Anna Fabler skriver om hur hon utformar sin masterutbildning och vill få fler intresserade av hur kulturvårdare arbetar.

Relaterat innehåll

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...

Debatt 13 februari 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

När människan blir alltmer beroende av digital teknik behövs samhällsvetenskaplig kompetens mer än någonsin. Då räcker det inte med att satsa på utbildning inom teknik, matematik o...