Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Finansiera dem som fått högsta betyg av ERC!

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetenskaplig kvalitet. Genom att återvinna dem kan vi bevilja stöd till framtida forskningsledare och samtidigt sporra fler forskartalanger att söka ERC-bidrag, skriver representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant.

I en Curie-podd pläderar Stefan Svallfors vältaligt för att fler HS-forskare borde söka bidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) Länk till annan webbplats.. Med utgångspunkt i egna erfarenheter, rapporter från Vetenskapsrådet och tillgänglig statistik punkterar han effektivt ett antal myter om hur svårt det är att söka, hur låg beviljningsgraden är och hur svåra bidragen är att administrera. Alla de forskare som snuddat vid tanken på att söka bidrag från ERC borde lyssna på podden för att hämta inspiration att ge sig i kast med en sådan ansökan. Det borde även alla forskningsfinansiärer göra.

I Vetenskapsrådets rapport Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt? Att ta till vara goda forskningsidéer Länk till annan webbplats. (2019) lyfter man fram ERC-bedömningarna som garantistämpel på hög vetenskaplig kvalitet och understryker att allt detta arbete med ansökningar och bedömningar borde tas tillvara på nationell nivå. Rapporten redogör även för incitament och möjligheter som finns för forskarna att på nytt söka ERC: planeringsbidrag (oftast lokala), Vetenskapsrådets bidrag till de forskare som står på ERC:s reservlista och stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG). Men dessa bidrag når inte alla dem som borde finansieras eller uppmuntras att söka ERC igen för att inte tappa momentum och driv i sitt arbete. Här finns utrymme för fler finansiärer att ta initiativ eller haka på redan på-gående satsningar.

Förvisso kan alla goda idéer som prövas i en ERC-process användas i andra nationella ansökningssammanhang, men en direkt koppling mellan en ofinansierad toppansökan till ERC och en konkret substantiell åtgärd finns såvitt vi förstår endast i Swedish Foundations’ Starting Grant. i Där tar vi tillvara de bedömningar ERC:s redan gjort: via utlysningen, som aviseras på sidan startinggrant.se, skickar kandidater sin ej beviljade ERC-ansökan till samtliga deltagande stiftelser, som i sin tur får möjlighet att — efter respektive stadgar och interna prioriteringar — bevilja strategiskt viktigt stöd till några av landets framtida forskningsledare. Ansvaret för de projekt som beviljas övergår sedan till respektive stiftelse och deras interna processer för fortsatt hantering. Inom Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond så följs till exempel projekten upp för att stämma av att de fortskrider enligt ursprunglig plan samt ge klartecken för fortsatt finansiering.

Utlysningen erbjuder en lika tydlig morot som piska: moroten är att få sin ansökan beviljad rakt av med en minimal administrativ insats. Piskan är kravet på de sökande att framöver fortsätta att söka ERC-bidrag varje år. Forskare med stöd beviljat via SFSG har alltså möjligheten att fortsätta sin forskning samtidigt som de fortsätter söka medel från ERC. Syftet är nämligen inte att ersätta ERC-bidragen utan att uppmuntra fler forskartalanger att söka och ge fler möjligheten att lyckas få ett ERC-bidrag. Sedan lanseringen 2015 har nu totalt 17 forskare beviljats 240 miljoner kronor; av dem har hittills fyra beviljats bidrag från ERC.

I den nyligen publicerade rapporten från Vetenskapsrådet Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet. En analys med fokus på humaniora och samhällsvetenskap i Sverige Länk till annan webbplats. (2020) finns flera goda förslag på åtgärder för att underlätta ERC-ansökningarna för forskarna och för lärosätena. Den största utmaningen har dock forskningsfinansiärerna och den handlar om att initiera samarbeten.

Vi inbjuder härmed fler stiftelser att delta i Swedish Foundations’ Starting Grant och uppmanar samtidigt alla andra forskningsfinansierande aktörer att hitta former för motsvarande utlysningar för dem som söker Consolidator eller Advanced Grants, får högsta betyg men där ERC:s budget inte räcker till. Varför inte prioritera detta? Med en minimal administrativ insats från alla inblandade parter – sökande, granskare, administrativ personal – återvinns och förverkligas högkvalitativa ansökningar.

Kjell Blückert, Ragnar Söderbergs stiftelse
Björn Edgren, Olle Engkvists stiftelse (ej i bild)
Marika Hedin, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ylva Linderson, Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Alice Kempe, Kempestiftelserna

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 29 maj 2024

Carina Järvenhag

Omkring 40 procent av de svenska väljarna röstar annorlunda i EU-valet än i riksdagsvalet. – Det beror bland annat på att sakfrågorna blir viktigare i EU-valet och att det finns e...

Krönika 28 maj 2024

I EU-valet kan forskare jämföra valrörelser i 27 länder och få mer generell kunskap än vid nationella val. Ändå är intresset för EU-val svalt i forskarvärlden, skriver Bengt Johans...

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...