Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Jag bestämde mig för att skriva en roman om matematik

Krönika av civilingenjör Martin G Ljungqvist om vikten av att inspirera fler till att studera matematik. Själv har han använt sig av romanformen för detta.

En dag satt jag på en buss och lät blicken glida över molnen på himlen när jag såg en historia framför mig. Den handlade om en polis och en forskare i matematik. Jag hade nyligen läst en fackbok om matematik, Verklighetens kvadratrötter. I den fanns ett kort stycke om ett olöst matematiskt problem som triggade igång mina tankar. Det slog mig att det vore intressant att kombinera matematik och spänning och att det inte verkade finnas så många svenska romaner som gjorde just det. Då bestämde jag mig för att själv skriva en sådan roman.

Spänningsromanen Rubinkretsen tar avstamp i ett av världens mest kända olösta matematikproblem. Polisen Roger är bra på datorer och kryptering i praktiken men har inte den teoretiska kunskapen. Han känner att han behöver gå på djupet och tar därför kontakt med matematikern Julia som forskar inom komplexitetsanalys. Roger och Julia kompletterar varandra och tillsammans börjar de nysta upp rekordstora IT-bedrägerier.

Med Rubinkretsen hoppas jag kunna sprida inspiration kring matematik. Extra angeläget är det med tanke på unga vuxna läsare eftersom matematik är ett viktigt ämne som ofta hamnar i skymundan i flera utbildningar.

Varför finns det inte fler kvinnliga förebilder kopplade till matematik och teknik i svenska filmer och romaner?

Det finns så mycket i samhället där matematik används utan att synas. Ta Maxwells ekvationer. Tillsammans med Lorentz kraftlag är de en grundpelare för att vi kan kommunicera med hjälp av elektromagnetism, radio, telekommunikation, mobiltelefoner, optik och elektriska kretsar. Eller ta Newtons rörelselagar. Med dem kan vi beskriva jordens väg runt solen, hur fotbollar och bilar rör sig eller en helt vanlig cykeltur en söndagseftermiddag i vårsolen.

Matematik är ett brett ämne och en viktig komponent i medicinsk forskning, DNA-analyser, GPS, telefoner, kryptering, betalkort, ekonomi, energiproduktion, hållfasthet i byggnader, prognoser, schemaläggning, statistik, logistik och mycket annat.

Matematik är också en grund för teknik. Tillsammans ligger dessa ämnen bakom automatisering, artificiell intelligens och digitalisering. Kryptering bygger på matematik och är en nödvändig komponent i det digitala samhället.

Men ett digitalt samhälle är sårbart. De senaste åren har samhällsfunktioner blockerats av dataintrång i ett antal olika länder. När vi bygger ett digitalt samhälle vill vi bygga det robust och då behövs människor som kan teknik och som vill jobba med dagens system och framtidens kryptering.

Det finns uppgifter som tyder på att teknikintresset hos unga tjejer tycks avta och att färre väljer en teknikutbildning

Matematik och teknik går hand i hand och det som händer inom teknikområdet i Sverige ser lovande ut. Inför hösten 2020 var det enligt UHR och IVA fler unga än tidigare som ville testa ingenjörsyrket. Men i dagsläget efterfrågar teknikbranschen mer IT-kompetens än vad som verkar finnas tillgängligt i Sverige idag och könsfördelningen är fortfarande ojämn. Det finns uppgifter som tyder på att teknikintresset hos unga tjejer tycks avta och att färre väljer en teknikutbildning.

Varför finns det inte fler kvinnliga förebilder kopplade till matematik och teknik i svenska filmer och romaner? Och varför finns det överhuvudtaget så få skildringar av dessa områden? Förebilder i både fiktiv och verklig form är viktigt för att inspirera unga att välja utbildning.

Rapport från UHR: Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 Länk till annan webbplats.

IVA:s praktikprogram Tekniksprånget: Rekordstort intresse för ingenjörsyrket bland unga Länk till annan webbplats.

Ny Teknik: AI ska få fler tjejer att utbilda sig till ingenjörer Länk till annan webbplats.


Mer om skribenten

  • Civilingenjör med forskarutbildning

    Martin G Ljungqvist är civilingenjör med forskarutbildning, han arbetar med algoritmer inom teknikbranschen och är aktuell med romanen Rubinkretsen.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Barkeman

Ett enkelt föremål kan berätta en stark historia. Nobelprismuseets nya utställning innehåller över 280 saker från Nobelpristagare, ting som vittnar om märkvärdiga upptäckter och li...

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...