Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Jane Wingren står på en bro

Jane WIngren undervisar i akademiskt skrivande på Språkcentret vid Åbo Akademi.

NYHET

Jane Wingren ny krönikör i Curie

Hon skriver om hur det är att arbeta vid ett svenskspråkigt universitet i Finland. Jane Wingren arbetar som universitetslärare på Språkcentret vid Åbo Akademi och undervisar bland annat om akademiskt skrivande och i svenska som andra språk. På sin fritid ägnar hon sig åt att resa och läsa och ger sig gärna ut i bärskogen.

Vad arbetar du med?
Jag arbetar som universitetslärare på Språkcentret vid Åbo Akademi. Till mina arbetsuppgifter hör att undervisa om akademiska diskurser med fokus på akademiskt skrivande, att skrivhandleda och språkgranska samt att undervisa i svenska som främmande språk. Jag finner det mycket intressant att fördjupa mig i de olika akademiska diskurser som råder vid olika ämnen och fakulteter, och mitt främsta intresse är förstås hur jag kan förmedla den kunskapen till mina studenter. För tillfället arbetar jag även med ett projekt som kallas Bron och som är tänkt att underlätta övergången mellan gymnasiestudier och högskolestudier.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Mitt intresse för skrivandet och läsandet av texter väcktes redan under mina första skolår. Det bästa jag visste var att skriva uppsatser och jag var enormt avundsjuk på vår lärare som fick läsa allas uppsatser. Det var då som jag bestämde mig för att jag skulle bli lärare så att även jag skulle få läsa andras uppsatser. Jag kan även tillägga att jag hade för mig att det skulle var kul att rätta prov, men på den punkten misstog jag mig fullständigt.

Vad gör du helst när du är ledig?
När jag är ledig upptäcker jag gärna världen och njuter av möten med andra människor och av spännande matupplevelser, helst genom att resa till olika delar av världen, men i brist på bättre duger även böckernas värld. Om jag verkligen vill koppla av åker jag med min familj till sommarstugan och om det är rätt tidpunkt för det ger jag mig gärna ut i bärskogen.

Vad läste du senast?
Det senaste jag läste var Dolken från Tunis av Agatha Christie.

Vad tänker du skriva om?
Jag kommer bland annat att blogga om hur det är att arbeta vid ett finskt universitet och om mitt projekt Bron.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag hoppas att mitt blogginlägg om projektet Bron leder till att lärare och forskare tar kontakt med mig och kommer med tips och idéer för projektet.

Läs krönikor av Jane Wingren i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Nyhet 8 januari 2015

Redaktionen

Hon skriver om de indoeuropeiska språkens ursprung och hur det är att etablera sig som ung forskare. Jenny Larsson är docent vid Stockholms universitet och forskar om de baltiska s...

Nyhet 2 november 2020

Redaktionen

Han skriver om samhällsvetenskaplig forskning och akademiskt skrivande. Johan Alvehus är docent och lektor vid Lunds universitet och forskar om ledning av organisationer. På sin fr...