Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Linus Salö framför en lada

Linus Salö är sociolingvist vid KTH och forskar om akademikers inblandning i tillkomsten av policyer och vetenskapens sociala verkningar.

NYHET

Linus Salö ny krönikör i Curie

Han skriver om kunskapspolitik och språkanvändning i akademiska sammanhang. Linus Salö är sociolingvist vid KTH och forskar om akademikers inblandning i tillkomsten av policyer och vetenskapens sociala verkningar. På sin fritid umgås han med sina barn och läser böcker.

Vad forskar du om?
– Just nu: akademikers inblandning i tillkomsten av policyer, och vetenskapens sociala verkningar mer allmänt. Det rör alltså frågor om den akademiska – särskilt humanvetenskapliga – kunskapens betydelse, effekter och värden.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag tycker att det är givande att försöka förstå de världar jag är en del av. Forskning om forskning är även viktig för forskningens autonomi, eftersom den har potentialen att förhindra att diskussionen om forskningens villkor överlämnas helt åt andra. Jag har tidigare intresserat mig för vetenskapliga discipliners historiska utvecklingar – exempelvis hur de förhållit sig till skiftande föreställningar om kvalitet, genomslag, samhällsrelevans, internationalisering med mera på den forskningspolitiska arenan.

Sedan upplevde jag att den nygamla idén om samverkan dök upp som gubben i lådan, för att snabbt göra kometkarriär som modeglosa. Samverkan skulle plötsligt mätas och värderas – och detta samtidigt som vi skulle få grepp om vad det var. Här tyckte jag att jag borde kunna bidra med viktiga perspektiv. Särskilt angeläget tyckte jag att det var att beforska de samhällsinbäddade humanvetenskaperna, som ett sätt att ge röst åt deras förutsättningar och erfarenheter. Mycket av det som tänks och sägs inom forskningspolitiken har andra vetenskapsområden som förlaga, men det går att ändra på.

Vad gör du helst när du är ledig?
– Umgås med mina ungar. Och läser böcker i mina kunskapsintressens utmarker, i den mån det kan kombineras med det första.

Vad läste du senast?
– Don Kulicks nyutkomna A Death in The Rainforest: How a Language and a Way of Life Came to an End in Papua New Guinea. Rekommenderas!

Vad tänker du skriva om?
– Det blir nog en del om kunskapspolitik och universitetens betydelse – obemärkta former av samverkan och forskningsgenomslag och liknande. Och jag kan nog inte hålla tassarna borta från frågan om språkanvändning i akademiska sammanhang, och språkfrågans intrassling i frågor om kunskapsproduktion, karriärvägar och annat.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
– Jag ser det som en möjlighet att göra några inspel i de intressanta diskussioner som pågår om forskningens villkor och universitetens roll i samhället. Fler berörda forskare borde delta i sådana samtal, och jag hoppas mina blogginlägg kan generera både medhåll och mothugg, eftersom båda behövs för en livaktig diskussion om sådant som angår oss.

Läs krönikor av Linus Salö i Curie.

Relaterat innehåll

Debatt 4 december 2023

Mats Bergman

Under de närmaste tio åren beräknas antalet unga vuxna öka med 15–20 procent. Det är nu hög tid styra om så att arbetsmarknadens behov och studenternas intresse spelar en större ro...

Krönika 27 november 2023

Hur många vetenskapliga texter finns det som definierar en forskare? Bengt Johansson skriver om böckerna som verkligen betytt något för honom.

Debatt 13 juni 2023

Nils Hannerz, Ikem

Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – kräver att regeringen återställer anslagen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Industrins gröna omställn...