Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Här är framtidsreceptet för ett kunskapssamhälle i världsklass

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det politiskt går att identifiera framstående forskning för att nå snabba resultat.

Två män i kostym och slips, den högra bär glasögon

Göran Arrius och Mats Ericson

Forskningen ska vara fri och oberoende från politisk styrning och finansieras långsiktigt. Det skapar en hållbar arbetsmiljö och en tryggare arbetsmarknad för forskarna då lärosätena kan erbjuda fasta anställningar. Det är ett framtidsrecept för ett kunskapssamhälle i världsklass.

Näringslivets, offentliga sektorns konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling är beroende av att Sverige förblir ett kunskapssamhälle i världsklass. Det kräver bland annat en tydlig koppling mellan högskoleutbildningen och forskningen. De som lämnar högskolan ska både ha de senaste kunskaperna, ett vetenskapligt förhållningssätt och förmågan att tillämpa kunskaperna på arbetsmarknaden. En forskningsnära högskoleutbildning ger studenter de verktyg som krävs för att modernisera och utveckla samhället.

Forskning och högskoleutbildning hänger ihop, men idag ses det ofta som två olika spår. Den stora andelen externa forskningsmedel bidrar till en sådan uppdelning. Samtidigt ger forskning status, medan undervisningen värderas ned. Båda ska värderas högt och har utrymme att utvecklas i högskolan. Då behövs det bland annat en större andel direkta forskningsanslag till högskolan.

Men ökade direkta forskningsanslag behövs också för att forskare ska få goda anställningsvillkor och utrymme att göra ett bra jobb. Idag bedrivs mycket forskning av korttidsanställda forskare vars anställningar varvas med perioder av stipendiefinansiering. Forskningsprojekten drivs med en planeringshorisont av sex månader. Osäkerheten i anställningen och kortsiktigheten i många forskningsprojekt kan ha negativ inverkan på forskningens kvalitet. De externa medlen blir också styrande och kan försvåra den fria och oberoende forskningen.

Det finns en övertro att det politiskt går att identifiera framstående forskning för att nå snabba resultat.

Forskningspolitiken ska vara långsiktig. Det finns en övertro på att det politiskt går att identifiera framstående forskning för att nå snabba resultat. I själva verket är det svårt att politiskt styra fram tekniska framsteg. Grundforskningen ska vara fri och oberoende från politisk styrning och finansieras långsiktigt. Med ökad ekonomisk trygghet kan lärosätena också ge personalen ökad trygghet i form av riktiga anställningar. Det skapar goda och långsiktiga förutsättningar för forskare att aktivt bidra till att Sverige blir ett kunskapssamhälle i världsklass.

Vi vill att de direkta anslagen till lärosätena ska öka. Högskolorna får idag mindre än hälften av forskningen finansierad via direkta anslag och måste därför lägga ned stora resurser på att söka anslag från externa finansiärer. Det avser ett visst projekt och en viss tid, vilket gör att anställningsvillkoren blir tidsbegränsade och osäkra.

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag. Då kan lärosäten ge studenterna bra baskunskaper och en grund för långsiktig utveckling av samhället. Det blir lättare att kombinera forskning och undervisning och det underlättar samverkan med omvärlden. Framförallt kan medarbetarna få anständiga arbetsvillkor som i sin tur skapar förutsättningar för fri och oberoende forskning av hög kvalitet. Det gör att Sverige kan fortsätta att utvecklas som kunskapsnation.

Göran Arrius, ordförande Saco

Mats Ericson, förbundsordförande SULF

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Valdebatt 2018

Inför riksdagsvalet hösten 2018 har Curie bjudit in ett antal aktörer i forskarsamhället att ge sin vision av forskningspolitiken under nästa mandatperiod. Hur skulle regeringen kunna skapa bättre villkor för svensk forskning?

Läs hela debattråden

Relaterat innehåll

Debatt 4 december 2023

Mats Bergman

Under de närmaste tio åren beräknas antalet unga vuxna öka med 15–20 procent. Det är nu hög tid styra om så att arbetsmarknadens behov och studenternas intresse spelar en större ro...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Krönika 27 november 2023

Hur många vetenskapliga texter finns det som definierar en forskare? Bengt Johansson skriver om böckerna som verkligen betytt något för honom.