Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Researching the Worlds Knowledge på British Library

Befinner mig sedan några dagar tillbaka i London och mer specifikt på British Library, skriver Annika Olsson.

Jag är inte ensam; vi är runt 1200 läsare per dag som strömmar in till ett av världens största bibliotek för att ”explore/researching the World’s Knowledge” som deras motto lyder. Dessutom använder 16 000 användare olika delar av bibliotekets nätresurser dagligen.

Även om mottot är ett tydligt uttryck för landets koloniala historia och säger oss något om hur dagens kunskapsvärld och akademi är organiserad, så går det inte att bortse från att biblioteket rymmer enorma skatter (150 miljoner ting, växer med omkring 3 miljoner ting/år) och att det är mycket användarvänligt, tillgängligt och viktigt.

För min del är det just nu deras oral history-samling som är intressant. Jag sitter och skriver på en artikel om hur fältet har utvecklats sedan 1960-talet, och har både tillgång till vetenskapliga studier och en mängd intressanta intervjuer att lyssna på.

Snubblar dessutom över inspirerande ljudklipp: alldeles nyss lyssnade jag exempelvis på Christabel Pankhurst som 18/12 1908 talade om ”Suffrage for Women”. Historiens vingslag och en rejäl påminnelse om att det är vi människor som gör historien och samhället.

Mer om skribenten

  • Filosofie doktor i litteraturvetenskap

    Hon skriver om forskningens demokratiska uppdrag och sin vardag som prefekt, lärare och forskare. Annika Olsson forskar om demokrati, jämställdhet och jämlikhet.

Relaterat innehåll

Nyhet 11 januari 2023

Anders Nilsson

För att leva upp till idealen om öppen vetenskap behövs en ny och mer storskalig form av kvalitativ forskning. Det menar Stanfordprofessorn David Grusky som ingår i ledningen för p...

Debatt 22 november 2022

Chalmers, ESS, SSF, Teknikföretagen

Bredda användningen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till nya forskningsområden och till forskare och grupperingar utanför akademin. Det skulle öka företagens konkurrensk...

Nyhet 24 maj 2022

Helena Östlund

Sverige har många värdefulla register och datakällor som kan tjäna som unikt underlag i forskning kring pandemin – om de bara vore mer tillgängliga. Därför byggs nu en ny infrastru...