Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Vad är hälsa?

Visste du att både EU och Sverige försöker förändra sin hälsoekonomi för att rädda sina sjukvårdssystem? Både i Sverige och Europa, där kostnaderna för sjukvård ökar, finns ett uttalat behov av att förändra sjukvårdsekonomin från reaktiv till preventiv, skriver Anna Birgersdotter.

Enligt WHO så kan 80 procent av alla kroniska sjukdomar som diabetes, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar samt 40 procent av alla cancerfall länkas till livsstil. Det betyder att de sjukdomar som kostar vårt hälsoekonomisystem mest kan förebyggas och förhindras med livsstilsval. I Europa ökar dessa sjukdomar, i takt med en växande äldre population.

Patientlagen trädde i kraft 2015 och syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens delaktighet. I Sverige är vi väldigt tydliga med att sjukvård är ämnat för patienter, alltså personer som har en diagnos. En kompis till mig läste psykologi på Karolinska institutet, hon fick knappt gå i terapi under sin utbildning för att “hon var ju inte patient”. Som jag skrivit tidigare hade jag konstant migrän i flera år. Men eftersom den diagnosen inte existerade så var jag “frisk” enligt systemet, trots att jag behövde äta en hög dos epileptika dagligen för att klara av mitt liv.

Vår uppgift är att skapa ett helt nytt preventivt system som stöttar människor att ta ansvar för sin egen hälsa. Min undran är hur vi kollektivt ska göra detta skifte i tanken. Det system vi har idag är flera tusen år gammalt. Förr i världen när du var sjuk gick du till ett tempel och offrade eller till en klok gumma och blev rotdragen. Numera går vi till en läkare. Någon annan har alltid vetat bättre. Dessutom har apoteken sett likadana ut i flera 100 år (tänk på det nästa gång ni besöker Skansen).

Det finns utmaningar. När individen blir utövare av medicin ställs nya krav på allmänhetens kunskapsnivå för att navigera och tillgodogöra sig forskning, på deras nivå av självledarskap, och det blir det nya systemets uppgift att stötta dem i detta.

Implementeringen av det nya systemet innebär dubbla kostnader under en period då både det reaktionära och preventiva systemet kommer att samexistera under skiftet.

Dessutom är hälsa komplext. I vårt binära frisk eller sjuk så är frisk samma sak som frånvaro av en diagnos. Men för de flesta är hälsa mer komplext, något som är förknippat med livskvalitet, en frihet att kunna ta del av livet på det sätt vi önskar. Att vara frisk kanske inte är samma sak som att vara vid god hälsa.

Det finns aktörer (men i nuläget förvånansvärt få) som aktivt arbetar för denna förändring. Värt att nämna är “Health Integrator” som är ett digitalt ekosystem där individer matchas med hälsopedagoger för att guidas i sin egen hälsopraktik. Jag själv har hittat en approach via min crossfitbox (crossfit medis), som innovativt använder flera digitala hjälpmedel för att jag själv ska kunna ta kontroll över min träning och hälsa.

Jag tycker det här är spännande och inspirerande, det kittlar min fantasi att vi om 50 år kan ha ett helt nytt sätt att arbeta med hälsa-sjukvård. Sverige är ledande på digital hälsa. Vi har goda möjligheter att, via de förändringar som den digitala transformationen skapar, hitta nya ytor för att utveckla det nya systemet.

Mer om skribenten

  • Anna Birgersdotter

    Projektsamordnare på enheten för bioentreprenörskap

    Hon skriver om forskningskommunikation och kommande förändringar inom hälsa och sjukvård. I sitt arbete utvecklar Anna Birgersdotter nya utbildningar inom hälsa och kommunikation och skapar mötesplatser för dialog. .

Du kanske också vill läsa

Nyhet 5 februari 2024

Charlie Olofsson

Allt mer forskning som berör samer görs i samverkan med samiska organisationer, men det är ingen självklarhet. I länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada är samverkan däremot ...

Nyhet 6 november 2023

Carina Järvenhag

Nu ska patientmedverkan i forskningsstudier få en starkare ställning. Den europeiska patientakademin, EUPATI, lanserar en utbildning i Sverige som ska öka patienternas kunskaper. E...

Krönika 24 oktober 2023

Undvik förrädiska förkortningar, skapa en emotionell budget och se till att mötas i ögonhöjd. Anna Sarkadi skriver om brukarmedverkan och vad som krävs när kollegorna i projektet i...