Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Väck ungdomars nyfikenhet med hjälp av unga förebilder

Vi föds alla nyfikna. Barn frågar om allt, petar på allt, ja till och med smakar på allt. För barns inlärning spelar nyfikenheten en stor roll för att förstå världen och allt runtomkring sig, skriver Linnea Suomenniemi.

Men med åren, då skolarbetet blivit en rutin, ser det ut som att vi tappar en del av den där nyfikenheten för att djupare förstå vår omvärld. När många ämnen i skolan enbart handlar om räkneexempel, ekvationer och memorerande inför prov är det lätt att fastna i att bara lära sig det specifika ämnet för att ta sig vidare i skolan. Utan att se potentialen i vad man kan göra själv med hjälp av det man lärt sig. Och viktigast av allt, att eleverna inte ser det roliga med att utnyttja sina kunskaper för att tänka och experimentera själva med enbart fantasin som gräns.

Jämfört med när jag var tonåring finns idag otroligt många fler möjligheter för unga att ta till sig information utanför skolans lokaler, tack vare internets utveckling. Att lära sig programmera, förstå hur en dator fungerar eller hur cellerna i kroppen kommunicerar med varandra är bara en googling bort och det finns oändliga möjligheter att fördjupa sig i olika ämnen. Men det är inte alla som ser den möjligheten eller förstår vad mer man kan göra med den kunskap man besitter. För att på nytt väcka nyfikenheten till liv krävs det ofta att unga kommer i kontakt med någon som inspirerar, visar vägen och de möjligheter elever har att ta kunskapen från skolan och med sin kreativitet ta allt man lärt sig ett steg längre. Vi har många inspirationskällor från idrottsvärlden och artistvärlden, men var finns alla förebilder inom forskningen?

Förebilder kan verkligen spela en avgörande roll för hur ungdomar själva formar sina intressen och mål i livet. Om jag själv inte haft en så stark förebild i familjen som inspirerat mig kanske jag aldrig blivit civilingenjör. Att lyfta fram förebilder, speciellt unga förebilder, kan fungera som en morot för unga att våga testa på programmering, sätta sig in i fysiken bakom ett svart hål eller kanske lära sig hur man extraherar dna från en kiwi och vidare bidra till att få mersmak för forskning. Att lyfta fram ungdomars prestationer är därför av stor vikt, det behöver ske mycket oftare i media än det gör idag. Det är också en strategi som vi i Unga Forskare använder för att visa att forskning och experimenterande inte enbart är förbehållet forskare med år av erfarenhet på universitet. Att man som ung också kan bedriva egna projekt som anknyter till forskning.

Skolan är en viktig bas för att lära sig grundläggande kunskaper i olika ämnen. Den är dock inte alltid så bra på att inspirera och väcka nya tankar. Men intresset för att forska behöver inte komma från skolan, jag ser ett värde i att unga provar på forskning utanför skolans ramar utan betygssättning eller andra krav. Att det enbart är deras eget intresse som driver dem. Kanske kan ungdomar hitta inspiration i att läsa om någon som bedrivit ett häftigt gymnasieprojekt och tävlat i Utställningen Unga Forskare? Ett instagramkonto som drivs av unga tjejer som vill lära sig koda? Eller varför inte en youtube-kanal där hela poängen är att bygga felfungerande robotar? Låt oss hjälpas åt för att lyfta fram personer som kan inspirera ungdomar runt om i Sverige, så att deras nyfikenhet väcks till liv igen och ger en bas för en framtida forskarkarriär!

Mer om skribenten

  • Linnea Suomenniemi

    Civilingenjör i teknisk nanovetenskap

    Hon skriver om ungas intresse för forskning och sina egna erfarenheter av forskarvärlden. Linnea Suomenniemi är civilingenjör och har arbetat som forskarassistent vid Technische Universität München.

Relaterat innehåll

Nyhet 7 juni 2023

Sara Hammarkrantz

Det går nästan inte en dag utan att du möter honom i media. Oscar Jonsson är doktor i krigsvetenskap och har blivit en av de viktigaste experterna på Rysslands krig mot Ukraina. –...

Krönika 31 maj 2023

Att forska om medier och politik och dessutom närma sig frågor om opartiskhet och objektivitet är att be om att bli ifrågasatt. Bengt Johansson skriver om sin väntan på Twitterstor...

Nyhet 22 maj 2023

Redaktionen

Hon skriver om sin forskning kring kunskapsresistens och vad det kan lära oss om folkbildning och forskningskommunikation. Julia Aspernäs är doktorand vid JEDI-lab vid Linköpings u...