Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Fempunktsprogram för en hållbar vetenskap: 4) Öppna, kritiska, offentliga samtal

Almedalsveckan i Visby med öppna seminarier och event beskrivs ofta som något unikt i både svensk och internationell press, skriver Annika Olsson.

Vem som helst kan slinka in och delta i ett samtal om vad som helst tillsammans med experter, ansvariga politiker och andra medborgare. Den sortens öppna, kritiska och offentliga samtal utgör grunden i och för den vetenskapliga verksamhet som i olika former bedrivs dagligen vid svenska högskolor och universitet.

Föreläsningar, seminarier, disputationer – det pågår ständigt öppna, kritiska offentliga samtal runt om i landet. Och tack och lov för det. För det öppna, kritiska och offentliga samtalet är en grundbult som vi måste skydda och värna (det är också den grundläggande anledningen till varför kulturtidskrifter behöver stöd av staten, för att anknyta till en annan just nu pågående diskussion).

Vi som professionella måste kunna gå i varandras fotspår och ha möjlighet att granska både den utbildning och forskning vi bedriver. Men vi måste också värna och vårda våra öppna och kritiska samtal som vem som helst kan delta i. Utan kritisk granskning och en kritisk diskussion där både svåra och obekväma frågor ställs i offentliga och öppna rum av olika slag, riskerar vetenskapen att tappa förtroende och underminera sin egen essens.

Mer om skribenten

  • Filosofie doktor i litteraturvetenskap

    Hon skriver om forskningens demokratiska uppdrag och sin vardag som prefekt, lärare och forskare. Annika Olsson forskar om demokrati, jämställdhet och jämlikhet.

Relaterat innehåll

Nyhet 7 juni 2023

Sara Hammarkrantz

Det går nästan inte en dag utan att du möter honom i media. Oscar Jonsson är doktor i krigsvetenskap och har blivit en av de viktigaste experterna på Rysslands krig mot Ukraina. –...

Krönika 31 maj 2023

Att forska om medier och politik och dessutom närma sig frågor om opartiskhet och objektivitet är att be om att bli ifrågasatt. Bengt Johansson skriver om sin väntan på Twitterstor...

Nyhet 22 maj 2023

Redaktionen

Hon skriver om sin forskning kring kunskapsresistens och vad det kan lära oss om folkbildning och forskningskommunikation. Julia Aspernäs är doktorand vid JEDI-lab vid Linköpings u...