Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

En trygg nod i ett föränderligt landskap

Min sista krönika slutar i en förhoppning om en ny början. En vision om en akademisk aktör som formerar sina styrkor och som tydligare tar sitt ansvar. Att universitet och högskolor axlar rollen i ett samhälle drivet av kompetens, skriver Helena Åkerberg.

Just nu när det är lite dimmigt på flera fronter. Med migrationsströmmar och klimatförändringar kan det behövas en trygg nod för en faktabaserad diskussion. Tänk dig akademin som en samlad aktör – att forskningskompetens inom aktuella områden samlas och enas om prioriteringar. En kompetent diskussionspartner som vågar problematisera och som kan förklara. Och med förmåga att se bortom gängse lösningar.

Det är inte enkelt att fånga allas uppmärksamhet i en värld som brusar. Där kriserna rasar samtidigt som tv-tablåerna fylls av matlagningsprogram. Men jag kan ändå inte låta bli att undra – när kommer vetenskapssamhället att representeras av en samlad nyanserad röst i media och inte av sporadiskt intervjuade professorer? I sin bästa form kan akademin på så vis skapa fundament för en kontinuerlig höjning av diskussionsnivån.

Men är det tillräckligt att prata? Kanske är det dags att trygga samhällets utveckling genom att akademisk utbildning och fortbildning blir ett givet inslag genom hela yrkeslivet? För ingen tror nog längre att det med dagens skenande utvecklingstakt kommer att räcka med utbildning i yrkeslivets början. Att hela tiden ge yrkesverksamma utbildning skulle ge såväl offentlig sektor som svenskt näringsliv direkt tillgång till färsk kunskap från den internationella forskningsfronten. Vågar vi ta risken att inte ta tillvara de lärdomar som erövras genom de miljarder som årligen investeras i forskning?

Låt personer med erfarenhet från olika sektorer kliva in i akademin via forskning eller utbildning. Det leder till att fler relevanta frågeställningar angrips med vetenskapliga metoder och integreras i utbildning. Nyttan är självklar och ömsesidig – en akademisk aktör med ökad insikt om omvärlden och kompetenta yrkesverksamma med förståelse för den kunskap akademin förmedlar. Formerna finns redan i flera olika varianter. Men, vem kör?

Jag efterlyser en synlig akademisk aktör, med grundforskning som drivkraft, som kan arbeta för kvalificerad samverkan genom forskning och utbildning. En trygg hand att hålla i när samhället förändras.

Mer om skribenten

  • Helena Åkerberg

    Forskningsrådgivare

    Hon skriver om sina iakttagelser från gränslandet mellan forskare och finansiär. I sitt arbete ger Helena Åkerberg forskare stöd i frågor som rör extern finansiering. Hon forskade tidigare om hur vår aptit regleras.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 5 mars 2019

Anders Nilsson

Hur knepig är samverkan mellan akademin och andra delar av samhället? Curie bad en kommun, ett ideellt förbund och en professor som är van att arbeta med industrin att berätta om s...

Nyhet 6 september 2017

Redaktionen

Hon skriver om gränslandet mellan forskning och samhället och om hållbara transportsystem. Anna Pernestål Brenden forskar på KTH om självkörande fordon och mobilitetstjänster. På s...

Nyhet 11 maj 2017

Redaktionen

Han skriver om nationalekonomi, politik och vetenskapliga metodfrågor. Robert Östling forskar vid Institutet för internationell ekonomi och studerar bland annat effekten av plötsli...