Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Eva Annell

Nyhet 17 juni 2024

Eva Annell

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård har alltid varit intresserad av kultur och strävar efter att studenterna ska utvecklas som människor. Han värnar om akademisk frihet och v...

Nyhet 5 december 2023

Eva Annell

Anna Sjöström Douagi älskar forskningsmiljön, men lusten att skapa internationella samarbeten är ännu större. Nu arbetar hon med strategiska initiativ vid Nobelstiftelsen och är bo...

Nyhet 14 november 2023

Eva Annell

Läkemedelskemisten Anna Karin Belfrage lämnade akademin för att bli farmaciutredare vid Läkemedelsverket. Hon fann en dynamisk arbetsplats med fokus på att samarbeta och lära nytt.

Nyhet 4 oktober 2023

Eva Annell

De som forskar på kunglighet och monarki blir ofta kontaktade av journalister, men får sällan tala om sitt expertområde. För att nå ut med sin forskning har några av dem skapat en ...

Nyhet 9 maj 2023

Eva Annell

Under sin långa karriär har Hercules Dalianis sett framtidens verktyg bli vardagsmat. Han är professor i data- och systemvetenskap och forskare inom klinisk textmining. Målet är at...

Nyhet 25 januari 2023

Eva Annell

Innan dataspelsforskaren Mirjam Palosaari Eladhari upptäckte spelvärlden läste hon både beteendevetenskap och litteraturvetenskap. Det är hon tacksam för nu. Hon förstår berättande...

Nyhet 28 november 2022

Eva Annell

A Beginner’s Guide to Swedish Academia heter Sveriges unga akademis handbok för utländska forskare. Enkelt och tydligt informeras om allt från akademiska titlar och finansiering ...

Nyhet 24 oktober 2022

Eva Annell

Statsvetaren Abrak Saati föddes i Teheran och tänker varje dag på vilken förmån det är att få leva i ett land som Sverige. Nu forskar hon på demokrati i små ö-nationer och hittar u...

Nyhet 12 oktober 2022

Eva Annell

Historikern Stefan Lundblad hade en morfar som berättade om livet förr och en historielärare som sköt med knallpulverpistol i klassrummet. Själv blev han museichef och nu ser han f...

Nyhet 7 juni 2022

Eva Annell

Förväntningarna har alltid varit höga på historikern My Hellsing. Hon forskade framgångsrikt på elit och monarki, men blev till slut utbränd. Nu väljer hon noggrant sammanhang som ...

Nyhet 22 mars 2022

Eva Annell

Historikern Åsa Linderborg älskade att forska, men lockades ännu mer av att arbeta som journalist. Med åren har hon gjort sig ett namn som författare, röd debattör och kulturchef p...

Nyhet 19 januari 2022

Eva Annell

Outtalade regler och otydliga karriärvägar kan knäcka unga forskare. Åsa Morberg, vid Strömstad akademi vill se mer av karriärvägledning för både doktorander och disputerade. Hon h...

Nyhet 8 december 2021

Eva Annell

På Nobelprismuseet får kulturhistoriker Gustav Källstrand göra det han gillar mest. Han får både forska och sprida kunskap om de bedrifter och upptäckter som vunnit pris. Att det ä...

Nyhet 12 oktober 2021

Eva Annell

För fem år sedan doktorerade Linn Spross i ekonomisk historia. Nu jobbar hon i vården, utbildar sig till sjuksköterska och skriver skönlitterära böcker. Den senaste handlar om en h...

Nyhet 25 augusti 2021

Eva Annell

Rädd för att sticka ut hakan har barnläkaren Hugo Lagercrantz aldrig varit. Han har utvecklat neonatalvården i Sverige och stridit för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. ...

Nyhet 1 juni 2021

Eva Annell

Etnologen Rebecka Lennartsson växte upp i ett torp nära skogen och tyckte att städer var skrämmande. Nu är hon forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och aktuell med en bok om v...

Nyhet 19 april 2021

Eva Annell

Det var ett spännande jobb på tidskriften Forskning & Framsteg som fick historikern Henrik Höjer att lämna akademin för 20 år sedan. Han har aldrig ångrat sig, men skulle möjligen ...

Nyhet 8 februari 2021

Eva Annell

Hur var forskare som barn? Om det handlar boken Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn som rymmer 60 berättelser om forskares uppväxt och deras väg till forskningen. - Vi v...

Nyhet 20 januari 2021

Eva Annell

Linköpings universitets nya rektor Jan-Ingvar Jönsson har varit fascinerad av cellbiologi sedan tonåren. Han har forskat vid flera universitet, varit huvudsekreterare vid Vetenskap...

Nyhet 3 november 2020

Eva Annell

IForskaren Stefan Buijsman har alltid tänkt snabbare än andra och var bara 20 år när han doktorerade i matematisk filosofi. Nu funderar han på allt från vad matematik egentligen är...

Nyhet 30 september 2020

Eva Annell

Litteraturforskaren Virginia Langum studerar 1800-talets migranter och medicinska turister och berörs av deras öden. Själv har hon flyttat mellan USA och Europa flera gånger och up...

Nyhet 1 september 2020

Eva Annell

Historikern Aryo Makko växte upp i Tyskland och minns dramatiken vid återföreningen 1989. Nu leder han Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholm...

Nyhet 27 maj 2020

Eva Annell

För infektionsläkaren Fredrik Kahn innebär coronapandemin långa dagar med kliniskt arbete. Hans forskning får delvis stå tillbaka och Fredrik Kahn funderar på vad det innebär på sikt.

Nyhet 18 maj 2020

Eva Annell

Släkten dominerades av medicinska forskare, men Cecilia Holmgren ville gå sin egen väg och blev matematiker istället. Nu forskar hon på slumpgrafer som till exempel visar hur hemsi...

Nyhet 11 mars 2020

Eva Annell

Forskaren Hiranya Peiris växte upp i Sri Lanka där stjärnorna syntes tydligt på natthimlen. Nu forskar hon på vad som hände strax efter Big Bang och vad som sker med universum i fr...

Nyhet 15 januari 2020

Eva Annell

De nordiska länderna hävdar sig bra när det gäller grundforskning och har stora likheter i attityder och villkor. Bäst klarar sig Danmark vid en internationell jämförelse. − Jag t...

Nyhet 9 december 2019

Eva Annell

Tidigare har bilden av Alfred Nobel varit tillrättalagd, men författaren och journalisten Ingrid Carlberg har velat skildra honom som han var. I sin nya bok om honom beskriver hon ...

Nyhet 4 december 2019

Eva Annell

Fri grundforskning är samhällets investering för att möta det okända i framtiden. Det menar Lars Kloo, professor i tillämpad fysikalisk kemi. Curie har pratat med tre forskare om v...

Nyhet 12 juni 2019

Eva Annell

Hur ser grundforskningens ställning ut i Sverige och vad menar vi egentligen med grundforskning? Curie har pratat med Karin Markides, Mats Ulfendahl och Göran Blomqvist. Alla tre h...

Nyhet 15 maj 2019

Eva Annell

Grundforskning handlar om att finna ny kunskap, men begreppet har flera definitioner och uppläggen skiljer mellan olika forskningsfält. Mats Benner, professor i forskningspolitik, ...

Nyhet 13 mars 2019

Eva Annell

Ett matematiskt bevis kan vara kort och tydligt, men även elegant och vackert. Matematikdidaktiker Manya Sundström och kollegan Lars-Daniel Öhman har benat upp vad som kännetecknar...

Nyhet 13 februari 2019

Eva Annell

Juristen Mårten Schultz är inte rädd för att bryta mot konventioner. Han tittade på rättegångar som barn och målade graffiti i tonåren. Nu berättar han om juridikens värld i krönik...

Nyhet 22 januari 2019

Eva Annell

Det finns ett stort behov av mer forskning om vad som ger utveckling i låginkomstländer. Farmakologen Eleni Aklillu och fredsforskaren Stein Tönnesson ägnar sig åt utvecklingsforsk...

Nyhet 9 januari 2019

Eva Annell

Neurobiologen Gillian Einsteins karriärväg var långt ifrån given. Hon började med att studera konsthistoria och blev efter hand nyfiken på hur hjärnan bearbetar synintryck. Nu fors...

Nyhet 7 november 2018

Eva Annell

Som ung var biogeokemisten Örjan Gustafsson en fena på simning, en talang som gav honom möjlighet att plugga kemi på college i USA. Nu forskar han på Arktis permafrost och Asiens b...

Nyhet 8 oktober 2018

Eva Annell

Avsikter, vin och falska forskningsresultat är några av de ämnen som nationalekonomen Anna Dreber Almenberg utforskat hittills. Som beteendeekonom har hon frihet att röra sig över ...

Nyhet 21 augusti 2018

Eva Annell

Fysikern Ulf Danielsson fascinerades tidigt av rymden och fick sitt första teleskop när han var elva. Han vill förstå universums svarta hål och mörka energi, och är inte rädd för a...

Nyhet 21 mars 2018

Eva Annell

Seniorprofessor Yngve Gustafson är inte alltid populär hos läkare, men desto mer uppskattad av landets äldre. Mormor lärde honom alla människors lika värde och inom äldrevården gör...

Nyhet 21 februari 2018

Eva Annell

I USA startade debatten om sexuella trakasserier inom forskarvärlden redan 2014. Först kom en studie om trakasserier vid fältstudier, sedan avslöjades flera kända forskare med grov...

Nyhet 20 februari 2018

Eva Annell

För att förhindra sexuella trakasserier inom akademin behöver maktkoncentration och beroenden minska. Genusforskarna Anneli Häyrén och Fredrik Bondestam vill se tryggare anställnin...

Nyhet 7 februari 2018

Eva Annell

Susanna Rosis passion för hjärnforskning har fört henne från Florens i Italien till San Fransisco i USA. Där gör hon upptäckter som kan ge hjärnskadade och gamla människor minnet å...

Nyhet 10 januari 2018

Eva Annell

Doktoranden Angela Gui har alltid haft intressanta diskussioner med sin pappa förläggaren Gui Minhai. Nu forskar hon på samma ämne som han – kinesisk historia – samtidigt som hon g...

Nyhet 7 november 2017

Eva Annell

Professor Eva Hemmungs Wirtén är något så ovanligt som en litteraturvetare som specialiserat sig på immaterialrätt. Hon har alltid gått sina egna vägar och uppmanar humanister att ...

Nyhet 13 september 2017

Eva Annell

Nicklas Blomquist är uppväxt med motorsport och vann svenska mästerskapet i dragracing 2015. Nu forskar han på superkondensatorer, med målet att göra motorsporten grön.

Nyhet 24 maj 2017

Eva Annell

Kvinnor är i majoritet bland Europas studenter, men ändå är nästan 80 procent av professorerna män. Samarbetsorganisationen Science Europe har nu tagit fram en praktisk guide för a...

Nyhet 17 maj 2017

Eva Annell

Anders Hagfeldt kunde ha blivit pingistränare på elitnivå, men istället blev han professor i fysikalisk kemi och expert på kemiska solceller. Talangen för att coacha får han utlopp...

Nyhet 28 februari 2017

Eva Annell

Molekylärbiologen Siv Andersson blev fascinerad av DNA redan i tonåren. Hon har brutit ny mark inom sitt fält och vill nu förstå hela arvsmassan hos en bakterie. Sin energi hämtar ...

Nyhet 31 januari 2017

Eva Annell

När molekylärbiologen Johan Ankarklev var ung spelade han ishockey i Kanada. Nu ska han starta en egen grupp med malariaforskare vid Stockholms universitet. Han satsar på att skapa...

Nyhet 24 november 2016

Eva Annell

Språkhistorikern Jenny Larsson tar inget för givet och är tacksam för allt roligt hon får ägna sig åt. Hon skrev sin avhandling i smyg och drömmer om att hitta platsen där det indo...

Nyhet 24 oktober 2016

Eva Annell

De finns forskare som anser att lärosätets rektor ska ägna sig åt ceremonier och formalia, inte åt aktiv styrning. De forskare som Curie talat med håller inte med. De vill se stark...

Nyhet 20 oktober 2016

Eva Annell

Kraven på rektorer vid universitet och högskolor har förändrats med åren anser Kåre Bremer, utredare och tidigare rektor vid Stockholms universitet. Han vill se ledare som är bra p...

Nyhet 18 oktober 2016

Eva Annell

Att rekrytera en ny rektor till en högskola eller ett universitet är en utmaning och rektor måste leva upp till högt ställda krav. Curie tittar närmare på några av årets rekryterin...

Nyhet 15 september 2016

Eva Annell

Militärhistoriker Fredrik Thisner upplever att akademin kan vara både hård och orättvis, men själv har han haft medvind under karriären. Han är glad att han satsade på ett ämne som...

Nyhet 3 maj 2016

Eva Annell

Kriminologen Jerzy Sarnecki skulle gärna se fler äldre doktorander med livserfarenhet inom samhällsvetenskaperna. Själv har han både fått fly sitt land och arbeta hårt, men när han...

Nyhet 21 april 2016

Eva Annell

Utvecklingen för open access går snabbt. På biblioteket vid Linköpings universitet arbetar fem personer med att hjälpa forskare att publicera sig så att forskningen blir fritt till...

Nyhet 9 februari 2016

Eva Annell

Kolhydratforskaren Ulf Ellervik vill hitta nya sätt att bota cancer. Och skriver lustfyllda böcker för att visa allmänheten att kemi är spännande. Som barn byggde han ett kemilabb ...

Nyhet 13 januari 2016

Eva Annell

Heléne Lööw är docent i historia och mest känd för sin omfattande forskning om fascistiska rörelser i Sverige. Redan som barn bestämde hon sig för att bli forskare och hon har inte...

Nyhet 5 november 2015

Eva Annell

Tomas Riad är ledamot i Svenska Akademien och språkforskare. Som ung ville han jobba med musik, men upptäckte att språk var minst lika roligt. Nu är han fonolog och forskar på hur ...

Nyhet 20 augusti 2015

Eva Annell

Forskaren Agnes Wolds morfar var Nobelpristagare och båda föräldrarna akademiskt lagda. Själv tyckte hon att det var töntigt att vara professor, men människokroppen fascinerade och...

Nyhet 29 juni 2015

Eva Annell

Nyfikenheten går som en röd tråd genom idéhistorikern Ronny Ambjörnssons liv. I tonåren hade han en lärare som var folkviseforskare och det väckte hans intresse för hur vanliga män...

Nyhet 2 juni 2015

Eva Annell

Sociologen Lena Sohls väg till forskarvärlden var inte spikrak, men väl där visste hon precis vad hon ville utforska. Den forskning som fanns om sociala klasser i Sverige kändes in...

Nyhet 28 maj 2015

Eva Annell

Forskningsmiljön Nanovetenskap och nanoteknik vid Chalmers Tekniska högskola får högt betyg av expertpanelen som utvärderat satsningen på strategiska forskningsområden. Bakom framg...

Nyhet 28 maj 2015

Eva Annell

Ledningens styrning har varit viktig, men inte avgörande, för forskningsmiljöernas framgångar. Det visar utvärderingen av satsningen på strategiska forskningsområden.

Nyhet 5 maj 2015

Eva Annell

När forskaren Monica Lind började studera miljötoxikologi var hon 35 år. Först då började hon förstå att sjukdomarna hos människor omkring henne under uppväxten kanske kunde bero p...

Nyhet 22 januari 2015

Eva Annell

Teknik och social förändring, genusvetenskap och energisystem för hållbar utveckling är relativt nya forskningsområden. Att ett ämne är ungt präglar till viss del verksamheten. Tre...

Nyhet 19 januari 2015

Eva Annell

Samhället förändras och nya forskningsområden uppstår. Tidigare innebar det ofta att nya vetenskapliga discipliner bildades, men nu är formeringarna lösare. Idéhistoriker Sverker S...

Nyhet 13 mars 2014

Eva Annell

Forskare som ska söka forskningsmedel kan få kvalificerade råd på nära håll. Enheter för forskningsservice hjälper till med allt från att ställa upp en budget till att finna nya fi...

Nyhet 4 december 2013

Eva Annell

Med medborgarforskning kan mängder av data samlas in över stora geografiska områden. Växtekologen Kjell Bolmgren är en av de forskare som nyligen fått hjälp att kartlägga höstens a...

Nyhet 1 oktober 2013

Eva Annell

Ett av litteraturforskaren Sara Danius många uppdrag är att bedöma forskningsansökningar för Vetenskapsrådet. Hon vill ge samhällsvetenskap och humaniora en större del av kakan och...