2021-01-19 Debatt

Finansiera dem som fått högsta betyg av ERC!

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetenskaplig kvalitet. Genom att återvinna dem kan vi bevilja stöd till framtida forskningsledare och samtidigt sporra fler forskartalanger att söka ERC-bidrag, skriver representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant.