Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Gyllene pyramidformad byggnad mot blå himmel.

Kan basanslaget användas som ett kvalitetsdrivande instrument? Den möjligheten behöver utredas menar Vetenskapsrådet. Foto: Takaharu Sawa

debatt

Replik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

Vi vill att regeringen låter utreda om, och i så fall hur, fördelning av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg.

porträttbild Katarina Bjelke

Katarina Bjelke. Foto: Johanna Hanno

Långsiktig forskningsfinansiering och utlysningar där forskningsmedel söks i konkurrens, utan specifika krav på vad forskningen ska handla om eller vilka resultat den ska leda till, är fundamentala för forskningens frihet och kvalitet. Precis som Jonas Fransson lyfter i sitt debattinlägg i Curie: Forskningsgenombrott kan inte kommenderas fram.

Men riktade satsningar kan behövas som komplement till de fria medlen ibland, för att till exempel bidra till lösningar på kända samhällsutmaningar. De ska dock inte göras på bekostnad av öppna, breda utlysningar. Att utlysningar är riktade innebär inte nödvändigtvis att de är smala. Vetenskapsrådet försöker alltid utforma riktade utlysningar så att de sökande själva väljer inriktning på projekten inom det utpekade området. Precis som vid öppna utlysningar är det forskningens kvalitet som är avgörande då ansökningarna bedöms.

Hur stor del av basanslagen som bör konkurrensutsättas eller hur detta i så fall bör genomföras finns det inga självklara svar på.

Jonas Fransson skriver också att Vetenskapsrådet vill styra forskningsmedel genom att konkurrensutsätta basanslagen med hjälp av kvalitetsindikatorer, något som är hans egen tolkning. Vad vi säger är att delar av lärosätenas nya basanslag skulle kunna fördelas utifrån kvalitet och kvalitetsutveckling. Därför föreslår vi i vårt inspel till den kommande forskningspropositionen att regeringen bör utreda om, och i så fall hur, basanslagets fördelning tydligare kan användas som ett kvalitetsdrivande instrument.

Hur stor del av basanslagen som bör konkurrensutsättas eller hur detta i så fall bör genomföras finns det inga självklara svar på. Det är komplexa frågor. Men det finns mycket vi kan lära oss av andra länders erfarenheter av nationella system för utvärdering av kvalitet och resursfördelning.

Katarina Bjelke, generaldirektör Vetenskapsrådet

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 5 mars 2024

Anders Nilsson

Hur lyckas man med sin Marie Curie-ansökan? Det vet Gabriele Greco och Konstantin Nestmann som båda fick 100 av 100 poäng och nu är anställda som postdoktorer i Sverige.

Nyhet 28 februari 2024

Keiko Snarberg

Att söka medel för forskning tar tid och kräver planering. Curie har bett tre erfarna forskare om tips på hur man skriver sin första ansökan för att öka chanserna att få den bevilj...

Debatt 21 februari 2024

Jonas Fransson, Uppsala universitet

Det går inte att styra forskningen så att den blir excellent och banbrytande. Om vi verkligen vill satsa på långsiktighet och nytänkande måste akademin och forskarna få tillbaka fö...