Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Inte Macchiarinis fel att KI tappat i rankning

Karolinska institutet har tappat i universitetsrankningen Times Higher Education. Men att skylla på Macchiarini-skandalen är en grov förenkling, skriver Jonas F Ludvigsson. Orsaken är snarare brister i undervisningen. Karolinska institutet ligger dessutom bättre på rankningen idag än när mätningarna började 2011.

Universitetsrankningar har blivit vår tids akademiska olympiska spel och tre rankningar anses finare än de andra: Times Higher Education (THE), Shanghai Rankings*, samt QS Rankings**. Tre gånger om året kommer således nya rankningar och antingen kraxar olyckskorpar över tappade placeringar eller så ser vi universitetsledningar sträcka på sig litet extra över en vunnen placering.

Ett tema i svensk press har dock varit att Karolinska institutet (KI) har dalat och att det är en konsekvens av Paolo Macchiarini.

Den 27:e september (2018) skrev TT (citerad via Svenska Dagbladet): ”Sedan 2016 har KI tappat totalt tolv placeringar [i Times Higher Education (THE) universitetsranking], vilket till stor del är en konsekvens av skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini.”

Detta uttalande reflekterar den diskussion som finns på internet om KI, Macchiarini och KI:s rankning. Men att hänvisa till Macchiarini är en grov förenkling och visar att många människor inte har förstått vad universitetsrankningar bygger på.

Om de tappade placeringarna vore Macchiarinis fel så skulle KI gå en ljus framtid till mötes eftersom man ju sparkat den skandalomsusade kirurgen(!). Att skylla på Macchiarini-affären är att göra det alltför lätt för sig; situationen är mer komplex.

Bild på sex diagram om rankning.

Ranking av Karolinska institutet 2011-2019. Figurerna bygger på data från Times Higher Education.

Om de tappade placeringarna vore Macchiarinis fel så skulle KI gå en ljus framtid till mötes eftersom man ju sparkat den skandalomsusade kirurgen(!)

Times Higher Education bygger på fem delområden: Undervisning, forskning, citeringar, inkomster från industrisamarbeten, och internationalisering. Figuren illustrerar hur dessa områden har utvecklats för KI under de senaste 9 åren (undantag internationalisering som började mätas 2012). När mätningarna började (THE redovisar data sedan 2011 på sin webbplats) låg KI på plats 43, idag ligger man på plats 40. Således en väldigt stabil placering.

Om man ser till utvecklingen av delområden så kan man dock se flera intressanta trender. KI får förhållandevis låga poäng för undervisning. Här låg universitetet för 8-9 år sedan på 65-70 poäng (av 100), men har nu halkat ned till 55. Området forskning har legat stilla sedan 2011, med en svacka kring 2014-2015 men därefter har KI tagit sig tillbaka upp. Antalet citeringar är KI:s glädjeämne. Artiklar skrivna av forskare på KI citeras mycket ofta och här ligger universitetet i den absoluta världs-eliten! Inkomsterna från industrin är låga ur ett internationellt perspektiv och nog det område som tillsammans med undervisning är det som hindrar KI från att ta kliv uppåt i rankning, medan vi gör förhållandevis bra ifrån oss vad gäller internationalisering.

I figuren har jag markerat år 2015 när Macchiarini-skandalen briserade. Macchiarini var en PR-mässig katastrof för KI, men framförallt i Sverige. Eftersom jag har en adjungerad professur vid Columbia University i New York besöker jag regelbundet det och andra amerikanska universitet. Bortsett från min egen amerikanska postdoc som regelbundet vistats vid KI, har jag nästan aldrig träffat någon som hört talas om Macchiarini, bortsett från att han sol-och-vårat en amerikansk journalist! Men oavsett om de hade känt till Macchiarini eller ej så bygger inte THE:s rankning på rykte utan på helt andra faktorer!

KI är förstås inte det enda universitetet i Sverige. Som jämförelse har jag lagt in Stockholms universitet i figuren. Även för det universitetet ses vissa variationer i placering, och faktum är att om det är något universitet i Stockholm som dalat sedan Macchiarini-affären verkar det vara Stockholms universitet, och där var inte Macchiarini verksam alls!

Det är alltså inte Macchiarinis fel att KI inte ligger ännu bättre till i rankningen, utan snarare är det på grund av en bristande undervisning. KI behöver stärka sin undervisning, men inte för att klättra i rankningen utan för att studenter är värda en bra undervisning! Studenter bidrar på sikt till KI:s och Sveriges konkurrenskraft och än viktigare: det är studenterna som i framtiden ska ta hand om oss när vi blir sjuka!

Jag hoppas att en framtida diskussion av svensk universitetsrankning ska bygga på fakta och inte på tyckande.

Jonas F Ludvigsson
Professor vid Karolinska institutet och barnläkare i Örebro

Fotnot. I THE:s rankning inom medicin ligger KI på plats nummer 15 i världen (bortsett från University of Melbourne är KI därigenom främsta universitet i världen utanför USA och Storbritannien).
*Shanghai Ranking: KI ligger 44 totalt och 19 inom medicin.
**QS rankar bara KI inom delområden eftersom universitet bara verkar inom medicin. För området klinisk medicin rankas KI som nr 6 i världen.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 6 mars 2024

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet

Vi vill att regeringen låter utreda om, och i så fall hur, fördelning av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i e...

Krönika 14 februari 2024

Med kroppen i rörelse kan vår hjärna i lugn och ro ägna sig åt något den – än så länge – är världsbäst på. Att tänka fritt. Åsa Mackenzie skriver om friskvårdtimmens betydelse för ...

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...