Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Anders Nilsson

Nyhet 5 mars 2024

Anders Nilsson

Hur lyckas man med sin Marie Curie-ansökan? Det vet Gabriele Greco och Konstantin Nestmann som båda fick 100 av 100 poäng och nu är anställda som postdoktorer i Sverige.

Nyhet 28 mars 2023

Anders Nilsson

Fattigdomsbekämpning och utveckling i låginkomstländer är ämnen som engagerar, inte minst unga människor. Curie har samtalat med tre utvecklingsforskare om fältets dragningskraft o...

Nyhet 11 januari 2023

Anders Nilsson

För att leva upp till idealen om öppen vetenskap behövs en ny och mer storskalig form av kvalitativ forskning. Det menar Stanfordprofessorn David Grusky som ingår i ledningen för p...

Nyhet 19 december 2022

Anders Nilsson

Gabriella Stenberg Wieser forskar om planeter, månar och kometer och folkbildar om fysik i SVT:s Fråga Lund. Filmstjärna, journalist eller generalsekreterare i FN var hennes karri...

Nyhet 12 april 2021

Anders Nilsson

På andra försöket lyckades Mikael Lundqvist få ett ERC Starting Grant. Även om det är mycket jobb med ansökan vill han gärna rekommendera andra att söka. Hans forskning om arbetsmi...

Nyhet 24 februari 2021

Anders Nilsson

För många forskare sammanfaller de osäkra åren efter disputation med den tid i livet då man bildar familj. Det kan vara psykiskt tufft konstaterar Marcus Björling, forskare på LTU,...

Nyhet 23 september 2020

Anders Nilsson

På några år har storskalig proteinanalys blivit ett nytt, viktigt fält inom biomedicin. Det är ett stort steg, jämförbart med när det blev möjligt att studera hela genomet istället...

Nyhet 6 maj 2020

Anders Nilsson

Hur påverkas forskningen när samhälle och arbetsplatser inför restriktioner på grund av pandemin? Curie har talat med tre forskare som inte kan stanna hemma helt.

Nyhet 25 mars 2020

Anders Nilsson

Svensk forskning om forskningsetik får dela på 25 miljoner kronor. Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien gör en gemensam utlysning som öppnar i april.

Nyhet 13 november 2019

Anders Nilsson

Vetenskapsrådet tvingas till hårda besparingar inom nationell forskningsinfrastruktur. Den viktigaste anledningen är den låga kronkursen, som innebär ökade kostnader för internatio...

Nyhet 23 oktober 2019

Anders Nilsson

För att knyta ihop data om forskningsprojekt, finansiärer, individer och lärosäten behövs ett system för forskningsinformation – ett CRIS. Det gör forskningen mer synlig, samtidigt...

Nyhet 5 mars 2019

Anders Nilsson

Hur knepig är samverkan mellan akademin och andra delar av samhället? Curie bad en kommun, ett ideellt förbund och en professor som är van att arbeta med industrin att berätta om s...

Nyhet 26 februari 2019

Anders Nilsson

Förväntningarna på forskare att samverka med det omgivande samhället har ökat de senaste tio, femton åren – men många vittnar också om vilka utmaningar det innebär. Jonas Stier fo...

Nyhet 12 april 2018

Anders Nilsson

Hur vet vi om Sverige som forskningsnation är på rätt väg? Nyligen presenterade Vetenskapsrådet ett förslag på en rad indikatorer – mått – som ska visa hur väl Sverige uppfyller de...

Nyhet 28 februari 2018

Anders Nilsson

Att som forskare känna att man har mycket mer att ge, men bli motarbetad på grund av sin ålder. Att som prefekt behöva neka någon en tjänst, ett rum, en doktorand. Curie har talat ...

Nyhet 26 februari 2018

Anders Nilsson

Antalet anställda forskare över 65 år på svenska lärosäten har blivit flera gånger större på bara ett decennium. För universiteten är det en delikat balansgång att både ta tillvara...

Nyhet 13 december 2017

Anders Nilsson

En rad nyheter som berör forskningsetik har på kort tid presenterats på europeisk och svensk nivå: nya uppförandekoder, nya rekommendationer för etisk prövning och en ny myndighet....

Nyhet 11 oktober 2017

Anders Nilsson

Jästsvampen och människan delar inte bara en flertusenårig historia av brödbak och ölbryggning, vi delar också en hel del grundläggande cellbiologi. Därför leder forskning på jäst ...

Nyhet 10 oktober 2017

Anders Nilsson

Som enskilda arter kan de vara ointressanta, rentav oönskade – vi vill inte ha bananflugor i fruktskålen, möss i förrådet eller backtrav i rabatten. Men i forskarvärlden ägnas de e...

Nyhet 3 oktober 2017

Anders Nilsson

En klassisk djurmodell, obligatorisk i biologisk utbildning – men också en modern modell som efter mer än ett sekel i forskningens tjänst fortsätter att generera ny kunskap. I går ...

Nyhet 9 november 2015

Anders Nilsson

Många myndigheter bedriver forskning och utveckling i anslutning till sitt uppdrag. Trots att de har begränsade resurser bör de leva upp till samma kvalitetskrav som universitet, h...

Krönika 7 oktober 2013

Krönika av Anders Nilsson, vetenskapsjournalist på plats i Cern.

Nyhet 16 september 2013

Anders Nilsson

I en färsk undersökning har KTH kartlagt ojämställdheten i sin organisation. Hur mycket svårare är det för kvinnor än män att göra karriär vid lärosätet, och vad beror det på? De f...

Nyhet 6 september 2013

Anders Nilsson

Öronmärkta pengar för framstående kvinnliga forskare och bättre koll på genus i rekryteringsprocessen. Det är två åtgärder för att öka andelen kvinnliga professorer vid Karolinska ...

Nyhet 26 februari 2013

Anders Nilsson

Å ena sidan förhoppningen att forskningen ska leda till många värdefulla patent. Å andra sidan kommande krav på open access för forskningsdata. Går de att kombinera? Ja, men det kr...

Nyhet 28 januari 2013

Anders Nilsson

Svenska forskare skiljer inte ut sig från forskare i andra europeiska länder när det gäller benägenheten att byta lärosäte. Däremot verkar de ha andra motiv för att inte flytta, ko...

Nyhet 1 juni 2012

Anders Nilsson

I januari 2013 ser de fyraåriga meriteringstjänsterna ut att komma tillbaka. För Umeå universitet och KTH har den långa väntan och ovissheten varit mycket problematisk. Blekinge te...

Nyhet 24 maj 2012

Anders Nilsson

Öronmärkta resurser för unga forskare är bra men otillräckligt. Det menar Sveriges unga akademi, som efterlyser tydligare karriärvägar och större självständighet för unga forskare.

Nyhet 22 maj 2012

Anders Nilsson

Unga forskare står i centrum för flera riktade satsningar från forskningsfinansiärer. – Det är en enorm satsning för oss, men en droppe i havet sett till universitetens rekryterin...