Thomas Kaiserfeld i Sarek.

Thomas Kaiserfeld ny bloggare i Curie

2015-04-28

Han är nyfiken på det mesta och har teknik – och vetenskapshistoria som specialitet. Thomas Kaiserfeld är professor i idé– och lärdomshistoria vid Lunds universitet och forskar bland annat om kunskapsöverföring inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Vad forskar du om?
Min specialitet är teknik- och vetenskapshistoria. Jag studerar bland annat hur olika organisationer har skapats under de senaste tre-fyra seklen för att underlätta att kunskapsrön och forskningsresultat kommit användare till del. I synnerhet intresserar jag mig för hur den här typen av kunskapsöverföring möjliggjordes inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Ett annat intresse rör idéer om samspelet mellan teknik och sociala institutioner. Ytterligare ett intresse är stora forskningsorganisationer, hur de realiseras och förändras trots de stora och långsiktiga investeringar som krävs.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag är nyfiken på det mesta och frågan borde snarare vara hur jag har lyckats välja bort så mycket annat som är intressant. Nu är jag väl inte helt säker på att jag verkligen har det.

Vad gör du helst när du är ledig?
Cyklar, springer och är oseriös.

Vad läste du senast?
”Högre utbildning och forskning i Sverige: Statistik data m.m.”, Ecklesiastikdepartementets U-enhet, 1 september 1966.

Vad tänker du blogga om?
Forskning och forskarvärlden i enlighet med Curies regler. Skulle jag veta mer än så redan nu skulle jag nog inte ha tackat ja.

Vilka är dina förväntningar på att blogga i Curie?
Att få en klok kommentar på sex försök.

Text: Peter Tillhammar
Foto: Mandi Kaiserfeld

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter