2018-11-06 Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare i Örebro

Inte Macchiarinis fel att KI tappat i rankning

Karolinska institutet har tappat i universitetsrankningen Times Higher Education. Men att skylla på Macchiarini-skandalen är en grov förenkling, skriver Jonas F Ludvigsson. Orsaken är snarare brister i undervisningen. Karolinska institutet ligger dessutom bättre på rankningen idag än när mätningarna började 2011.

Jonas Ludvigsson

Universitetsrankningar har blivit vår tids akademiska olympiska spel och tre rankningar anses finare än de andra: Times Higher Education (THE), Shanghai Rankings*, samt QS Rankings**. Tre gånger om året kommer således nya rankningar och antingen kraxar olyckskorpar över tappade placeringar eller så ser vi universitetsledningar sträcka på sig litet extra över en vunnen placering.

Ett tema i svensk press har dock varit att Karolinska institutet (KI) har dalat och att det är en konsekvens av Paolo Macchiarini.

Den 27:e september (2018) skrev TT (citerad via Svenska Dagbladet): ”Sedan 2016 har KI tappat totalt tolv placeringar [i Times Higher Education (THE) universitetsranking], vilket till stor del är en konsekvens av skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini.” 

Detta uttalande reflekterar den diskussion som finns på internet om KI, Macchiarini och KI:s rankning. Men att hänvisa till Macchiarini är en grov förenkling och visar att många människor inte har förstått vad universitetsrankningar bygger på.

Om de tappade placeringarna vore Macchiarinis fel så skulle KI gå en ljus framtid till mötes eftersom man ju sparkat den skandalomsusade kirurgen(!). Att skylla på Macchiarini-affären är att göra det alltför lätt för sig; situationen är mer komplex.

Om de tappade placeringarna vore Macchiarinis fel så skulle KI gå en ljus framtid till mötes eftersom man ju sparkat den skandalomsusade kirurgen(!)

Times Higher Education bygger på fem delområden: Undervisning, forskning, citeringar, inkomster från industrisamarbeten, och internationalisering. Figuren illustrerar hur dessa områden har utvecklats för KI under de senaste 9 åren (undantag internationalisering som började mätas 2012). När mätningarna började (THE redovisar data sedan 2011 på sin webbplats) låg KI på plats 43, idag ligger man på plats 40. Således en väldigt stabil placering.

Om man ser till utvecklingen av delområden så kan man dock se flera intressanta trender. KI får förhållandevis låga poäng för undervisning. Här låg universitetet för 8-9 år sedan på 65-70 poäng (av 100), men har nu halkat ned till 55. Området forskning har legat stilla sedan 2011, med en svacka kring 2014-2015 men därefter har KI tagit sig tillbaka upp. Antalet citeringar är KI:s glädjeämne. Artiklar skrivna av forskare på KI citeras mycket ofta och här ligger universitetet i den absoluta världs-eliten! Inkomsterna från industrin är låga ur ett internationellt perspektiv och nog det område som tillsammans med undervisning är det som hindrar KI från att ta kliv uppåt i rankning, medan vi gör förhållandevis bra ifrån oss vad gäller internationalisering.

I figuren har jag markerat år 2015 när Macchiarini-skandalen briserade. Macchiarini var en PR-mässig katastrof för KI, men framförallt i Sverige. Eftersom jag har en adjungerad professur vid Columbia University i New York besöker jag regelbundet det och andra amerikanska universitet. Bortsett från min egen amerikanska postdoc som regelbundet vistats vid KI, har jag nästan aldrig träffat någon som hört talas om Macchiarini, bortsett från att han sol-och-vårat en amerikansk journalist! Men oavsett om de hade känt till Macchiarini eller ej så bygger inte THE:s rankning på rykte utan på helt andra faktorer!

KI är förstås inte det enda universitetet i Sverige. Som jämförelse har jag lagt in Stockholms universitet i figuren. Även för det universitetet ses vissa variationer i placering, och faktum är att om det är något universitet i Stockholm som dalat sedan Macchiarini-affären verkar det vara Stockholms universitet, och där var inte Macchiarini verksam alls!

Det är alltså inte Macchiarinis fel att KI inte ligger ännu bättre till i rankningen, utan snarare är det på grund av en bristande undervisning. KI behöver stärka sin undervisning, men inte för att klättra i rankningen utan för att studenter är värda en bra undervisning! Studenter bidrar på sikt till KI:s och Sveriges konkurrenskraft och än viktigare: det är studenterna som i framtiden ska ta hand om oss när vi blir sjuka!

Jag hoppas att en framtida diskussion av svensk universitetsrankning ska bygga på fakta och inte på tyckande.

Jonas F Ludvigsson
Professor vid Karolinska institutet och barnläkare i Örebro

Fotnot. I THE:s rankning inom medicin ligger KI på plats nummer 15 i världen (bortsett från University of Melbourne är KI därigenom främsta universitet i världen utanför USA och Storbritannien).
*Shanghai Ranking: KI ligger 44 totalt och 19 inom medicin.
**QS rankar bara KI inom delområden eftersom universitet bara verkar inom medicin. För området klinisk medicin rankas KI som nr 6 i världen.

Ranking av Karolinska institutet 2011-2019. Figurerna bygger på data från Times Higher Education.

 

2 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Anna Fogdell-Hahn

  Hej,

  Tack för intressant analys. Lustigt att industrisamarbeten räknas som plus i rankning när det räknas som risk för jäv i akademin. Hur förklarar man det?

  2018.11.08

 • Alex

  Lysande, faktabaserad analys. Man vill gärna leta efter en syndabock och peka finger på som anledning till en hel orsakskedja. Märkligt att detta även sker inom akademin som ju bör vara mer faktaorienterad än känslomässigt styrd.

  2018.11.08