Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Avgasmoln från fabriksskorstenar. Hela bilden är gulaktig. 

Det är långt kvar till en grön omställning, skriver Saco och efterfrågar en nationell forskningsstrategi som kan möta stora samhällsutmaningar. Foto: Chris LeBoutillier/Unsplash

debatt

Forskning för tillväxt och demokrati behövs mer än någonsin

Trygga anställningar, god arbetsmiljö fri från hot, hat och trakasserier samt en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen – så bör fokus för forskningspolitiken se ut. Att fritt kunna väja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är viktigare än någonsin, skriver Saco inför den forskningspolitiska propositionen.

porträttbild Laila Abdallah

Laila Abdallah

Flera krig härjar runtom i världen och skapar en global instabilitet. De geopolitiska konflikterna ger grogrund för vilseledande information i olika digitala forum. Utvecklingen av artificiell intelligens innebär dessutom att vi befinner oss i början av en digital revolution. Trots FN:s globala mål för hållbar utveckling och olika handlingsplaner är det långt kvar till att en grön och digital omställning kan bli verklighet.

Porträttbild Göran Arrius

Göran Arrius. Foto: Knut Capra Pedersen.

Forskning och innovation, och förmågan att omsätta kunskapsutvecklingen i praktiskt kunnande, är hörnstenar för en hållbar tillväxt med starka demokratier – och vi behöver det mer än någonsin nu.

I takt med att populismen vinner allt större terräng och omvandlar länder till autokratiska stater, undermineras och ifrågasätts den vetenskapliga kunskapen. Och där det sker en nedmontering av demokratier, där hämmas den akademiska friheten. Det är en samhällsutveckling som är oroväckande, inte bara för att det minskar utrymmet för medborgarna att utöva sina demokratiska rättigheter, utan också för att det hämmar forskning och innovation.

Och där det sker en nedmontering av demokratier, där hämmas den akademiska friheten.

För Saco finns lösningarna i de traditionellt fackliga frågorna. Forskares och lärares möjligheter att, fritt från politisk, religiös eller ekonomisk påverkan, kunna välja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är oerhört central. Därför måste forskningspolitiken nu fokusera på att trygga anställningarna på landets lärosäten, säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö som är fri från hot, hat och trakasserier samt att det finns en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen.

För att svensk forskning ska kunna generera innovation och tillväxt behövs en nationell forskningsstrategi som kan möta stora samhällsutmaningar och mångsidiga perspektiv på arbetsmarknad och industri. Genom att exempelvis stärka stödet för kombinationstjänster inom såväl privat som offentlig forskning kan regeringen aktivt stimulera och stötta strategiska satsningar.

Mest illavarslande är att det idag inte finns tillräckliga incitament för ett större risktagande i svensk forskning

I OECD-rapporten Public research funding in Sweden: optimising the system in response to multiple demands (2023) tydliggörs flera problem med svensk forskningsfinansiering. Mest illavarslande är att det idag inte finns tillräckliga incitament för ett större risktagande i svensk forskning, vilket krävs för att bryta ny mark. Forskningen riskerar att ”gå i stå” på grund av en splittrad finansieringsinfrastruktur.

En ökad andel av forskningsresurserna till lärosätena och färre statliga forskningsfinansiärer skulle skapa bättre förutsättningar för forskarna att våga ta höjd för mer oprövade forskningsfrågor. Ett förslag om att förenkla och konsolidera den fragmenterade statliga finansieringen genom att minska antalet finansieringsorgan ligger redan på bordet – den så kallade Fofin-utredningen. Saco hoppas att regeringen tar till sig förslaget i arbetet med nästa års forskningsproposition.

För att åstadkomma dessa förändringar behövs en politisk långsiktighet som ser bortom politiska mandatperioder.

För att åstadkomma dessa förändringar behövs en politisk långsiktighet som ser bortom politiska mandatperioder. Flera avgörande insatser krävs för att stärka forskningens organisering och finansiering. För Saco är därför följande fem punkter av särskild prioritet:

  1. Akademisk frihet är avgörande för demokratiska samhällen och därför måste lärosätenas autonomi värnas, även i tider av säkerhetspolitiska utmaningar.
  2. En sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik skapar goda förutsättningar för kvalitet i utbildning och forskning, och gynnar kompetensförsörjningen.
  3. En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag till lärosätena skapar trygga villkor för forskningen och höjer kvaliteten.
  4. Trygga anställningar och en god arbetsmiljö för forskare krävs för en robust forskning och för att attrahera nya generationer forskare.
  5. God samverkan mellan forskning och omgivande samhälle behöver stärkas genom ökade resurser till samverkanstöd och en utbyggd forskningskommunikation.

För Saco och våra förbund, som samlar närmare en miljon arbetstagare inom olika akademiska professioner, är våra medlemmars yrkeskunskaper kärnan i vårt fackliga arbete. Gemensamt för våra yrkeskunskaper är att de vilar på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet – en akademisk kunskap som är framforskad under många århundranden.

Denna yrkesintegritet och yrkesstolthet utgör ett viktigt nav för att upprätthålla många samhällsfunktioner. Centralt för oss är att värna utbildning och forskning som är fri från begränsningar som kan hindra kunskapsutvecklingen av våra professioner och för de demokratiska värdena i vårt samhälle i stort.

Göran Arrius, ordförande Saco
Laila Abdallah, utredare Saco

Läs mer:

Rapporten Public research funding in Sweden: optimising the system in response to multiple demands (2023) på OECD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 3 april 2024

Lovisa Brännstedt, Linus Salö, Humtank

Forskningen inom humaniora går som på räls. Fortfarande är den dock en outnyttjad resurs. Det menar tankesmedjan Humtank som efterlyser en forskningspolitik som tar tillvara humani...

Debatt 19 mars 2024

Frida Lundmark, Lif

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, sk...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...